Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - extra nummer - april 2010

Studiedag Gents havenerfgoed op 4 mei 2010 wordt een voltreffer

Inschrijven


Een niet te missen evenement voor alle liefhebbers van havens, scheepvaart, erfgoed en... Gent !

De studiedag over het Gentse havenerfgoed op 4 mei 2010 wordt een voltreffer. Met nog twee weken te gaan stond de teller al op 135 deelnemers. Daarmee zijn er al meer inschrijvingen dan voor de succesrijke havenerfgoedstudiedagen in Antwerpen en Oostende in 2009. Inschrijven kan nog steeds via havenerfgoed@havengent.be.

De studiedag werpt een licht op de schitterende traditie van Gent als havenstad en verzamelt nieuwe ideeŽn om met het Gentse haven- en scheepvaarterfgoed om te gaan en dit een centrale plaats te geven in stadsontwikkeling, monumentenzorg, toerisme, waterrecreatie, cultuurleven, havenexplotatie, museumbeleid, city marketing enz.

Dankzij de steun van het Havenbedrijf Gent, het Projectbureau Gentse Kanaalzone, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent wordt voor slechts 25 EUR een topevenement aangeboden, waar alle bevoegde beleidsmakers en de beste deskundigen het woord zullen voeren.

Bovendien vindt de dag plaats midden in de oude haven, in de als monument beschermde en normaal niet publiek toegankelijke Loods 22. Lunch, koffie en receptie zijn inbegrepen. Tijdens de studiedag krijgen alle deelnemers een gratis exemplaar van de publicatie Speybank - De containerarchitectuur van Luc Deleu. Later ontvangt iedereen ook nog een gratis congresboek.

En natuurlijk is de dag ook een unieke kans om te netwerken en om informatie te verspreiden over nieuwe projecten en programmaís in verband met het beheer en de valorisatie van het haven- en scheepvaarterfgoed. Zo zal op de studiedag ook de Wereldkanalenconferentie van 2011 worden voorgesteld.

Terug naar top


Dagprogramma

Voormiddagsessie
HET GENTSE HAVENERFGOED HERONTDEKT
Voorzitter: Eric Van Hooydonk, voorzitter Watererfgoed Vlaanderen

8u30

Registratie en koffie

9u00

Verwelkoming
Christophe Peeters, schepen van FinanciŽn, Facility Management, Sport en Haven en Voorzitter Havenbedrijf Gent
Andrť Denys, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

9u15

De zachte waarden van de haven van Gent
Prof. dr. Eric Van Hooydonk, voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen

9u45

De eeuwenoude Gentse zeehavenambitie: een korte geschiedenis van de haven
dr. Johan Decavele, ere-departementshoofd cultuur en ere-stadsarchivaris van de Stad Gent

10u15

Koffie

10u45

Bouwkundig patrimonium langs het water in het stadscentrum
Dirk Boncquet, wnd. directeur Dienst Monumentenzorg en Architectuur Stad Gent

11u10

Het industrieel-archeologisch patrimonium van de oude Gentse havendokken en erfgoedaspecten in het actieve Gentse havenlandschap
Patrick Viaene, voorzitter van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE)

11u35

De Gentse barge: pronkstuk van het Gentse varend erfgoed
Walter De Buck en Denise Belmans, commercieel administratief directeur vzw Gentse Barge

12u00

Lunch

Namiddagsessie
HET GENTSE HAVENERFGOED GEVALORISEERD
Voorzitter: Daan Schalck, algemeen directeur Havenbedrijf Gent

13u20

Opening van de namiddagsessie
Lieven Decaluwe, schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten

13u30

De heropening van de Gentse binnenwateren
Luc Hesters, Waterwegen en Zeekanaal NV

13u55

De herontwikkeling van de oude Gentse dokken
Agnieszka Zajac, projectverantwoordelijke Oude Dokken bij AG SOB

14u20

De Gentse havengeschiedenis verteld in het STAM
Christine De Weerdt, coŲrdinator STAM

14u45

Kansen voor het Gentse watertoerisme
Rudy Van der Ween, coŲrdinator watertoerisme Stad Gent

