Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 5/6 - November/December 2009


 
Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
 
Oproep aan alle leden om deel te nemen aan de stand van Watererfgoed Vlaanderen tijdens de Belgian Boat Show 2010
Nieuwe leden van Watererfgoed Vlaanderen
Minister Bourgeois bevestigt investering in Doelse Koggen ...
... maar presenteert bijzonder teleurstellende Beleidsnota
Naar een versnelde uitvoering van het Decreet Varend Erfgoed
Watererfgoed Vlaanderen te gast bij scheepswerf Archonaut te Brugge
Themanummer van SIWE-magazine over Antwerpse watererfgoedstudiedag
Themanummer van het internationale haventijdschrift Portus
Havenerfgoed telt mee bij uitreiking Europese havenprijs in Brussel
 
Ander Vlaams watererfgoednieuws
 
Honderdjarige Redersvereniging trekt in gerestaureerd Antwerps havenpand La Rade
Eugeen Van Mieghem-museum verhuist naar... La Rade
Schitterend boek over scheepswrakken in de Noordzee door Dirk en Tomas Termote
Prachtige jubileumeditie van Nautilus
Fraaie brochure over Militairen aan Zee
Actie voor herstel van de Durme
Oproep tot medewerking aan nieuwe tentoonstelling over de Mercator in 2010
Flandria neemt vzw De Trotter over
Geschiedenis van de Antwerpse watersport tussen 1851 en 1914
Nieuwe website over historische Antwerpse havenkranen
 
Watererfgoedkalender november - december 2009
Inschrijven
 

Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

Oproep aan alle leden om deel te nemen aan de stand van Watererfgoed Vlaanderen tijdens de Belgian Boat Show 2010
Van 6 tot 14 februari 2010 presenteert Watererfgoed Vlaanderen een prominente stand tijdens de Belgian Boat Show in Flanders Expo in Gent, het leidende watersportevenement van Vlaanderen. Watererfgoed Vlaanderen roept zijn leden op om aan deze stand mee te werken, door zich mee te komen voorstellen of gewoon door een handje uit te steken. Op zaterdag 9 januari 2009 om 15u00 wordt in de Scheepswerven Baasrode een tweede voorbereidende vergadering gehouden. Alle leden met voorstellen en ideeën zijn van harte welkom. Graag aanmelding bij coördinator Fernand van den Keybus (0495 24 28 09 of wev.bbs2010@gmail.com).

Terug naar top


Nieuwe leden van Watererfgoed Vlaanderen
Watererfgoed Vlaanderen verwelkomde op 1 november 2009 een reeks nieuwe leden, waaronder de volgende organisaties:

Terug naar top


Minister Bourgeois bevestigt investering in Doelse Koggen ...
Eind november bevestigde Minister Geert Bourgeois de nodige middelen te zullen vrijmaken voor de redding en het onderzoek van de Doelse Koggen, de in 2000 bij de aanleg van het Deurganckdok in de Waaslandhaven gevonden resten van twee middeleeuwse vrachtschepen. Watererfgoed Vlaanderen, dat hardnekkig voor een beslissing ijverde, feliciteert de Minister en wenst Tom Lenaerts, projectcoördinator bij het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) en adviseur van Watererfgoed Vlaanderen, alle succes bij dit belangrijke project. Een achtergrondartikel uit Gazet van Antwerpen en het persbericht van het VIOE zijn toegevoegd aan onze webpagina over de koggen.

Terug naar top


... maar presenteert bijzonder teleurstellende Beleidsnota
Op 23 oktober 2009 diende Minister Geert Bourgeois een erg teleurstellende Beleidsnota in bij het Vlaams Parlement. Het document staat hier op de webpagina van Watererfgoed Vlaanderen. Wie erin zoekt op "varend" en "water" vindt alleen wat bescheiden "aandacht" voor de inventarisatie van het varend erfgoed en voor het onderwatererfgoed, maar geen krachtige visie op een specifiek watererfgoedbeleid, zoals door Watererfgoed Vlaanderen gevraagd in zijn eigen Beleidsbrief voor de Vlaamse verkiezingen. Evenmin worden dringende probleemdossiers behandeld. Watererfgoed Vlaanderen verwacht van de Minister een dringende correctie en is altijd beschikbaar voor overleg daarover.

