Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 8 - februari 2010

 
Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ondersteunt Watererfgoed Vlaanderen
Studiedag over het Gentse havenerfgoed op 4 mei 2010: meld je aan !
Toon je hart voor onze watertradities en draag de Watererfgoed Vlaanderen-pin
Folder van Watererfgoed Vlaanderen kosteloos beschikbaar
Nieuwe leden van Watererfgoed Vlaanderen
Watererfgoed Vlaanderen steelt de show tijdens de Belgian Boat Show 2010
 
Ander Vlaams watererfgoednieuws
Zeil jij deze zomer mee op een Tall Ship ? Jongerenwedstrijd van het Havencentrum Lillo
Oproep om informatie over scheepswerven De Roose in Merelbeke
Fascinerende geschiedenis van rivier Het Schijn teboekgesteld door Wilfried Patroons
 
Watererfgoedkalender maart-april 2010
Inschrijven
 

Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ondersteunt Watererfgoed Vlaanderen
Bij Koninklijk Besluit van 10 januari 2010 heeft de federale overheid beslist om Watererfgoed Vlaanderen te ondersteunen in zijn activiteiten. Staatssecretaris Etienne Schouppe: "De doelstellingen van Watererfgoed Vlaanderen sluiten perfect aan bij het beleid van de Federale Regering om België op de kaart te zetten als scheepvaartland van wereldtop. Het in de verf zetten van onze scheepvaarttradities en het uitdragen ervan bij een breed publiek helpt draagvlak te creëren voor het hedendaags zee- en binnenvaartbeleid en jong en oud voor het scheepvaartgebeuren warm te maken. Ook in internationale en commerciële contacten is het nuttig aan de eeuwenlange scheepvaarttradities en know-how van ons land te herinneren. Watererfgoed Vlaanderen ondersteunt de promotie van maritiem België. Daarenboven is Watererfgoed Vlaanderen voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een belangrijke gesprekspartner waar het bijv. over veiligheidsnormering voor historische vaartuigen gaat". Watererfgoed Vlaanderen dankt de Staatssecretaris voor de ondersteuning en kijkt uit naar een vruchtbare verdere samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Terug naar top


Studiedag over het Gentse havenerfgoed op 4 mei 2010:
meld je aan !

De Gentse haven vandaag
(foto Henderyckx)
Op dinsdag 4 mei 2010 organiseert Watererfgoed Vlaanderen i.s.m. het Havenbedrijf Gent, het Projectbureau Gentse Kanaalzone en andere lokale partners een niet te missen studiedag over het Gentse havenerfgoed. Voor de eerste maal zal een studiedag een licht werpen op de rijke tradities van de Arteveldestad als havenstad en op de enorme mogelijkheden om dit potentieel te benutten in het raam van havenbeheer en -promotie, stadsontwikkeling, toerisme, museumbeheer en cultuurbeleid. Verschillende topsprekers hebben al toegezegd en binnenkort wordt het definitieve programma gepresenteerd, met de praktische inschrijvingsgegevens. Geïnteresseerden worden ondertussen uitgenodigd om zich vrijblijvend aan te melden op havenerfgoed@havengent.be. Zij krijgen het programma dan toegestuurd.

Terug naar top


Toon je hart voor onze watertradities en draag de Watererfgoed Vlaanderen-pin
Watererfgoed Vlaanderen liet pins aanmaken met het frisse logo van de vereniging, dat de koepelfunctie van Watererfgoed Vlaanderen symboliseert. Water en aarde, nat en droog, golven en gebouwen komen zowel in de kleurencombinatie als in het icoontje tot uiting. Het icoontje verwijst bovendien naar de Blue Peter, de internationale seinvlag die betekent dat het schip gaat vertrekken en iedereen aan boord moet gaan. Wie een hart heeft voor onze watertradities en anderen voor het water wil enthousiasmeren draagt de Watererfgoed Vlaanderen-pin bij elke watererfgoedgelegenheid ! De pin is verkrijgbaar via secr@watererfgoed.be aan 10 EUR per stuk. De ondersteuners en de adviseurs van Watererfgoed Vlaanderen krijgen een kosteloos exemplaar.

Terug naar top


Folder van Watererfgoed Vlaanderen kosteloos beschikbaar
De mooie nieuwe folder van Watererfgoed Vlaanderen biedt een algemeen overzicht van de doelstellingen, de leden en de activiteiten van de vereniging. Alle leden en geïnteresseerden kunnen kosteloos een pakketje folders ontvangen door een maitje te sturen naar secr@watererfgoed.be.

