Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 23 - september 2012Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

Nieuws van onze leden

Ander watererfgoednieuws

Watererfgoedkalender september 2012
Inschrijven


Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

Watererfgoed verwelkomt Gaarkeuken als 100ste aangesloten organisatie
Gaarkeuken Tijdens een leuke receptie in de Scaldis Jachtclub in Lillo op 11 augustus 2012 verwelkomden we de Gaarkeuken als 100ste aangesloten organisatie. De Gaarkeuken is het laatste overgebleven schaftlokaal voor de havenarbeiders en ligt midden de haven. Elke middag stromen dokwerkers, kantoorbedienden en havenbonzen samen voor een verrukkelijke portie spek en eieren, klaargemaakt onder leiding van de betoverende Floriana Rombouts, in heel de haven gekend als Florreken, die ook het jaarlijke havenmuziekfestival Rock on the Dock organiseert. In een slottoespraak sprak havenschepen Marc Van Peel zijn grote appreciatie voor de geslaagde erfgoedactie van Watererfgoed Vlaanderen uit en feliciteerde hij Florreken en de nieuwe ereleden.

Terug naar top


Robert Vervoort en André Bollen opgenomen in galerij van ereleden
Ereleden

Ook op 11 augustus 2012 huldigden we twee nieuwe ereleden. Robert Vervoort (1948) is de grondlegger van de beweging voor de bewaring en valorisatie van het erfgoed van de Red Star Line, de legendarische rederij die miljoenen landverhuizers vanuit Antwerpen naar Amerika bracht. Het idealistische levenswerk van oud-havenarbeider Robert Vervoort culmineert binnenkort in de opening van een internationaal georiënteerd Red Star Line Museum in Antwerpen. Meteen huldigde Watererfgoed André Bollen (1936), de immer schalkse oud-stouwersbaas die Robert Vervoort van in het begin steunde en als oprichter van Uitgeverij Pandora een unieke reeks boeken over scheepvaart -en havengeschiedenis publiceerde en zo op zeer bijzondere wijze bijdroeg tot de bewustwording rond watererfgoed. Bij Pandora, uiteraard een lid van onze koepel, gaf André de fakkel recent door aan Christophe Valkeniers.

Terug naar top


Eerste pagina's van Vlaamse Watererfgoedgids staan online
Watererfgoedgids

Dankzij de bijdrage van vele leden en andere betrokkenen werd een eerste reeks webpagina's van de Vlaamse Watererfgoedgids afgewerkt. Ze vormen een aparte rubriek op onze website. In verschillende subrubrieken vind je heel wat informatie en tips voor watererfgoedtoerisme. In de komende twee jaar zullen we deze gids verder uitbreiden, zodat deze het referentiepunt voor watererfgoedtoerisme wordt. Het project wordt gesteund door Toerisme Vlaanderen en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, beide onderdelen van de Vlaamse Overheid.

Terug naar top


Nagenieten van Lillo Waterdorp 2012
Lillo Waterdorp De tweede editie van Lillo Waterdorp op 12 augustus 2012 was, mee door de stralende zon, een voltreffer: meer stands, meer animatie, meer boten, meer bezoekers. Nagenieten kan in een fotoalbum op onze mediapagina.

Terug naar top


Proeve van nieuw Vlaams Watererfgoeddecreet aangeboden aan Minister Geert Bourgeois
Thai

Watererfgoed Vlaanderen heeft er bij Minister Geert Bourgeois op aangedrongen eindelijk werk te maken van de vervanging van het Decreet Varend Erfgoed uit 2002 door een nieuw, meer performant Watererfgoeddecreet, dat een breder geldingsbereik heeft, een 'light'-bescherming van historische schepen invoert, en structurele overheidssteun voor alle watererfgoedverenigingen mogelijk maakt. We zijn nu in afwachting van een duidelijke visie van de Minister over de decreetstekst, die kant-en-klaar is.

