logo WEV

Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 24 - februari 2013


Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
Nieuws van onze leden
Ander Vlaams watererfgoednieuws
Inschrijven

Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

Een drukke agenda in 2013 
Leden
Watererfgoed met zijn leden 'in the picture' in de nationale media
Watererfgoed Vlaanderen staat voor een druk jaar. Onze prioriteiten zijn:
  • het nog verder uitbouwen van ons ledenbestand, dat berust op een solide basis van 100 aangesloten organisaties uit heel Vlaanderen;
  • het uitwerken van de Vlaamse Watererfgoedgids, waarvoor we zeer binnenkort een knappe nieuwe medewerker voorstellen;
  • het realiseren van een nieuw Vlaams Watererfgoeddecreet, dat heel de watererfgoedsector beter moet ondersteunen;
  • een speciale editie van Lillo Waterdorp.

We hebben besloten dit jaar geen stand te bouwen op de Belgian Boat Show, maar zorgen in 2013 zeker voor memorabele netwerk- en promotiemomenten voor alle watererfgoedorganisaties en -liefhebbers. Ook zullen we trachten de verschijningsfrequentie van Getijden op te drijven. Onze nieuwsbrief bereikt meer dan 5000 lezers en wordt internationaal gewaardeerd.

Terug naar top


Watererfgoed centraal in themabijlage van leidend transportblad De Lloyd 
Publicatie De Lloyd Dat het watererfgoed steeds meer aandacht en erkenning krijgt, blijkt uit de publicatie van een themabijlage over erfgoed in het leidende blad voor transportprofessionals De Lloyd. Over vier pagina's wordt uitgeweid over het Watererfgoeddecreet, de Antwerpse Zuiderdokken, de Charlesville, de herbestemming van spoorgebouwen en het komende Red Star Line museum. De volledige bijlage kan je nalezen op onze mediapagina. We danken De Lloyd voor de samenwerking en hebben afgesproken dat al onze leden in een volgende editie van deze bijlage aantrekkelijke advertentiemogelijkheden zullen krijgen. We houden je via Getijden op de hoogte van de verdere planning.

Terug naar top


Actie voor behoud laatste Kongoboot Charlesville gaat voort 
Charlesville
foto Chris Bryssinckx
De laatste weken is de actie voor de redding van de Charlesville niet uit het nieuws geweest. Elke dag zijn we er actief mee in de weer. Een hele reeks leden en niet-leden betuigden nog hun steun voor ons Manifest voor de redding van het schip, dat erg belangrijk is om het brede draagvlak voor de terugkeer van het schip duidelijk te maken. We staan voor een fantastisch erfgoedproject van evident Belgisch, Vlaams en Antwerps belang dat internationale zichtbaarheid geniet en zeer diepe emoties losmaakt. We publiceren binnenkort de aangevulde versie van ons manifest. Watererfgoed Vlaanderen zal het schip uiteraard niet zelf kopen en restaureren, maar kon als enige actievoerder ultiem twee private kandidaat-investeerders vinden. Daarmee lopen nu drukke zakelijke besprekingen. In Duitsland kregen we de formele garantie dat het schip vastligt tot er over een Belgisch project klaarheid is. We doen ons uiterste best om het iconische Antwerpse zeeschip terug te halen, maar dat vergt geduld, discretie en de steun van vele partijen. De puzzelstukken liggen er, maar ze moeten in elkaar passen. We kunnen niet voorspellen wanneer er verder nieuws zal zijn, maar één ding is zeker: indien de Charlesville binnenloopt zal de kaai te klein zijn voor de duizenden supporters die hem zullen begroeten. Via Getijden houden we je op de hoogte van het verder verloop.

