Extra Getijden - Belgian Boat Show 2012 - december 2011


Inschrijven

Toon je watererfgoed aan een breed publiek tijdens de grootste Belgische watersportbeurs

Watererfgoed Vlaanderen krijgt een erg prominente plaats op de Belgian Boat Show 2012. De grootste watersport en -recreatiebeurs van België loopt in Flanders Expo te Gent tijdens twee lange weekends (11, 12, 13, 16, 17 en 18 februari 2012). We vullen met onze bijna negentig lidorganisaties een stand van liefst 215 vierkante meter in de ingang van Hal 4, op het kruispunt van de bezoekersstromen. Grijp de kans om kosteloos promotie te maken voor je organisatie, je bezoekerscentrum, je evenementenkalender van 2012. Laat ons zo snel mogelijk weten welke topstukken je kan tentoonstellen (schepen, haventuigen, maquettes, schilderijen,...) , welk promotiemateriaal je kan verdelen, welke merchandising je wil verspreiden, welke demonstraties, voordrachten, voorstellingen en animatie je kan verzorgen. Je kan tijdens de Belgian Boat Show nieuwe leden werven, activiteitenkalenders en abonnementen verdelen, en duizenden belangstellenden aanspreken. Laat ook weten hoe je kan meehelpen met de opbouw van stands, logistiek, vervoer en behandeling van tentoongestelde stukken, decoratie en/of bemanning.

Groot Watererfgoeddebat naar aanleiding van provincie- en gemeenteraadsverkiezingen

Watererfgoed Vlaanderen organiseert tijdens de openingsdag op zaterdag 11 februari 2012 een Groot Watererfgoeddebat met Vlaamse, provinciale en lokale beleidsmakers uit het hele land. We evalueren realisaties van de voorbije jaren en blikken vooral vooruit naar de komende bestuursperiode 2013-2018. Welke zijn dan de prioriteiten voor de provincie- en gemeentebesturen ? Welke accenten moeten worden verlegd ? Welke nieuwe publieke investeringen zijn nodig ? Welke beschermings- en beheersmaatregelen dringen zich op ? Welk bedreigd watererfgoed verdient speciale aandacht ? Watererfgoed Vlaanderen bereidt hierover tegen de Belgian Boat Show een Lokaal Watererfgoedmanifest voor, waarvoor alle suggesties nu reeds welkom zijn via secr@watererfgoed.be. Ons manifest wordt voor de lokale politici een belangrijke agenda, referentiedocument en inspiratiebron. Op 11 februari lichten we bovendien een tipje van de sluier van de volop in voorbereiding zijnde Vlaamse Watererfgoedgids, die we realiseren in opdracht van Toerisme Vlaanderen, met steun van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Noteer 11 februari 2012 alvast in je agenda !

Plan tijdens de BBS je eigen ledenevenement !

De grote stand van Watererfgoed Vlaanderen zal gedurende de hele beurs kosteloos beschikbaar zijn voor alle leden die hun eigen exclusieve voorstelling, bijeenkomst, debat of promotie-evenement willen organiseren. Verschillende leden bereiden al hun eigen evenement voor, dus wees er snel bij. Via Watererfgoed Vlaanderen kunnen bovendien vrijblijvend voordelige toegangskaarten worden verkregen, die aan je leden en achterban kunnen worden aangeboden. Uiteraard is je evenement ook zichtbaar voor alle bezoekers van de Belgian Boat Show. Meer info via secr@watererfgoed.be.

Inschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 80 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur. vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 21, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be