logo Watererfgoed Vlaanderen Natiepaard
  Nieuws  
|
  Kalender  
|
  Nieuwsbrief  
|
  Media  
|
  Contact  
  VLAANDEREN EN HET WATER  
  WATERERFGOEDGIDS  
  WATERERFGOED VLAANDEREN  
Missie en visie  
Ontstaan  
Leden  
Bestuur  
Adviseurs  
Ereleden  
Werkgroepen  
Partners  
Logo  
Contact  
  WATERERFGOEDGESPREKKEN  
  VAREND ERFGOED  
  DOCUMENTEN  
  BEDREIGD WATERERFGOED  
Ga naar Haven van Antwerpen

ga naar Maritieme Dienstverlening en Kust

ga naar Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Ontstaan

De oprichting van Watererfgoed Vlaanderen is het resultaat van een lang voorbereidingsproces.

Al rond 1995 werden pogingen tot krachtenbundeling ondernomen door wijlen Wim Johnson, conservator van het Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen.

Na diverse andere aanzetten bereikte een Werkgroep Watergebonden Erfgoed Koepel in 2008 een akkoord over een Beleidsplan Watergebonden Erfgoed. Aan de werkgroep werd deelgenomen door Pit De Jonge, Frits De Waele, Annelien D'Hoine, Tom Lenaerts, Willem Manteleers, Fernand Van den Keybus, Dirk Ramakers en Philip Streitz. Zij werd later aangevuld met Jan Annemans, Jan Dedroog en Dominique Vanpée.

Op basis van het Beleidsplan werd op 28 november 2008 de vzw Watergebonden Erfgoed opgericht. Dirk Ramakers, van meet af aan één van de stuwende krachten, werd aangeduid als eerste voorzitter.

Op 14 februari 2009 werd Watergebonden Erfgoed aan het publiek voorgesteld tijdens de Belgian Boat Show in Gent.

Op 23 maart 2009 werd de naam van de vzw gewijzigd in Watererfgoed Vlaanderen en werd Eric Van Hooydonk als nieuwe voorzitter aangeduid. Met de publicatie van haar eerste beleidsbrief, een nieuwe website en een eerste nieuwsbrief stak de koepel op die datum definitief van wal.

  © Watererfgoed Vlaanderen vzw  
|
  Juridische Informatie  
|
  Privacy  
|
  Sitemap  
|
  Webmaster