Terug naar top


Strijd om de stroom: een politieke geschiedenis van de Schelde 
Strijd om de Stroom Van de hand van onze voorzitter verscheen zopas Strijd om de Stroom. Het is een vlot leesbaar, rijk geïllustreerd en klasserijk uitgegeven boek van 392 pagina's, dat het unieke verhaal vertelt van de Scheldepolitiek, van de Romeinen, over de sluiting van de rivier door Holland en Zeeland en de recente verdieping van de vaargeul, tot een stukje in de toekomst. Het boek is gepubliceerd in het raam van de viering van de 150ste verjaardag van de afkoop van de Scheldetol in 1863. Het boek oogstte ondertussen lovende kritieken. Een uitvoerig tv-interview met de auteur en Antwerps havenschepen Marc Van Peel en twee volle pagina's over het boek uit Gazet van Antwerpen kan je hier bekijken. Voor groepsbestellingen door onze leden en maritieme organisaties biedt co-uitgever Pandora Publishers een gereduceerde prijs aan (info bij christophe.valkeniers@pandorapublishers.eu). De toonaangevende cultuurboekenuitgever Davidsfonds zorgt voor de individuele verkoop via verkoop@davidsfonds.be en de winkels van Boekbedrijf Christiana, Brugse Boekhandel, Walry, De Boekuil, Beatrijs, Standaard Boekhandel, De Plukvogel, Malpertuis, Salvator, Vanooteghem, Bert Van Sande, De Groene Waterman, De Kleine Prins, Limerick, Medio-Azur, Erik Tonen Books Antiquariaat, Van In Boekhandel, Van Venckenray, Fnac Belgium, Boekenmarkt De Markies en De Zondvloed.

Terug naar top


Proeve van nieuw Vlaams Watererfgoeddecreet ter tafel bij Minister Geert Bourgeois 
Mercator In de loop van vorig jaar boden we aan Vlaams Minister Geert Bourgeois een kant-en-klaar nieuw Vlaams Watererfgoeddecreet aan, dat onder andere zorgt voor een meer efficiënte beschermingsprocedure voor varend erfgoed, voor een verknoping van verschillende beschermingsregimes, voor de invoering van een light-bescherming van waardevolle historische vaartuigen, met o.m. vrijstelling van havengelden en scheepvaartrechten, voor een algemene subsidiëring van watererfgoedverenigingen los van schepenbeheer, en voor zoveel meer. De pertinentie van ons voorstel is door het dossier van de Charlesville treffend in de actualiteit gekomen, want het anticipeerde heel specifiek op dit geval, door de Vlaamse Overheid uitdrukkelijk bevoegd te maken zo nodig zelf belangrijke historische schepen aan te kopen. We hopen het belang van onze tekst binnenkort te kunnen toelichten aan de Minister zelf en rekenen erop dat de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement dit vitale decreetsvoorstel, waaraan we meer dan twee jaar hebben gewerkt, in 2013 ter harte zullen nemen. Je kan de volledige tekst nalezen op onze documentenpagina.

Terug naar top


Oproep aan vrijwilligers en steunverleners 
Lillo Waterdorp Het runnen van een koepel van 100 organisaties op basis van vrijwilligerswerk is geen sinecure. We dringen momenteel bij verschillende publieke en private partijen aan op substantieel grotere ondersteuning, zodat we onze werking ten dienste van de leden kunnen professionaliseren en nuttig en constructief beleidsondersteunend werk kunnen blijven aanbieden. Alle helpende handen zijn welkom, voor praktische zowel als administratieve zaken. Alle voorstellen om te helpen zijn welkom op secr@watererfgoed.be.

Terug naar top


Nieuws van onze leden

Zeven Vlaamse historische schepen beschermd in één klap 
Ouderhoek
Het jacht Ouderhoek uit 1914
Amper enkele dagen na onze onderbouwde kritiek op het te weinig performante beleid inzake varend erfgoed n.a.v. het Charlesville-dossier bracht Minister Geert Bourgeois het goede nieuws dat hij in één klap niet minder dan zeven schepen een voorlopige bescherming heeft verleend - een ongeziene maatregel. Het gaat om de rond- en platbodems D’n Bruinen, Gerlache, Nemrod, Ortelius, Den Oeschaert, Ouderhoek en Ziet op u Zelven. In principe volgt binnen het jaar de definitieve bescherming. Sinds het begin van deze regeerperiode beschermde de minister 21 schepen als varend erfgoed. Dit brengt het totaal aantal beschermingen op 23. De plat- en rondbodems zijn typische schepen van het Scheldebekken. Ze werden ingezet als vissersschepen en voor het transport van onder andere mosselen, oesters, turf, biezen en steenkool. De schepen werden ook vaak als jacht gebruikt en zijn typisch voor de Lage Landen. Ze waren aangepast aan de rivierdelta’s van de Schelde, de Rijn en aan de Waddenzee. “Met hun mooie volle vormen en sierlijke lijnenspel, grote zijzwaarden en krachtig zeilplan zijn deze plat – en rondbodems bijzonder aantrekkelijke onderdelen van het varend erfgoed,” aldus Minister Bourgeois. De zeven schepen worden beschermd omwille van hun historische en wetenschappelijke waarde, soms ook bijkomend om hun sociaal-culturele of industrieel-archeologische waarde. Onder de eigenaars zijn er verschillende van onze leden. We feliciteren de Minister en alle eigenaars met deze mooie stap vooruit.

