Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - extra nummer Antwerpse Zuiderdokken - mei 2011


Meeting voor heropening Antwerpse Zuiderdokken op donderdag 26 mei 2011De bewonersvereniging Open Zuid Open organiseert op donderdag 26 mei 2011 een publieke meeting over de heropening van de Antwerpse Zuiderdokken. Eerder dit jaar adviseerde Watererfgoed Vlaanderen de federale, Vlaamse en lokale overheden om resoluut te kiezen voor de heropening van de dokken, die in 1968-1969 werden opgevuld met zand en sindsdien hoofdzakelijk worden gebruikt als inspiratieloze parkeerplaats en hinderlijk evenementenplein. Met vele andere organisaties en de bewoners is Watererfgoed Vlaanderen van mening dat de Zuiderdokken, met een relatief beperkte investering, één van de meest aantrekkelijke havenwijken van Europa kunnen worden en voor heel Antwerpen vele baten kunnen genereren. Nu meer en meer Vlaamse en buitenlandse steden kiezen voor het heropenen van gedempte waterlopen en havenbekkens, en Antwerpen zelf terecht het watererfgoedpotentieel van het Eilandje uitspeelt, is het eindelijk tijd om ook de Zuiderdokken open te leggen. Tijdens de meeting zal Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk de historiek van de demping en de vele argumenten pro de heropening schetsen. De meeting gaat door in het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen. De toegang is vrij en na afloop is er een drink in het M HKA-café. Begin om 18u30, einde ten laatste om 20u30. De aanwezigen kunnen een petitie ondertekenen. Een reportage op de Antwerpse Televisie (ATV) kunt u hier bekijken. Het eerdere advies van Watererfgoed Vlaanderen over de heropening kan hier worden nagelezen.

Inschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 80 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be