logo Watererfgoed Vlaanderen Belgica
  Nieuws  
|
  Kalender  
|
  Nieuwsbrief  
|
  Media  
|
  Contact  
  VLAANDEREN EN HET WATER  
  WATERERFGOEDGIDS  
  WATERERFGOED VLAANDEREN  
  DOCUMENTEN  
  WATERERFGOEDGESPREKKEN  
  VAREND ERFGOED  
  BEDREIGD WATERERFGOED  

 

Via Watererfgoed Vlaanderen kan je het prachtige boek Op koers naar het Wereld Haven en Maritiem Museum bestellen met een forse korting. Het boek behandelt het Vlaamse maritieme museumlandschap vandaag, de sterkten en zwakten van Antwerpen, tientallen recente buitenlandse maritieme musea, de voorwaarden om in Antwerpen een maritieme superstar-attractie voor 1 miljoen bezoekers te bouwen, 10 alternatieve museumconcepten voor Antwerpen, en een gedetailleerd plan voor het Wereld Haven en Maritiem Museum, het WHaMM! Het boek telt 360 pagina's in groot formaat en bevat een zee aan prachtbeelden. Je kan hier enkele voorbeeldpagina's bekijken. Het is een kijk-, lees-, geniet- en droomboek dat alle maritieme harten sneller zal doen slaan. Het is meteen het mooiste maritieme eindejaarsgeschenk denkbaar. In de winkel kost het 49,50 EUR, maar bij Watererfgoed krijg je een forse korting:

  • 30 EUR voor onze leden en voor de leden van bij ons aangesloten organisaties, ereleden en adviseurs
  • 30 EUR voor alle groepsbestellingen van minstens 10 exemplaren
  • 40 EUR voor andere bestellers via Watererfgoed.

Onze leden mogen het boek natuurlijk ook doorverkopen in hun shop of aan hun leden.

Bestellen doe je met een mailtje naar secr@watererfgoed.be. Afhaling gebeurt best na afspraak met Marcel op +32 (0)3 216 92 26. Verpakking en verzending binnen België is mogelijk, maar kost 10 EUR extra, en het is een groot pak. Prijs voor verzending naar het buitenland op aanvraag.

Getijden is de enige volledige nieuwsbrief over het Vlaamse watererfgoed. Hij verschijnt elke maand en heeft drie vaste rubrieken: nieuws over Watererfgoed Vlaanderen, ander watererfgoednieuws (met voorrang voor nieuws van de leden) en de Vlaamse watererfgoedkalender, met tips voor feesten, congressen, vaartochten, tentoonstellingen enz. Inschrijven voor Getijden is kosteloos en kan door je naam en e-mailadres hier op te geven. Veel leesgenot !

Watererfgoed Vlaanderen is de unieke Vlaamse koepel­vereniging voor het scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed. De koepel is een hecht netwerk van watererfgoed­actoren, verdedigt alle initiatiefnemers bij de overheid, maakt projecten bekend bij het brede publiek en verzamelt know-how. Hier vindt u de huidige lidorganisaties en het formulier voor de lidmaatschaps­aanvraag. Een lidmaatschap kost slechts 25 EUR per jaar. Zowel organisaties, overheden, vereni­gingen als particulieren zijn welkom.

Ga naar Haven van Antwerpen

ga naar Maritieme Dienstverlening en Kust

ga naar Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

De nieuwe voorzitter komt eraan…

Watererfgoed Vlaanderen gaat een nieuw tijdperk in. Na de vele acties van de voorbije jaren (Doelse Kogge, maritieme musea, Varenderfgoeddecreet,…) gaat Eddy Stuer binnenkort de uitdaging aan om de koepelvereniging naar nieuwe successen te leiden. Eddy is in de scheepvaart-, haven- en watererfgoedwereld een naam als een klok. Met hart en ziel heeft hij bijgedragen tot vele projecten bij ons lid vzw De Steenschuit en tot de bouw van de replica van de Zuidpoolvaarder de Belgica. Hieronder lees je alvast een profiel van de nieuwe voorzitter.

… samen met een pak nieuwe activiteiten !