Terug naar top


Gemeente Beveren neemt deel aan project rond Staats-Spaanse linies 
Liefkenshoek De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van zestiende- en zeventiende-eeuwse militaire verdedigingswerken die werden aangelegd in de periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot aan de Franse Tijd (1794). Het stelsel van verdedigingswerken strekte zich aan beide zijden van de landsgrens uit van Knokke-Heist in het westen tot en met Antwerpen in oosten. De Linies hebben niet alleen een belangrijke rol gespeeld in de bepaling van de landsgrenzen tussen Nederland en België, maar ook in de verdere geschiedenis van de twee landen. Een groot deel van deze linies en vestingen is in het landschap terug te vinden. Ze staan het vandaag ook in interactie met het water, met het Zwin, de Schelde, kleine waterlopen en natuurlijk de vestinggrachten. Onder de partners figureert ook ons lid de Gemeente Beveren, waar zich heel wat relicten en attracties bevinden. Publicaties (met info over het Suske en Wiske-album De laaiende linies), kaarten, bezoekmogelijkheden en andere praktische info op www.staatsspaanselinies.eu.

Terug naar top


CD-voorstelling Beau One aan boord van Gentse barge op 2 februari 2013 
Barge In het raam van 10 jaar Gentse barge wordt aan boord van deze schitterende replica op 2 februari 2012 de cd ‘Almost Naked’ van Beau One voorgesteld. Beau One, alias Peter Boone, is al jaren actief als producer en songwriter voor talloze artiesten. In 2012 startte hij zijn soloproject ‘Almost Naked’. Een jaar later is de gelijknamige debuut-cd een feit. Een gitaar en een stem en songs stripped to the bone. Een beetje blues getint, soms cynisch en somber, soms dromerig mijmerend over het leven. De voorstelling gaat door op zaterdag 2 februari 2013 om 20u00, op de Gentse barge, Koophandelsplein, Gent. Reserveren via denise@gentsebarge.be.

Terug naar top


Ander Vlaams watererfgoednieuws

Het mysterie van De Kogge bereikt secundair onderwijs 
Kogge
Foto Gazet van Antwerpen
Het mysterie van De Kogge is een interactief project waaraan geschiedenisleerkrachten uit het derde middelbaar ASO / TSO kunnen deelnemen met hun klas. Samen met De Kogge reizen de leerlingen terug in de tijd, terwijl ze aanwijzingen zoeken over zijn identiteit, vindplaats, reisweg, lading en vergaan. Onderweg steken ze iets op over verschillende aspecten van de middeleeuwse samenleving: over de scheepvaart en de Hanze, maar ook over de groei van steden, het ontstaan van internationale handel en over het belang van jaarmarkten. Het mysterie van De Kogge bestaat uit een kant-en-klaar informatiepakket met opdrachten rond historische documenten, afbeeldingen en kaarten (duurtijd: 50 minuten), gevolgd door een virtueel bezoek aan het Koggelabo (duurtijd: 50 minuten). Tijdens deze live verbinding, maken de leerlingen rechtstreeks contact met het laboratorium waar het schip op de onderzoekstafel ligt en quizzen ze zich een weg tot in het hart van het onderzoek. Meer info: natalie.huyghe@rwo.vlaanderen.be. Ondertussen verhuizen de in het Waterlaboratorium reeds onderzochte onderdelen van De Kogge met het oog op goede conservatie naar een eigen locatie in de Suezloods aan kaai 46 in de haven van Antwerpen.

