Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - extra nummer - maart 2011


Dringende oproep voor kosteloze overname historische baggermolen en vlotkraan - deadline 31 maart 2011 ! 
Inschrijven

Oproep voor nieuw varend erfgoedproject


Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Watererfgoed Vlaanderen doen een oproep voor de redding en overname van twee historische vaartuigen: de Emmerbaggermolen B4 uit 1929 en de Vlotkraan 18 uit 1962. Beide tuigen zijn door het Havenbedrijf buiten dienst gesteld. Het Havenbedrijf zal ze te koop stellen, eventueel voor verschroting, tenzij ze een erfgoedbestemming kunnen krijgen. Het Havenbedrijf en Watererfgoed Vlaanderen lanceren hierbij een publieke oproep tot geïnteresseerde publieke of private partners om zich met het oog op de kosteloze overname van één of meer van de tuigen aan te melden.
Historisch belang en erfgoedwaarde van de vaartuigen


De emmerbaggermolen B4 (lengte over alles 51,50m) werd in 1929 gebouwd te Kinderdijk (Nederland) en is één van de oudste en grootste emmerbaggermolens ter wereld. Vanuit internationaal, Vlaams en lokaal historisch perspectief en ook vanuit specifiek erfgoedbeheersperspectief gaat het om een topstuk van het varend erfgoed, vergelijkbaar met de vlottende graanzuigers van weleer, waarvan er helaas geen enkele in Antwerpen bewaard is gebleven.
Vlotkraan 18 werd gebouwd als onderdeel van het Tienjarenplan voor de Haven van Antwerpen. Het ponton werd gebouwd bij de Boelwerf in Temse, en de kraan bij de Boomse Metaalwerken. De vlotkraan is een unieke getuige van de Antwerpse havenontwikkeling, de ontwikkeling van de behandeling van stukgoed en de Vlaamse scheeps- en kranenbouw.
Achtergronddossiers met technische gegevens, een uiteenzetting van de erfgoedwaarden en beeldmateriaal staan op de webpagina
Bedreigd watererfgoed.
De groeiende belangstelling voor scheepvaart- en havenerfgoed


Met deze oproep speelt het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in op het Antwerps Watergoedmanifest 2009, dat door Watererfgoed Vlaanderen en een 30-tal organisaties uit de scheepvaart-, haven- en erfgoedwereld werd onderschreven en waarin een grotere aandacht wordt gevraagd voor het belang en de potenties van het Antwerpse scheepvaart- en havenerfgoed. Het Havenbedrijf wil ingaan op de groeiende belangstelling voor het behoud en het beheer van het varend erfgoed en de twee betrokken tuigen niet zomaar op de markt verkopen. Daarbij wordt bewust gekeken welke tuigen uit het eigen patrimonium van het Havenbedrijf passen binnen het erfgoedgebeuren, zoals dat ook bij het nieuwe Museum aan de Stroom wordt uitgebouwd. Het Havenbedrijf wil ook derden de kans geven om, eventueel naar Nederlands model, een beheer rond één of meer tuigen te ontwikkelen.
Kosteloze overdracht en aanmeldingsprocedure


Indien organisaties of personen concreet geïnteresseerd zijn om rond één of meer van de tuigen een beheersproject uit te werken, is het Havenbedrijf bereid ze gratis ter beschikking te stellen. Vanuit het Havenbedrijf betekent dit een inbreng in het project van ca. 100.000 euro. De overnemer kan bijv. een publiek bestuur, een private organisatie, een museum, een erfgoedorganisatie, een bedrijf, een vrijwilligersvereniging, een sponsor, een deskundige of een samenwerkingsverband van dergelijke partners zijn. Concreet geïnteresseerde partijen kunnen zich tot en met 31 maart 2011 aanmelden via secr@watererfgoed.be. Watererfgoed Vlaanderen zal de reacties verzamelen en bestuderen en ze aan het Havenbedrijf overmaken. Vervolgens kunnen een plaatsbezoek en overleg worden georganiseerd.

Inschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 70 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be