In 2017 plant Watererfgoed Vlaanderen o.m. de volgende activiteiten:

  • de hernieuwde uitgave van de in binnen- en buitenland zeer gewaardeerde kosteloze nieuwsbrief Getijden (vanaf eind april) - stuur ons alvast je nieuwsberichten door !
  • de publicatie in mei 2017 bij Lannoo, de toonaangevende Vlaamse uitgever van reisgidsen, van de eerste editie van de Vlaamse Watererfgoedgids, met een speciaal lanceringsevenement waar alle leden welkom zijn;
  • de vijfde editie van het havenfeest Lillo Waterdorp, waar al onze leden actief aan kunnen deelnemen.

Verder zal de koepel zich o.m. hernieuwd inzetten voor de realisatie van het nieuwe maritieme museum in Antwerpen, de ondersteuning van varenderfgoedbeheerders en diverse andere dossiers, over heel Vlaanderen.

EDDY STUER: VOORBESTEMD ?

Eddy Stuer

3 januari 1976. De dijken breken. Ruisbroek en andere plaatsen langs Schelde en Rupel staan blank. De 5de Mobiele kolonne van de Civiele Bescherming van Brasschaat helpt vaderlanderkes vullen om de bressen te dichten. Onder hen gewetensbezwaarde Eddy Stuer, geboren in die andere memorabele stormnacht van 31 januari 1953. Eddy wil meer doen dan zakjes zand vullen. Hij richt de actiegroep SOS Westerschelde op en zal niet rusten vooraleer de regering werk maakt van een degelijk dijkenplan om oeverbewoners tegen overstromingen te beschermen. Dat leverde het Sigmaplan op.

De jonge opbouwwerker is geen onbekende bij politici die in de 70-er en 80-er jaren de dienst uitmaken. Furieus barricadevoorvechter, scherpe tong en pen in de media. Gevreesd en (met de dood) bedreigd door de afvalmaffia in de Rupelstreek, geliefd door een groeiende achterban in brede lagen van de Rupelbevolking. Als voorzitter van de Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek, springt hij op de bressen die het verwaarlozingsbeleid in de Rupelstreek heeft geslagen. Stuer neemt het op voor de verouderde en werkloze bevolking in de “geleigen” langs de Rupel, verlegt moeiteloos het actieterrein van de straat naar de ministeriële kabinetten, herwaardeert woonbuurten tussen de steenbakkerijen en koopt strategisch gelegen terreinen vóór de termen “woonerf” en “Crowdfunding” zijn uitgevonden. Eddy passeert langs rechtbanken als klager of aangeklaagde, gaat in hongerstaking tegen het zoveelste sluikstort, doet aan natuurbeheerswerken in kleiputten opdat ze geen stortplaats zouden worden. Wanneer uiteindelijk een afvaldecreet orde op afvalzaken stelt in Vlaanderen wordt dat op 15 mei 1983 gevierd met een massabetoging en een spraakmakend anti-stortmonument.

Omdat de Boomse baksteen niet alleen lokaal maar ook nationaal industrieel erfgoed is, maakt Eddy van een vervallen steenbakkerij een openluchtmuseum en lokt hiermee duizenden toeristen naar de vergeten Rupelstreek.

Stuer geeft aan samenlevingsopbouw in Vlaanderen een gezicht en wordt in 1991 uitgeroepen tot non-profitmanager van het jaar. Jaarlijks vliegen duizenden jongeren van alle hoeken van de wereld naar Boom om Tomorrowland te vieren in de kleiputten die door Eddy en de zijnen werden bevrijd van de afvalterreur.

Met de oprichting van vzw De Steenschuit eind jaren tachtig van de vorige eeuw organiseert Eddy het eerste project in Vlaanderen waar sociale tewerkstelling en erfgoedzorg hand in hand gaan: op de steenschuitwerf lopen de tweemaster Rupel en de Gentse Barge van stapel. Nu timmeren werklozen er aan het icoonschip Belgica. Hiermee geeft De Steenschuit internationale uitstraling aan onze Belgische maritieme trots in Noorwegen, Roemenië, Chili en Australië.

En nu maakt Eddy werkt van Watererfgoed Vlaanderen, de krachtenbundeling van iedereen met een hart voor scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed.

 

 

Laatste wijziging: 29/03/2017

  © Watererfgoed Vlaanderen vzw  
|
  Juridische Informatie  
|
  Privacy  
|
  Sitemap  
|
  Webmaster