Terug naar top


Duik eens onder in Antwerpen 
Antwerpse ruien Al vanaf de Middeleeuwen beschikt Antwerpen over een uitgekiend net van waterwegen: de ruien, vlieten en vesten. Oorspronkelijk gegraven als verdedigingsgordel, werden ze vervolgens gebruikt als binnenhaven en systeem voor watervoorziening. Eeuwen later dienden die oude stadskanalen als riool en werden de ruien overwelfd. Zo verdween dit unieke stukje erfgoed uit het stadsbeeld en uit het geheugen. Sinds 2005 kan je dit verborgen patrimonium terug ontdekken. Vanuit het Ruihuis kunnen groepen de ruien veilig verkennen onder leiding van een ervaren gids. Oude gewelven, fundamenten, bruggen en sluizen spiegelen de historische stadskern boven je hoofd. Een kijkje in de onderbuik van de stad, met tal van interessante weetjes en geheimzinnige anekdotes. In 2008 wonnen de Antwerpse ruien de Vlaamse Monumentenprijs. Meer info op www.ruihuis.be.

Terug naar top


Prestigieus boekwerk over historisch paviljoen De Notelaer in Hingene 
Hingene Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed bracht in de reeks Relicta Monografieën een prestigieus werk met de titel Een belvedère aan de Schelde. Het paviljoen De Notelaer in Hingene (1792-1797). Dit boek is de eerste wetenschappelijke publicatie over het paviljoen De Notelaer, een prachtig belvedère op de oever van de Schelde in Hingene. Uitgebreid multidisciplinair onderzoek van archieven, materiële en iconografische bronnen, en uiteraard het gebouw zelf, leverde veel nieuwe, soms verrassende kennis op. In deze bijzondere monografie bespreken zeventien auteurs niet alleen het landschap, de bouw- en restauratiegeschiedenis en de materialen die daarbij werden gebruikt, het prachtige salon met zijn merkwaardige parketvloer en bijzondere decoraties, en de huidige toestand van het monument. Ook de historische, sociale en politieke achtergrond komt uitvoerig aan bod. Voor het eerst wordt ook een overzicht gepubliceerd van de realisaties in België van Charles De Wailly, architect van het Franse hof en ontwerper van De Notelaer. Een bijzonder boek over een uitzonderlijk gebouw. Meer info vind je hier.

Terug naar top


Boek 100 jaar Titanic. Het verhaal van de Belgen en de Nederlanders 
Titanci Dirk Musschoot publiceerde bij uitgeverij Lannoo een origineel boek over het vergaan van de Titanic in 1912, allicht de meest tot de verbeelding sprekende scheepsramp ooit. Het boek reconstrueert het verhaal van de 27 Belgen aan boord (waarvan er 7 overleefden) en de 3 (alle omgekomen) Nederlanders. De meeste Belgen waren arme werklui, op zoek naar een beter leven in Amerika, maar er vaarden ook een Brusselse cabaretzangeres en een Antwerpse diamanthandelaar mee. Eén van de Nederlanders aan boord was George Reuchlin, directeur van de Holland-Amerikalijn. Het werk is het resultaat van een onderzoek van meer dan 25 jaar. Naast een grondig algemeen hoofdstuk over het rampschip lees je uiteenlopende, maar steeds ontroerende persoonlijke verhalen van de passagiers van het ongeluksschip. Meer info over het boek vind je hier. Op 31 maart opende in Belfast het nieuwe Titanic Museum.

Terug naar top


Images d'Ostende: historische films van Henri Storck op dvd 
Images d'Ostende Het Belgisch filmarchief Cinematek bracht een dvd uit met filmpjes van Oostende in de dertiger jaren, met veel materiaal over zee, strand en visserij. Henri Storck (Oostende 1907 - Brussel 1999) maakte de hele geschiedenis van de zevende kunst mee: de stille film, de overgang naar de geluidsfilm, experimenteel werk, opdrachtfilms. Hij geniet algemene erkenning als pionier van de Belgische cinema en als documentairemaker. Hij getuigde van zijn tijd met sociaal bewogen films, maar ook met poëtische en experimentele kortfilms, films over beeldende kunst en een fictie-langspeelfilm. Zijn oeuvre omvat 70 werken, waaronder een reeks films over zijn geboortestad Oostende, die in zijn ogen steeds de koningin der badsteden is gebleven. Images d'Ostende is de eerste van 4 titels die samen de collectie Henri Storck vormen, een gezamenlijk initiatief van de Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles, het Henri Storck Fonds en CINEMATEK. Meer info lees je hier.