Terug naar top


Naar een versnelde uitvoering van het Decreet Varend Erfgoed
Op 13 oktober 2009 nam Watererfgoed Vlaanderen bij het Forum voor Erfgoedverenigingen deel aan een bespreking over de uitvoering van het Decreet Varend Erfgoed uit 2002. Op basis van dit decreet werden tot op heden de Crangon, de Williwaw, de Tomidi (Rucanor Tristar) en de Edelweiss II beschermd. Een voorlopige bescherming werd toegekend aan de Outka en de Drijvende stoomkraan 9. Er zijn echter 30 à 40 eigenaars die een aanvraag hebben ingediend. De uitvoering van het Decreet en de erin voorziene subsidiëring liep ingevolge gebrek aan mankracht bij de Vlaamse administratie en de nood aan overleg met de eigenaars ernstige vertraging op. Ook bestaat onzekerheid over de mate waarin particuliere verenigingen na betoelaging zullen kunnen omgaan met de verplicht te volgen overheidsopdrachtenprocedures. Gelet op de hoge verwachtingen bij de eigenaars drong Watererfgoed Vlaanderen aan op een versnelling van de uitvoering van het Decreet. Het bood ook zijn diensten aan met het oog op een heldere communicatie aan de booteigenaars rond de stand van zaken, de bevoegde instanties en de procedures.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen te gast bij scheepswerf Archonaut te Brugge
Op 1 november 2009 waren de Raad van Bestuur en de adviseurs van Watererfgoed Vlaanderen te gast bij Archonaut. Deze scheepswerf, gevestigd in het havengebied van Brugge, helpt aan het behoud van de rijke traditie van de houten scheepsbouw in Vlaanderen. Archonaut wil die traditionele scheepsbouwtechnieken doorgeven, enerzijds door het verzorgen van een degelijke opleiding, anderzijds door het verzamelen van documentatiemateriaal en het inventariseren van de bouwtechnieken. Dankzij Archonaut worden waardevolle houten schepen gerestaureerd en behoed voor verval en afbraak. Archonaut beschikt zelf over een mooie collectie historische scheepsrompen en -onderdelen. Informatie, foto’s en contactgegevens staan op www.archonaut.be.

Terug naar top


Themanummer van SIWE-magazine over Antwerpse watererfgoedstudiedag
Op 25 mei 2009 organiseerden Watererfgoed Vlaanderen en SIWE aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen een geslaagde studiedag over het Antwerpse watererfgoed, die o.m. leidde tot de ondertekening van het Antwerps Watererfgoedmanifest 2009. Het laatste nummer van het SIWE-magazine (nummer 39/40 van september 2009) bevat de volledige presentaties, foto's en de deelnemerslijst. Voor informatie, stuur een mail naar info@siwe.be.

Terug naar top


Themanummer van het internationale haventijdschrift Portus
Nummer 18 van het internationale haventijdschrift Portus, dat wordt uitgegeven door de havenstedenvereniging RETE in Venetië, is gewijd aan de hedendaagse transformatie van het havenlandschap. Het bundelt bijdragen gepresenteerd tijdens een internationaal congres in Las Palmas de Gran Canaria in maart 2009, waaronder een opstel van Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk over de identiteit van havensteden en stadsontwikkeling, met aandacht voor het havenerfgoed.

Terug naar top


Havenerfgoed telt mee bij uitreiking Europese havenprijs in Brussel
Op 4 november 2009 werd te Brussel de eerste Award for the Societal Integration of Sea Ports uitgereikt. De prijs beloont initiatieven van havenbesturen om de havenwereld, die dikwijls kampt met een negatief imago, dichter bij de bevolking te brengen. De prijs is een initiatief van de Europese vereniging van havenautoriteiten ESPO (European Sea Ports Organisation). De eerste prijs werd toegekend aan het havenbestuur van Gijon (Spanje), dat de laatste jaren een enorme reeks draagvlakinitiatieven nam, waarvan er verschillende betrekking hebben op de herwaardering van het lokale havenerfgoed. De havens van Gent en Genua kregen een speciale vermelding van de internationale jury, waarin ook Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk zetelde.

