Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - Extra Getijden - Infomeeting Antwerpse Zuiderdokken - augustus 2011


Infomeeting heropening Antwerpse Zuiderdokken op zondag 4 september 2011
Inschrijven

Heropening Zuiderdokken: nu of nooit voor Kunstdokken Zuid

De heropening van de in 1881 geopende en in 1968 gedempte Zuiderdokken in Antwerpen krijgt steeds meer steun. De drie dokken dienen nu als parking en evenementenplein. Het stadsbestuur plant een heraanleg. Watererfgoed Vlaanderen pleit al jaren voor de heropening van de dokjes. De Zuiderdokken zijn immers een zeer belangrijke watererfgoedcluster en bieden nieuwe mogelijkheden voor het Vlaamse varend erfgoed- en havenbeheer en voor ambitieuze stadsontwikkeling. Het publieke debat van de jongste maanden heeft heel wat nuttige bijkomende inzichten opleverd. Watererfgoed Vlaanderen wil verder tot het debat bijdragen en heeft nu een volledig, gedetailleerd Masterplan uitgewerkt, dat de naam Kunstdokken Zuid draagt. Dit plan, een maquette en een bijhorend boek worden voorgesteld tijdens een grote infomeeting in het Zuiderpershuis op zondag 4 september 2011. Mis ze niet, want het is voor de heropening echt nu of nooit!

Terug naar top


Een plejade binnen- en buitenlandse topsprekers 

Tijdens onze infomeeting komen binnen- en buitenlandse topsprekers uiteenzetten hoe en waarom historische waterlopen en dokken werden heropend in Liverpool, Breda en Gent. Gastsprekers zijn John Hinchliffe (manager van de UNESCO-werelderfgoedsite in de oude haven van Liverpool), Hans Thoolen en Rudy Vanderween. Prof. Patrick Viaene geeft een overzicht van de geschiedenis en het erfgoed van de Zuiderdokken. Waterbouwkundig ingenieur Jan Balduck belicht de technische mogelijkheid van de heropening. Prof. Eric Van Hooydonk gaat dieper in op de argumenten pro en contra de heropening en stelt in detail het Masterplan Kunstdokken Zuid voor. Dit nieuwe originele plan voorziet in een evenwichtige mix van wonen, horeca, bedrijven, toerisme, erfgoed, kunst, groen, boten, evenementen en recreatie. Vervolgens geven een aantal deskundigen een eerste reactie en is er tijd voor vragen uit het publiek. Op het einde van de dag wordt het plan overhandigd aan Antwerpse schepenen Philip Heylen en Ludo Van Campenhout, die een slottoespraak houden. Daarna is er een receptie. Het volledige programma van de infomeeting staat hier op onze website. De meeting is bedoeld voor een breed publiek. Er wordt gewerkt met afbeeldingen en er is geen gespecialiseerde technische kennis vereist.

Terug naar top


Première van Masterplan, boek, maquette en affiche 


Tijdens de meeting op 4 september wordt niet alleen het plan Kunstdokken Zuid voorgesteld. Van Gedempte Zuiderdokken naar Kunstdokken Zuid is de titel van een fraai boek van 176 pagina's in groot formaat en volledig in kleur, met daarin de geschiedenis van de dokken, de argumenten pro de heropening, honderden oude en nieuwe foto's, persoonlijke getuigenissen en het volledige inrichtingsplan, met talrijke referentiebeelden van hoe de heropende dokken er kunnen uitzien. Ook het boek wordt tijdens de meeting voorgesteld en is beschikbaar in primeur en met een eenmalige korting. Tijdens het congres zal in primeur ook de maquette van de heropende en volledig heringerichte dokken te zien zijn. Alle deelnemers krijgen kosteloos een afdruk van het plan mee naar huis. Die kan ook als raamaffiche worden gebruikt.

Terug naar top


Hoe deelnemen?

De infomeeting gaat door in het als monument beschermde Zuiderpershuis, een historische waterkrachtcentrale van de Antwerpse haven, gelegen aan de Waalse Kaai 14 in 2000 Antwerpen. Zij start om 10u00 en eindigt rond 16u30 met een receptie. Inschrijven op voorhand is niet nodig. Deelnemers komen gewoon naar het Zuiderpershuis en betalen er 2,00 EUR als deelnameprijs. Deelname, een drankje en een exemplaar van de affiche zijn inbegrepen. Kom op tijd want het congres start stipt om 10u00. De deuren gaan open vanaf 9u30. Tijdens de pauzes kunnen de deelnemers in de Foyer van het Zuiderpershuis drank en broodjes verkrijgen aan democratische prijzen. Deelnemers kunnen de petitie van de bewonersgroepering OpenZuidOpen voor de heropening van de Zuiderdokken tekenen.

Terug naar top


Inschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 80 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be