Terug naar top


Vissersvrouwen. 26 levens één verhaal door Katrien Vervaele 
Boek Katrien Vervaele "Vroeger voeren de mannen 's ochtends uit, 's avonds legden ze hun boten weer op 't strange en de vrouwen stonden klaar met hun benne, om te gaan leuren". Katrien Vervaele, de door de zee gepassioneerde schrijfster uit Zuienkerke, bracht bij uitgeverij Lannoo een nieuw verhalenboek uit onder de titel Vissersvrouwen. 26 levens één verhaal, waarin Vlaamse vrouwen vertellen over hun leven met een visser. De jongste: een meisje van achttien met grote, angstige vragen naar de toekomst. De oudste: een vrouw van 92 die met veel melancholie én veel plezier terugblikt. Katrien Vervaele brengt hun mooiste uitspraken en innigste ontboezemingen samen: over het opvoeden van de kinderen, over de angst tijdens storm en ontij, over de eenzaamheid, over zonen die hun vaders opvolgen. Het boek bevat sprekende portretfoto's van Wouter Rawoens. Meer info vind je hier.

Terug naar top


Tv-reeks Langs de kade na kwarteeuw op dvd 
Langs de Kade Op 3 januari 1988 ‒ bijna een kwarteeuw geleden dus ‒ begon Langs de kade, een tv-serie over de belevenissen van den 170, een politiekorps in de Antwerpse haven. De serie gaat over misdaad en politie, maar is op de eerste plaats een reeks over politiemensen, hun familie, werk, omgeving en omgang met andere mensen, die al dan niet over de schreef gaan. Karel Vingerhoets vertolkte de hoofdrol en werd bijgestaan door een indrukwekkende groep acteurs, zoals Ruud De Ridder, Arnold Willems, Hans De Munter, Dora Van der Groen, Emmy Leemans, Lea Couzin, Ingrid De Vos, An Nelissen, Oswald Versyp en Chris Cauwenberghs. Langs de kade werd grotendeels op locatie opgenomen, wat de sfeerschepping ten goede kwam. Die realistische sfeer, de herkenbare personages en de doordachte mix van drama en humor maakten van Langs de kade een bijzonder succesvolle serie. De eerste reeks afleveringen haalde gemiddeld 1.803.000 kijkers. Bestelinfo vind je hier.

Terug naar top


Gids voor genieten aan het water in Rupelstreek en het Vaartland 
Gids Rupel en Vaartland Genieten aan het water. Rupelstreek & Vaartland is de titel van een door Hans Sterkendries en Liesbet Cornelissens bij het Davidsfonds uitgegeven toeristische gids om te onthaasten langs Rupel, Schelde en Dender. Landschappelijke en historische achtergrond wordt aangevuld met informatie over erfgoed, recreatie- en horecatips, persoonlijke raadgevingen door bekende streekbewoners, en praktische bezoek- en contactinfo. Goede inspiratie dus om volop te gaan genieten van de lentezon ! Je kan de gids hier bestellen.