Terug naar top


Ander Vlaams watererfgoednieuws

Honderdjarige Redersvereniging trekt in gerestaureerd Antwerps havenpand La Rade
De Koninklijke Belgische Redersvereniging bestaat honderd jaar. De organisatie, die lid is van Watererfgoed Vlaanderen, verdedigt de belangen van de Belgische koopvaardij, die sinds de geslaagde herinvlagging in tonnage al jaren met gemak bij de grootste twintig van de wereld hoort. De Redersvereniging investeerde in de schitterende restauratie van het historische havenpand La Rade (De Rede) uit 1896, gelegen aan de Antwerpse Scheldekaaien vlak tegenover Het Steen, en gebouwd voor de Antwerpse koopman Gustave Albrecht, die ook havenschepen werd. Op 26 november 2009 verwelkomde Voorzitter Nicolas Saverys Z.M. Koning Albert, die samen met talrijke personaliteiten deelnam aan een geslaagde werkvergadering over actuele maritieme thema's, waarop Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk de herziening van de Belgische maritieme wetgeving toelichtte.

Terug naar top


Eugeen Van Mieghem-museum verhuist naar... La Rade
Terzelfdertijd werd bekendgemaakt dat het Eugeen Van Mieghem Museum begin 2010 verhuist naar het gelijkvloers van La Rade. Tijdens de ontvangst van de Koning overhandigde Redersvereniging-voorzitter Nicolas Saverys aan de vorst een exemplaar van het bronzen beeldje Wiske en een originele ets van Van Mieghem. De vestiging van het museum in La Rade is een nieuwe troef voor het dynamische museum en een gepaste en prestigieuze annex voor de nieuwe zetel van de Redersvereniging. De combinatie maakt het huis tot een nieuw brandpunt van maritiem Antwerpen.

Terug naar top


Schitterend boek over scheepswrakken in de Noordzee door Dirk en Tomas Termote
Bij het Davidsfonds verscheen onder de titel Schatten en scheepswrakken. Boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee een monumentaal overzicht van de in de Belgische zeegebieden aanwezige wrakken. Het encyclopedische overzicht is van de hand van Dirk en Tomas Termote, telgen van een Oostendse maritieme familie van duikers, vissers, scheepskapiteins, matrozen en zelfs vrijbuiters. Alle wrakken worden behandeld, gaande van het strand van De Panne richting Oostende en Zeebrugge, over de Westhinder tot aan de banken van de Noordhinder. Voor elk van de behandelde 277 wrakken worden technische gegevens, de historische achtergrond en de huidige toestand beschreven, met oude foto’s en actuele schetsen. Het boek spreekt des te meer tot de verbeelding omdat elk gezonken vaartuig een tijdscapsule is met informatie die wordt verzegeld zodra het schip is vergaan na storm, zeeslag, brand, aanvaring of andere oorzaken. Watererfgoed Vlaanderen beveelt dit standaardwerk van harte aan. Klik hier voor meer informatie.

Terug naar top


Prachtige jubileumeditie van Nautilus
Zopas rolde een jubileumeditie van de pers van Nautilus, het maandblad van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege, lid van Watererfgoed Vlaanderen. Het eerste nummer verscheen in juni 1909 en had tot doel zeeofficieren een overzicht van het zeevaartnieuws te bieden. Het feestnummer bevat een bijzonder lezenswaardige en fraai geïllustreerde selectie van interessante artikels verschenen doorheen de voorbije eeuw. Het toont aan dat vele actuele kwesties een lange voorgeschiedenis hebben en in feite nooit uit het nieuws zijn geweest: de bevaarbaarheid van de Schelde, de noodzaak van een eigen opleidingschip, een nationaal scheepvaartmuseum, enz. Geïnteresseerden in de Belgische maritieme geschiedenis moeten dit speciale nummer zeker in huis halen. In het gewone november-nummer van Nautilus wordt trouwens aandacht besteed aan watererfgoednieuws. Contact via kbz.crmb@pandora.be en www.kbz-crmb.be.

Terug naar top


Fraaie brochure over Militairen aan Zee
Een andere voor watererfgoedliefhebbers onmisbare publicatie is Militairen aan Zee, uitgegeven n.a.v. een recente studiedag over dit thema georganiseerd door de dynamische initiatiefnemers van het Oostendse Oosteroeverproject, die eveneens bij Watererfgoed Vlaanderen zijn aangesloten. O.l.v. Bart Slabbinck en Frank Philippart schetsen de auteurs een volledig en schitterend geïllustreerd beeld van de geschiedenis van Oostende als marinehaven en kustverdedigingsbolwerk. De brochure ondersteunt de terechte ambities van Oostende als een toonaangevend centrum voor maritiem en militair erfgoed. Meer informatie over het Oostereoeverproject bij bart.slabbinck@buitengoed.be.

