Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 9 - mei 2010

 
Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
Ander Vlaams watererfgoednieuws
Watererfgoedkalender mei 2010
Inschrijven
 

Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

190 watererfgoedactoren zetten bescherming en valorisatie havenerfgoed op Gentse agenda


De studiedag over het Gentse havenerfgoed van dinsdag 4 mei 2010 werd met minstens 190 deelnemers uit diverse sectoren een daverend succes. De sprekers en debaters belichtten de Gentse weelde aan haventradities en havenpatrimonium, de wijze waarop ze verder kunnen worden gevaloriseerd en het hedendaagse belang van de haven, die werk verschaft aan 70.000 mensen. Iedereen was het eens over de noodzaak om het havengevoel van de Gentenaar te versterken en om het havenerfgoed te benutten in andere beleidsdomeinen zoals havenbeheer, toerisme, cultuur en stadsontwikkeling. Daarmee staat het havenerfgoed definitief op de Gentse beleidsagenda. De dag zal in de nabije toekomst de basis vormen voor verschillende interessante vervolgprojecten. Op de website van Watererfgoed Vlaanderen zijn een aantal presentaties en foto's beschikbaar. Het congresboek is in voorbereiding.

Terug naar top


Nieuwe leden van Watererfgoed Vlaanderen: nu meer dan 50 organisaties en verenigingen aangesloten

Watererfgoed Vlaanderen verwelkomde de volgende nieuwe leden, waardoor na 1 jaar werking de kaap werd gerond van 50 leden-organisaties:

Terug naar top


Algemene vergadering van Watererfgoed Vlaanderen levert vruchtbare gedachtenwisseling op
Op 26 maart 2010 hield Watererfgoed Vlaanderen in zijn zetel in de historische Scheepwerven te Baasrode een algemene vergadering en een raad van bestuur. Een informele gedachtenwisseling met de leden leidde o.m. tot het besluit dat bij de Vlaamse Overheid nog sterker moet worden aangedrongen op een spoedige implementatie van het reeds uit 2002 daterende Varend Erfgoed-decreet en op informatieverspreiding naar de eigenaars van waardevolle erfgoedvaartuigen. Het bestuur van Watererfgoed Vlaanderen zal in samenwerking met de adviseurs en de leden verdere initiatieven nemen.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen in de bloemetjes gezet door het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege
Op 2 maart 2010 werd Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk door het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege benoemd tot erelid omwille van "zijn grote verdiensten als voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen en zijn bijzondere inzet als maritiem jurist m.b.t. onder meer de herziening van de Belgische Zeewet, het havenbeleid en de stadsontwikkeling van Antwerpen". Eerder aanvaarde ereleden zijn Dirk Sterckx, Marc Van Peel, Frans Van Rompuy en Jean-Jacques Westerlund. Het Zeemanscollege, opgericht in 1857, is als vereniging van 317 Belgische scheepsofficieren één van de meest eerbiedwaardige en dynamische maritieme organisaties van het land.

Terug naar top


Ander watererfgoednieuws

Vacature voor conservator Visserijmuseum Koksijde
Het gemeentebestuur van Koksijde werft een conservator aan voor het Visserijmuseum. De kandidaturen kunnen worden ingediend tot 10 mei 2010. Het vacaturebericht staat hier.

Terug naar top


Drie historische Vlaamse schepen voorlopig beschermd

foto Frederic Logghe
Vlaams minister Geert Bourgeois heeft drie waardevolle schepen, die dateren van vlak na de Tweede Wereldoorlog, voorlopig beschermd. Het gaat om twee reddingsboten en de ‘François Musin’, de oudste nog overblijvende stalen geklonken IJslandvaarder. De Reddingsboot Watson 2 ‘Zeebrugge’ is eigendom van de Vlaamse overheid en staat in bruikleen in het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen (MAS). De Reddingsboot Watson 3 ‘Oostende’ is ook eigendom van de Vlaamse overheid en is in bruikleen bij Archonaut in Brugge (opleidingscentrum voor scheepstimmerij en ambachtelijk schrijnwerk). De ‘François Musin’ uit 1948 is eigendom van Werkvormm, gespecialiseerd in het aanleren van metaalbewerkingstechnieken.

Terug naar top


Vlaamse financiering voor beschermde garnalenvisser Crangon rond
Minister Bourgeois keurde ook een beheersprogramma goed voor de Crangon, een historische garnaalvisser uit 1964 die al in 2007 werd beschermd. De vzw die het vissersschip beheert, kan nu subsidies aanvragen voor herstellingen en essentieel onderhoud aan de boot. In ruil moet de Crangon minstens 300 uur per jaar worden ingezet voor vaarten met het publiek en voor scholen. De Crangon is één van de laatste overblijvende operationele houten vissersschepen in Vlaanderen en het laatste dat nog is uitgerust met origineel vistuig voor de plankvisserij. Door de vzw PUB (Promotie Uitstraling Bredene) wordt het schip momenteel ingezet voor toeristische rondvaarten met actieve garnalenvangst en -behandeling aan boord.