15u10

Koffie

15u30

Debat over de verdere valorisatie van het Gentse havenerfgoed en de toekomst van de Gentse haven
geleid door Jean-Louis Van de Voorde, redactiesecretaris van het scheepvaart- en havendagblad De Lloyd
Reginald Claeys, departementshoofd Ruimtelijke planning, Mobiliteit en Openbaar domein Stad Gent
Veerle De Bock, projectcoŲrdinator Gentse Kanaalzone
Peter Van Severen, directeur Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO)
Dirk Ramakers, voorzitter Vlaamse Vereniging voor het Behoud van Historische Vaartuigen en ondervoorzitter Watererfgoed Vlaanderen
Daan Schalck, algemeen directeur Havenbedrijf Gent

16u10

Vragenronde

16u30

Slottoespraken
Mark Andries, kabinetschef van Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
DaniŽl Termont, burgemeester van de Stad Gent

16u50

Het provinciaal beleid rond watererfgoed en presentatie van de publicatie ĎSpeybank, de containerarchitectuur van Luc Deleuí
Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur, Leefmilieu, Middenstand, KMO & EROV

17u00

Receptie

18u45

Havenerfgoedcruise met het historische havenjacht Jacob van Artevelde (tot ca. 20u15) (alleen met speciale inschrijving)

Terug naar top


Hoe deelnemen ?

Deelnemen kan door het inschrijvingsformulier op te sturen en het inschrijvingsgeld te betalen. Het formulier staat hier. Dankzij de steun van het Havenbedrijf Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en het Projectbureau Gentse Kanaalzone bedraagt het inschrijvingsgeld slechts 25 EUR. Dit dekt de deelname aan de studiedag, de lunch, de koffiepauzes, de receptie, de congresdocumentatie, het congresboek dat zal worden nagestuurd, en de eventuele deelname aan de havenerfgoedcruise. Journalisten kunnen met opgave van de betrokken publicatie gratis deelnemen.

Het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier moet worden ontvangen op 29 april 2010 ten laatste. De inschrijving is alleen geldig na ontvangst van het inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld moet netto worden ontvangen en alle bankkosten zijn, ook bij betaling uit het buitenland, integraal voor rekening van de inschrijver.

Annulering van inschrijvingen kan tot 29 april 2010. Er is steeds een annulatievergoeding van 10 EUR verschuldigd. Na 29 april 2010 worden geen annulaties aanvaard en blijft het integrale inschrijvingsgeld verschuldigd.

Het aantal plaatsen in de zaal en aan boord van het havenjacht Jacob van Artevelde is beperkt. De studiedag gaat door in een gebouw en een omgeving in de oude havenzone die in verbouwing zijn. De organisatoren dragen geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal of andere schade of verlies.

Terug naar top


Hoe Loods 22 bereiken ?

De studiedag gaat door in de als monument beschermde Loods 22 aan de Voorhaven in Gent (Voorhavenlaan 15-25, 9000 Gent). In de onmiddellijke omgeving van Loods 22 is er weinig parkeerplaats.

Loods 22 is wel goed te bereiken met het openbaar vervoer (7 minuten bus en 4 minuten wandelen). Neem aan het station Gent-Dampoort bus 6 (Gent-Watersportbaan Ė Mariakerke Post) in de richting van Mariakerke Post (vertrek ís morgens om 8u05, 8u25 en 8u44, voor andere vertrekuren raadpleeg de website van De Lijn). Stap af aan de halte New Yorkstraat.

De auto parkeren doe je best langs de Wiedauwkaai aan de overzijde van de Voorhaven (parkeerplaatsen langs de weg). Vanaf de Wiedauwkaai kan je op 5 minuten Loods 22 bereiken door te voet de historische spoorwegbrug (= havenerfgoed) over te gaan.

KOM ZEKER OP TIJD !

De Dienst PR van het Havenbedrijf Gent geeft desgewenst meer praktische informatie (Vanessa Desmet, J. Kennedylaan 32, B-9042 Gent, BelgiŽ, T +32 (0)9 251 05 50,
havenerfgoed@havengent.be, www.portofghent.be).

Informatie over het programma kan worden verkregen bij
Watererfgoed Vlaanderen.

Terug naar top


Inschrijven

Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciŽle dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be
, secr@watererfgoed.be