Terug naar top


Historisch onderzoekje naar kanaal Gent-Brugge thema in Vlaams Parlement
Kanaal Gent-Brugge

Met het oog op een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de verbetering van de binnenvaartontsluiting van de haven van Zeebrugge op 19 april 2012 onderzochten we op vraag van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen de geschiedenis van het Kanaal Gent-Brugge. Wij stelden vast dat het kanaal werd geconcipieerd in 1613 (volgend jaar precies 400 jaar geleden) en werd geopend in 1624. Door verbeteringswerken werd de toegelaten diepgang in 1755, d.w.z. 259 jaar geleden, lang voor er van de haven van Zeebrugge sprake was, op 2,40 m gebracht, wat meer is dan vandaag (2,30 m). De afmetingen van het kanaal, inbegrepen de toegelaten diepgang, werden reeds in 1755 onvoldoende geacht, en werden later slechts beperkt verruimd, met dien verstande dat de bevaarbaarheid over het totale traject sinds 1907, toen de haven van Zeebrugge werd geopend, zeker niet meer is verbeterd, in feite integendeel. Ons verslag aan het Zeebrugse havenbestuur staat op de documentenpagina op onze website.

Terug naar top


Koepel weer versterkt met nieuwe leden
Nieuwe leden

Naast de Gaarkeuken 110 en particuliere leden verwelkomden we onder de nieuwe leden de Royal Belgian Sailing Club (RBSC) en de Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur. De eerste vereniging zit in Gent, Heusden, Zeebrugge en Duinbergen en viert volgend jaar haar 150ste verjaardag. De Avontuur was één van de blikvangers tijdens Lillo Waterdorp 2012, en maakte fel gewaardeerde rondvaarten op de Schelde.

Terug naar top


Interessante brochure over Limburgse kanalen online
Limburgse kanalen

Van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed van Limburg ontvingen we de digitale bestanden van een uitgeputte, maar buitengewoon interessante brochure over de Limburgse kanalen. Achtergrondinformatie over geschiedenis, erfgoedwaarden, foto's en een mooie kaart maken hier een uniek document van. Je kan de brochure vinden op onze documentenpagina.

Terug naar top


Nieuws van onze leden

Klassieke schepen komen op 29 en 30 september naar Water-rAnt in Antwerpen
Water-rAnt

Eind september houden eigenaars van klassieke schepen en deelnemers aan de Tall Ships Races een reünie. Ieder schip, aak, jol, boot, ronde- of platbodem, schoener of klipper, bakdekkruiser of werkboot, dinghy of kano en natuurlijk de ‘classic yachts’ met een karakter van voor 1962 (dus replica of authentiek) kan deelnemen. Ligplaats is vrijgehouden aan de kaaien 19 (de Badboot is er al ;-) 41 en 42 in het Kattendijkdok om de vloot goed samen te brengen voor de groepsfoto. Vlak naast de meerplaats staan de loodsen waarin de participerende vzws’s Revos en Rupel zijn gehuisvest zijn. Uiteraard is dit de shabby shelter waarin het zeebonkenfeest op zaterdagavond zal plaatshebben. We zetten ons al schrap voor de overtuigde brengers van het betere levenslied der dokken en de lyriek van de zeemeerminnen. Inschrijven doe je best via de website www.shiptoshore.be/waterkant. Meer info bij onze bestuurder Pit De Jonge via info@shiptoshore.be.

Terug naar top


Krijgt Oostende binnenkort een nieuw maritiem museum ?
Oostende

Het politieke watererfgoednieuws van de voorbije zomer was ongetwijfeld het voorstel van Johan Vande Lanotte om naast het station van Oostende een gloednieuw maritiem museum met nationale ambitie in te richten (klik hier voor een artikel in Het Nieuwsblad). In Getijden van april 2012 wezen we er nog op dat Oostende zijn ongemeen rijk scheepvaart- en havenerfgoed inderdaad meer zou kunnen uitspelen. Inmiddels bezorgden we alle gemeente- en provincieraadsleden en -bestuurders een exemplaar van ons Watererfgoedmanifest voor de komende verkiezingen. We hopen dat het nog veel inspiratie zal opleveren, en na de verkiezingen inderdaad tot nieuwe initiatieven zal leiden. Moge ook het Oostendse voorstel tot meer investeringen in andere plaatsen aanzetten !