Terug naar top


Inhuldiging van het nieuwe Eugeen Van Mieghem Museum
Op 30 maart 2010 was Watererfgoed Vlaanderen vertegenwoordigd bij de plechtige opening van het nieuwe Eugeen Van Mieghem Museum in het schitterend gerenoveerde Redershuis aan de Ernest Van Dijckkaai 9 (aan de Scheldekaaien schuin tegenover het Steen). Het museum is een nieuwe mijlpaal in de internationale herontdekking van de Antwerpse havenschilder. Watererfgoed Vlaanderen feliciteert conservator Ewin Joos en de Redersvereniging met deze prachtige realisatie en beveelt alle watererfgoedliefhebbers een bezoek aan. Meer informatie staat op de nieuwspagina van www.watererfgoed.be.

Terug naar top


Askoy II van Jacques Brel aangekomen op scheepswerf van Rupelmonde
Op 8 april 2010 kwam de romp van de Askoy II, de zeilboot van Jacques Brel en Hugo van Kuyck, aan op de scheepswerf van Rupelmonde. Daar wacht een grondige opknapbeurt. De restauratie zal ongeveer een miljoen euro kosten. Deze mijlpaal haalde op verschillende zenders het televisienieuws, dat kan worden herbekeken op www.askoyii.be. Volgens de initiatiefnemende broers Wittevrongel is het schip "meer dan maritiem erfgoed, het is de erfgenaam van Brels geest".

Terug naar top


Oostende voor Anker, het grootste Belgische varend erfgoedfeest in het teken van de kaapvaart
Oostende voor Anker, het grootste Belgische varend erfgoedfeest, gaat dit jaar door van 27 tot 30 mei 2010. Er worden talrijke grote zeilschepen, stoomslepers, ronde en platbodems, jollen, zalmschouwen, vletten, antieke jachten en werkboten verwacht. Het programma staat dit jaar in het teken van de Oostende kapers. Als voorproefje plaatste Watererfgoed Vlaanderen op zijn documentenpagina de interessante paper van historicus Thomas Beauprez met als titel De Oostendse kaapvaart tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697). Een overzicht van de werking, het scheepsbestand, de betrokken personen en de opbrengsten, met dank aan de auteur.

Terug naar top


Avant-première van veelbelovende havenbox van het Museum aan de Stroom
Op 30 maart 2010 woonde een sterke delegatie van Watererfgoed Vlaanderen de avant-première bij van de ruime havenverdieping van het Museum aan de Stroom te Antwerpen. Voor een publiek van scheepvaart- en havenerfgoedbeheerders lichtte coördinator Jef Vrelust uitvoerig de indeling van de box toe. In de grote ruimte wordt gekozen voor een chronologische schets van de uitbouw van de haven, die ruim zal worden geïllustreerd met de parallel verlopende evolutie van de scheepstypes. De tentoonstelling evoceert de eeuwenlange Antwerpse havenstadstraditie, maar haar unieke ups en downs. Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk maakte deel uit van een voorbereidende werkgroep van het MAS en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Het MAS wordt geopend in het voorjaar van 2011.

Terug naar top


Archeologisch onderzoek Antwerpse Scheldekaaien gestart
In het raam van de heraanleg van de Scheldekaaien voert de afdeling archeologie van de stad Antwerpen momenteel een archeologisch onderzoek uit op de parking aan de Sint-Michielskaai, ter hoogte van de Fortuinstraat. Met dit onderzoek willen de stadsarcheologen meer te weten te komen over het 17de-eeuwse Sint-Michielsbastion en de 19de-eeuwse scheepswerven van Napoleon die zich in deze zone bevinden. Deze informatie wordt nadien ook gebruikt bij het uittekenen van het nieuwe ontwerp van de Kaaien. In de maanden april en mei worden wekelijks rondleidingen georganiseerd op de archeologische site, met uitleg over het lopende onderzoek. Deze rondleidingen vinden plaats op vrijdagnamiddag, tussen 14 en 16 uur (uitgezonderd op feestdagen). In het Antwerps Watererfgoedmanifest 2009 hebben Watererfgoed Vlaanderen en de mede-ondertekenende organisaties op dit archeologisch onderzoek aangedrongen.