Terug naar top


Nieuwe leden van Watererfgoed Vlaanderen
Watererfgoed Vlaanderen verwelkomt de volgende nieuwe leden:

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen steelt de show tijdens de Belgian Boat Show 2010
Watererfgoed Vlaanderen blikt tevreden terug op de Belgian Boat Show, de grootste watersportbeurs van België, waar de koepel met medewerking van talrijke leden een ruime stand presenteerde, die heel wat aandacht trok. Tijdens de opening op 6 februari organiseerde Watererfgoed Vlaanderen een geslaagde informatiesessie, waar heel wat personaliteiten uit de maritieme wereld werden verwelkomd. Sprekers Anthony Demey, Dominique Vanpée, Hubert Ramakers en Eric Van Hooydonk boden een gevarieerde blik op Vlaamse watererfgoedinitiatieven en het shantykoor van de Jachtklub Leopoldsburg zorgde voor schitterende breaks. Vlak vóór het eigen evenement was de Watererfgoed Vlaanderen-stand ook het toneel van de opening van de Belgian Boat Show zelf door gouverneur André Denys. Op de website staan presentaties en nieuwsberichten. Watererfgoed Vlaanderen dankt coördinator Fernand van den Keybus en de talrijke vrijwilligers en steunverleners (in het bijzonder de VDAB, de Provincie Oost-Vlaanderen en Artexis) van harte voor de medewerking.

Terug naar top


Ander watererfgoednieuws
Zeil jij deze zomer mee op een Tall Ship ? Jongerenwedstrijd van het Havencentrum Lillo
Ben je tussen 15 en 18 jaar, woon of studeer je in de provincie Antwerpen en heb je zin in een onvergetelijk avontuur ? Dan is dit je kans om deze zomer mee te varen op een van de allergrootste zeilschepen ter wereld ! Als trainee maak je samen met jongeren uit de hele wereld deel uit van de bemanning van de Tall Ships Race en zeil je tien dagen lang in een spannende wedstrijd van Antwerpen naar Aalborg, in Denemarken. Een unieke belevenis waarvoor je bovendien geen enkele zeilervaring nodig hebt ! Deelname aan de Tall Ships wedstrijd van het Havencentrum Lillo kan door het inzenden van een persoonlijke motivatie die aangeeft waarom je jezelf de ideale trainee van het Havencentrum beschouwt. In je motivatie geef je aan waarom je graag zou deelnemen, wat je verwacht van het avontuur, wat dit voor jou en je toekomst zou kunnen betekenen en hoe je zou berichten over je belevenissen op zee. De inzending kan alle mogelijke visuele vormen aannemen: een brief, foto(collage), filmpje, audiovisueel werk, schilderwerk, illustratie, … Meer info op www.havencentrum.be.

Terug naar top


Oproep om informatie over scheepswerven De Roose in Merelbeke
De Dienst Archief van de Gemeente Merelbeke doet opzoekingen naar de vroegere scheepswerven Bernard/Karel De Roose in Merelbeke. Familieleden zouden ook scheepswerven hebben gehad in Melle en Gent (nu Volvo Cars). Alle informatie is welkom bij Mieke Van Damme (mieke.van.damme@merelbeke.gov.be of 09 210 32 92).

Terug naar top


Fascinerende geschiedenis van rivier Het Schijn teboekgesteld door Wilfried Patroons
Bierexpert Wilfried Patroons publiceerde onder de titel Van 't Schijn tot 't Scheld een schitterend boek over de geschiedenis van de rivier Het Schijn, een nog steeds bestaand bijriviertje van de Schelde dat een belangrijke rol speelde in de waterbevoorrading van de Antwerpse brouwers maar ook een bescheiden scheepvaartfunctie vervulde en in zekere zin als de aanzet van het Albertkanaal mag worden beschouwd. De auteur brengt de geschiedenis van het bier, de Antwerpse vastgoed- en havenmagnaat Gilbert van Schoonbeke, de Herentalse Vaart, het Brouwershuis en het rijke watererfgoed langs de loop van de rivier en de vaart weer helemaal tot leven. Het boek beschrijft ook wandel- en fietsroutes en is verkrijgbaar bij uitgeverij mjPublishing.

Terug naar top


Watererfgoedkalender maart - april 2010

Watererfgoed beveelt aan:

 • Londen en Greenwich, 19 - 21 maart 2010
  Studiereis naar het Museum in Docklands en het National Maritime Museum met de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum - informatie en inschrijvingen via
  nvsm@hbsv-law.be, tel. 03 206 78 78 of fax 03 226 17 71
 • Schoten, 25 maart 2010
  Causerie over 'Der Kaiser en zijn band met het maritieme, de yachting en Antwerpen' door Charles Mermans, erevoorzitter van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum - organisatie van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum - informatie en inschrijvingen via
  nvsm@hbsv-law.be, tel. 03 206 78 78 of fax 03 226 17 71
 • Oostende, 7 april 2010 (8u30 tot ca. 14u00)
  Vaartocht op zee met de tweemastsloep
  De Nele tijdens de Race of the Classics die met historische schepen Rotterdam, Oostende, Ramsgate en Amsterdam aandoet - inschrijven via info@denele.be
 • Brugge, 10 woensdagavonden van 18u30 tot 21u30 vanaf 21 april 2010
  Bouwen van een overnaads scheepje - Workshop 2010 van
  Archonaut  (050 32 28 72)
 • Brugge, 10 zaterdagvoormiddagen van 9u00 tot 12u30 vanaf 21 april 2010
  Bouwen van een overnaads scheepje - Workshop 2010 van
  Archonaut (050 32 28 72)

Terug naar top


Inschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top

Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart- en havencultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be