Terug naar top


Boek over omvorming van Petroleuminstellingen-Zuid tot Blue Gate Antwerp 
Blue Gate Aan het zuidelijke uiteinde van de Scheldekaaien in Antwerpen ligt de unieke industrieel-archeologische site van de Petroleuminstellingen-Zuid. Dit gebied heeft een uitzonderlijke erfgoedwaarde, maar is ook een erg vervuild brownfield en een troefkaart voor de ontwikkeling van de binnenvaart en stadsdistributie over water. In 2009 kwamen het Vlaams Gewest en de Stad Antwerpen overeen het oude Petrol-Zuid te saneren en te herontwikkelen tot een bedrijventerrein. Dit draagt de naam Blue Gate Antwerp en zal gericht zijn op eco-efficiëntie. Er is ook een nieuw Antwerps voetbalstadion gepland. Bij uitgeverij Snoeck verscheen een fraai boek met de titel Antwerpen innoveert. Out: Petroleum Zuid. In: Blue Gate Antwerp, waarin de nieuwe plannen worden ontvouwd, maar ook ruim het verleden wordt geschetst, met beeldmateriaal en persoonlijke getuigenissen. Wat de verdere ontwikkeling betreft wordt aangekondigd dat relicten die typerend zijn voor het industriële landschap van de vroegere petroleumhaven als "beeldbepalend objecten" behouden kunnen blijven. Watererfgoed Vlaanderen heeft de voorbije jaren bij herhaling aangedrongen op een doordacht en ambitieus omgaan met het volkomen unieke haven- en industrie-erfgoed op die plek en is er ook voorstander van om op de Schelde zeehavenactiviteiten te behouden, omdat die voor het Antwerpse waterfront evenzeer beeldbepalend zijn, en dat in feite sinds het ontstaan van de stad. Meer info over het boek vind je hier.

Terug naar top


Fraaie brochure maar ook protest over herontwikkeling Leuvense Vaartkom 
Leuvense Vaartkom De vaartkom is een bijzondere plek in Leuven. De oude industriële site rondom de Vaart en de Dijle evolueert volop. Ze groeit uit tot een stijlvolle, levendige en groene stadswijk boordevol creativiteit en sociale interactie. De kwaliteitsvolle mix van wonen, werken en vrijetijdsbeleving aan het water voegt met zijn grootstedelijke allures een nieuwe dynamiek toe aan het stadscentrum. De Stad Leuven bracht een interessante brochure en een dvd over de Vaartkom uit en geeft heel wat informatie op een afzonderlijke webpagina. Het Steunpunt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE) en het Leuvens Historisch Genootschap haalden vorig jaar de pers met een open protestbrief tegen de afbraak van een deel van de historische brouwerijgebouwen, die zo typisch zijn voor het Leuvense havengebied. De brief lees je hier.

Terug naar top


Gratis archeologie- en landschapsbrochures van de Provincie Antwerpen 
Brochure De Provincie Antwerpen geeft fraaie kosteloze brochures uit over archeologie en landschappen. Tot dusver verschenen brochures over de Romeinse nederzetting te Rumst, de baggervondsten bij de aanleg van de zeesluis te Bornem-Wintam en het rivierlandschap van de Oude Schelde te Bornem. Meer informatie bij het Departement Cultuur, Dienst Erfgoed op www.provant.be/publicaties en via erfgoed@admin.procvant.be.

Terug naar top


Fietswegwijs in de haven voert je langs erfgoed in het grootste havengebied ter wereld 
Fietsen in de haven Het Havenbedrijf Antwerpen bracht een nieuwe editie uit van de fietskaart door het havengebied, dat in oppervlakte het allergrootste ter wereld is. Er is aandacht voor heel wat watererfgoedattracties: de historische havenkranen, Lillo, kaai 63, de Zeevaartschool, de kerk van Oosterweel, enz. Je vindt ook info over fietsverhuur en -herstel en de overzet Lillo-Doel. Info via +32 (0)3 205 20 11.

Terug naar top


Brochure over heraanleg Antwerpse Scheldekaaien 
Scheldekaaien Aan de vooravond van de heraanleg van de Antwerpse Scheldekaaien, die jaren in beslag zal nemen, publiceerde het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen een mooie brochure getiteld Tussen stad en stroom. Het Masterplan Scheldekaaien Antwerpen. Het boekje besteedt aandacht aan historisch erfgoed en archeologie, en bevestigt de intentie om de kaaien in gebruik te houden als actieve aanmeerzone. Voor meer info, contacteer ian.coomans@stadsplanning.antwerpen.be. Watererfgoed Vlaanderen zal het respect voor de materiële en de immateriële erfgoeddimensie van de heraanleg nauw in het oog blijven houden.

Terug naar top


Inschrijven
Deze nieuwsbrief bereikt ruim meer dan 5.000 geïnteresseerde lezers in België en het buitenland.
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be