Terug naar top


Iconische Flandria 20 verdwenen naar Nederland
Na jarenlang te koop te hebben gelegen in het Bonapartedok, is het passagiersschip Flandria 20 voor minder dan 50.000 euro verkocht aan een Nederlandse koper. Het schip is kort geleden met stille trom verdwenen uit Antwerpen (zie foto). Het schip uit 1915 voer onder de naam R. van Hasselt decennialang als stoomschip tussen Enkhuizen en Stavoren. Daarna was het lang het vlaggenschip van de Flandriavloot. Het werd o.m. ingezet voor zomerse cruises tussen Antwerpen en Oostende. Tevergeefs werd de jongste jaren, ook door Watererfgoed Vlaanderen en in het Antwerps Watererfgoedmanifest 2009, gewezen op de opportuniteiten van een volledige restauratie van het vaartuig tot prestigieus Antwerps ontvangstschip.

Terug naar top


Onbekend watererfgoed in tv-programma Publiek Geheim
Het originele tv-programma Publiek Geheim op Canvas met Sven Speybrouck bracht enkele Vlaamse watererfgoedlocaties onder de aandacht van het brede publiek. Aflevering 4 ging over de Rijnkaai in Antwerpen (Red Star Line), aflevering 5 over de havenmuur in Zeebrugge en aflevering 6 over het kanaal van Bernistap. Op de website van Canvas kunnen fragmenten worden herbekeken.

Terug naar top


Watererfgoedkalender mei - juni 2010
Watererfgoed Vlaanderen beveelt aan:
 • Brugge, 10 woensdagavonden vanaf 21 april 2010 (van 18u30 tot 21u30)
  Bouwen van een overnaads scheepje - Workshop 2010 van Archonaut (050 32 28 72) 
 • Brugge, 10 zaterdagvoormiddagen vanaf 21 april 2010 (van 9u00 tot 12u30)
  Bouwen van een overnaads scheepje - Workshop 2010 van Archonaut (050 32 28 72)
 • Tervuren, 27 april 2010 - 9 januari 2011
  Tentoonstelling Congostroom. 4700 km bruisende natuur en cultuur, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
 • Rupelmonde - Steenbergen (Nederland) - Antwerpen - Walsoorden, tussen 1 mei en 15 augustus 2010
  Vaartochten met klassieke schepen van 
  Tolerant
 • Antwerpen, 9 mei 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Schellebelle, 9 mei 2010
  Infostand van de Vrienden van de Vlaamse veren bij het veer van Schellebelle in het raam van het
  Groene Halte-weekend
 • Blankenberge, 13 - 16 mei 2010
  Havenfeesten, met op 13 mei het Scutefeest en op 14 mei een roewedstrijd en kroegentocht
 • Antwerpen, 16 mei 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Antwerpen, 16 mei 2010
  Expo's, rondleiding en buurtwandeling van het Red Star Line Museum
  , 03 206 03 50, redstarline@stad.antwerpen.be
 • Nieuwpoort, 22 - 23 mei 2010
  Visserijweekend
 • Antwerpen, 23 mei 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Wenduine, 24 mei 2010
  Zeewijding met processie
 • Antwerpen, 25 mei 2010 om 19u30
  Lezing over de VOC door dr. Jan Parmentier, georganiseerd door de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum in de Hogere Zeevaartschool, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen, info:
  vanherck.raymond@telenet.be
 • Temse, 27 mei 2010 om 20u00
  Première van de DVD Zolang scheepsbouwers zingen over de Boelwerf in zaal Roxy, reserveren verplicht via
  opstoapel@scarlet.be
 • Mechelen, 27-28-29 mei 2010
  International conference Cities, users and their railways, Congres- en Erfgoedcentrum Lamot
 • Oostende, 27 - 30 mei 2010
  Oostende voor Anker, het grootste Belgische varend erfgoedfeest
 • Gent, 28 mei 2010 om 20u00
  Première van de DVD Zolang scheepsbouwers zingen over de Boelwerf in Film-Plateau, Paddenhoek 3, reserveren verplicht via
  reservatie@victoriadeluxe.be
 • Antwerpen, 29 mei 2010 om 16u00
  Première van de DVD Zolang scheepsbouwers zingen over de Boelwerf in Cinema Zuid, Lakenstraat 14
 • Antwerpen, 30 mei 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Brussel, 31 mei 2010 om 19u00
  Première van de DVD Zolang scheepsbouwers zingen over de Boelwerf in Cinema Rits, Dansaertstraat 70
 • Antwerpen, 6 juni 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Diest, 9 juni 2010
  Vijfde Landschapscontactdag Rivierlandschappen, Cultureel Centrum Begijnhof, Infirmeriestraat z/n
 • Antwerpen, 13 juni 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Antwerpen, 19 juni 2010 vanaf 14u00 
  Rock on the dock - gratis rock in de haven, bij de historische Gaarkeuken 110
 • Antwerpen, 20 juni 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Zeebrugge, 20 juni 2010
  Visserijfeesten met zeewijding
 • Antwerpen, 27 juni 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333

Terug naar top


Inschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be