Terug naar top


Actie voor herstel van de Durme
Het project voor het heropenen en terug bevaarbaar maken van de Durme krijgt hernieuwde aandacht. Deze getijdenrivier, één van mooiste van Vlaanderen, is door de vaste bruggen in Lokeren en de verzanding van zijn benedenloop onbevaarbaar geworden. Het herstel van de bevaarbaarheid en van de doorvaartmogelijkheden te Lokeren zou een enorme toeristische meerwaarde betekenen voor gemeenten als Hamme, Waasmunster, Lokeren, Moerbeke en Wachtebeke, en een erg aantrekkelijk vaartraject tussen Antwerpen en Gent openen. Watererfgoed Vlaanderen steunt de actie voor het herstel van de Durme nadrukkelijk. Meer informatie bij Fernand Van den Keybus.

Terug naar top


Oproep tot medewerking aan nieuwe tentoonstelling over de Mercator in 2010
De tentoonstelling "De Laatste Reis van Pater Damiaan" van de vzw Zeilschip Mercator lokte tussen eind mei en eind november al meer dan 52.000 bezoekers. De vereniging, die lid is van Watererfgoed Vlaanderen, plant in 2010 een nieuwe tentoonstelling over "Het leven aan boord van de Mercator" en roept iedereen die heeft meegevaren op om foto's, filmmateriaal, getuigenissen, souvenirs en hebbedingetjes ter beschikking te stellen. Contact via zeilschip.mercator@telenet.be.

Terug naar top


Flandria neemt vzw De Trotter over
De Antwerpse toeristische rederij Flandria neemt de vzw De Trotter over. Flandria zorgt voor de renovatie van het schip De Trotter, een oude klipperaak van 1916 met een lengte van 25 meter, en zorgt daarna voor de exploitatie, net zoals voor die van de schooltjalk De Gerlache.

Terug naar top


Geschiedenis van de Antwerpse watersport tussen 1851 en 1914
Tijdens een studienamiddag over de geschiedenis van de watersport georganiseerd door de werkgroep pleziervaart van Promotie Binnenvaart Vlaanderen op 10 november 2009 gaf dr. Marijke den Hollander een boeiend en gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van de Antwerpse watersport en zijn rijke verenigingsleven. Het verhaal kan worden nagelezen in het boek Sport in ’t Stad. Antwerpen 1830-1914, in 2006 uitgegeven bij de Universitaire Pers Leuven.

Terug naar top


Nieuwe website over historische Antwerpse havenkranen
De nieuwe website www.havenkranen.be, een initiatief van Watererfgoed Vlaanderen-lid Werkvormm biedt interessante informatie over de geschiedenis en de restauratie van de Antwerpse havenkranen.

Terug naar top


Watererfgoedkalender november - december 2009
Watererfgoed Vlaanderen beveelt aan:
 • Oostende, vanaf 21 mei 2009
  De laatste reis van Pater Damiaan
  . Onze grootste held komt naar huis ! Tentoonstelling aan boord van de Mercator
 • Antwerpen (Lillo), 1 oktober - 14 december 2009
  Tabula Scaldis - Tafereel van de Schelde. Tekeningen en schetsboeken over de Schelde van schilder Joost Heeren in het
  Havencentrum Lillo
 • Hasselt, 10 oktober 2009- 20 februari 2010
  Beelden uit de belle époque: Adrien de Gerlache en zijn tijd
  , tentoonstelling in de Provinciale bibliotheek Hasselt
 • Antwerpen, 18 oktober tot 20 december 2009
  Fameus Gesjareld, stadswandeling in de Antwerpse Cadixwijk, elke zondag om 14u, tel. 03 22 11 333
 • Antwerpen, 11 december 2009
  Jaarlijkse ontmoeting van de medewerkers aan Antwerpsche Tydinghen bij de Koninklijke Gidsenvereniging van Antwerpen te Antwerpen, zaal De Lokeend, Generaal Belliardstraat 11, om 19u30 (evewageman@belgacom.net, 03 827 17 58)
 • Gent, 13 december 2009
  Aperitiefconcert met Ilse Duyck en Filip Verneert aan boord van de
  Gentse Barge
 • Baasrode, 9 januari 2009
  Ledenvergadering ter voorbereiding van de Belgian Boat Show om 15u00 in de Scheepswerven Baasrode. Aanmelding bij coördinator Fernand van den Keybus (0495 24 28 09 of wev.bbs2010@gmail.com).

Terug naar top


Inschrijvingen
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart- en havencultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be