Terug naar top


Gemeente Beveren neemt deel aan project rond Staats-Spaanse linies
Liefkenshoek

De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van zestiende- en zeventiende-eeuwse militaire verdedigingswerken die werden aangelegd in de periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot aan de Franse Tijd (1794). Het stelsel van verdedigingswerken strekte zich aan beide zijden van de landsgrens uit van Knokke-Heist in het westen tot en met Antwerpen in oosten. De Linies hebben niet alleen een belangrijke rol gespeeld in de bepaling van de landsgrenzen tussen Nederland en België, maar ook in de verdere geschiedenis van de twee landen. Een groot deel van deze linies en vestingen is in het landschap terug te vinden. Ze staan het vandaag ook in interactie met het water, met het Zwin, de Schelde, kleine waterlopen en natuurlijk de vestinggrachten. Onder de partners figureert ook ons lid de Gemeente Beveren, op het grondgebied waarvan zich heel wat relicten en attracties bevinden. Publicaties (met info over het Suske en Wiske-album De laaiende linies), kaarten, bezoekmogelijkheden en andere praktische info op www.staatsspaanselinies.eu.

Terug naar top


Ander watererfgoednieuws

  
Het mysterie van De Kogge bereikt secundair onderwijs
Kogge

Het mysterie van De Kogge is een interactief project waaraan geschiedenisleerkrachten uit het derde middelbaar ASO / TSO kunnen deelnemen met hun klas. Samen met De Kogge reizen de leerlingen terug in de tijd, terwijl ze aanwijzingen zoeken over zijn identiteit, vindplaats, reisweg, lading en vergaan. Onderweg steken ze iets op over verschillende aspecten van de middeleeuwse samenleving: over de scheepvaart en de Hanze, maar ook over de groei van steden, het ontstaan van internationale handel en over het belang van jaarmarkten. Het mysterie van De Kogge bestaat uit een kant-en-klaar informatiepakket met opdrachten rond historische documenten, afbeeldingen en kaarten (duurtijd: 50 minuten), gevolgd door een virtueel bezoek aan het Koggelabo (duurtijd: 50 minuten). Tijdens deze live verbinding, maken de leerlingen rechtstreeks contact met het laboratorium waar het schip op de onderzoekstafel ligt en quizzen ze zich een weg tot in het hart van het onderzoek. Meer info: natalie.huyghe@rwo.vlaanderen.be. Ondertussen verhuizen de in het Waterlaboratorium reeds onderzochte onderdelen van De Kogge met het oog op goede conservatie naar een eigen locatie in de Suezloods aan kaai 46 in de haven van Antwerpen.

Terug naar top


Tv-reeks Langs de kade na kwarteeuw op dvd
Langs de kade

Op 3 januari 1988 ‒ bijna een kwarteeuw geleden dus ‒ begon Langs de kade, een tv-serie over de belevenissen van den 170, een politiekorps in de Antwerpse haven. De serie gaat over misdaad en politie, maar is op de eerste plaats een reeks over politiemensen, hun familie, werk, omgeving en omgang met andere mensen, die al dan niet over de schreef gaan. Karel Vingerhoets vertolkte de hoofdrol en werd bijgestaan door een indrukwekkende waaier aan acteurs, zoals Ruud De Ridder, Arnold Willems, Hans De Munter, Dora Van der Groen, Emmy Leemans, Lea Couzin, Ingrid De Vos, An Nelissen, Oswald Versyp en Chris Cauwenberghs. Langs de kade werd grotendeels op locatie opgenomen, wat de sfeerschepping ten goede kwam. Die realistische sfeer, de herkenbare personages en de doordachte mix van drama en humor maakten van Langs de kade een bijzonder succesvolle serie. De eerste reeks afleveringen haalde gemiddeld 1.803.000 kijkers. Bestelinfo vind je hier.

Terug naar top


Watererfgoedkalender september 2012
 • Baasrode, 15, 16 en 18 september 2012
  Scheldefeesten
 • Antwerpen, 18 september 2012
  Voordracht over stadsontwikkeling in Antwerpen door Annemie Turtelboom met nabeschouwing door Eric Van Hooydonk - Permeke Bibliotheek, De Coninckplein - info: antwerpen@overmorgen.be
 • Antwerpen, 21 - 23 september 2012
  Open Scheepvaartdagen
 • Temse, 29 september 2012
  De Zaat, een plek om lief te hebben - Muziek, beelden, verhalen en gesprekken over de geschiedenis en het erfgoed van de Boelwerf, theaterzaal Roxy, Stationsstraat 29 om 20u00 - reservatie: opstoapel@scarlet.be of tel: 03 / 776 90 98
 • Antwerpen, 29-30 september 2012
  Water-rAnt, Kaai 19/41 en 42, Kattendijkdok Oost, Eilandje

Terug naar top


Inschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur. 

vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, T +32 3 216 92 26, W www.watererfgoed.be, E secr@watererfgoed.be