Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 4 - 22 oktober 2009


Watererfgoed Vlaanderen voert succesrijke campagne voor redding van Doelse Koggen
Watererfgoed Vlaanderen publiceert advies over heraanleg Antwerpse Scheldekaaien
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust partner van Watererfgoed Vlaanderen
Watererfgoed Vlaanderen in de kijker bij de Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Studiedag 'Watererfgoed en het ontstaan van de (water)sport' op 10 november 2009
Vrienden Nationaal Scheepvaartmuseum ijveren mee voor een specifiek scheepvaartmuseum
VCM-brochure over Vlaams watererfgoed beschikbaar online
Gids voor het maritiem erfgoed van Blankenberge
Historische patrouilleboot te koop
Op Stoapel zoekt medewerkers voor erfgoedprojecten rond de Boelwerf
'Machines de mer' van Panamarenko in het Musée portuaire van Duinkerke
Universiteit Hasselt lanceert website en activiteiten rond de Belgica
Gedenkplaat voor Gaston de Gerlache in Mullem
Scheepvaartmuseum Baasrode erkend als organisatie van toeristisch belang
MAS bruikleent werk van Han Reijnhout voor tentoonstelling in Vlissingen
Antwerps Watererfgoedmanifest 2009 goedgekeurd door district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Opening ligplaatsenconcessie voor historische schepen aan het Zennegat
Fotoverslag over hertewaterlating van de Anne & Zaatman
Interessante nummers van Ruimschoots en BOOTmagazine
Watererfgoedkalender oktober - november 2009
Inschrijven

Watererfgoed Vlaanderen voert succesrijke campagne voor redding van Doelse Koggen

Watererfgoed Vlaanderen heeft de Vlaamse Regering opgeroepen om dringend te zorgen voor de redding, het onderzoek en de valorisatie van de Doelse Koggen, restanten van middeleeuwse vrachtschepen die in 2000 werden gevonden bij graafwerken aan het Antwerpse Deurganckdok. Na negen jaar was nog steeds geen beslissing genomen en dreigden de restanten, door de slechte bewaringstoestand, onherroepelijk verloren te gaan. Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) heeft aangetoond dat de Doelse Koggen internationale topstukken zijn die museaal kunnen worden geëxploiteerd. Watererfgoed Vlaanderen stelde voor de Vlaamse Regering een gemotiveerd Beleidsadvies op. Naar aanleiding van het bezoek van de Kamper Kogge aan het Antwerpse watererfgoedfeest WaterkAnt organiseerde Watererfgoed Vlaanderen, met steun van havenondernemer Jean-Jacques Westerlund en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, op 25 september 2009 een exclusieve informatiesessie voor haar leden, adviseurs en genodigden. Mede ingevolge de campagne van Watererfgoed Vlaanderen en op een nadrukkelijke vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer beloofde Vlaams Minister Geert Bourgeois op 14 oktober 2009 in het Vlaams Parlement om de nodige middelen uit te trekken om de Doelse Koggen te redden. De Minister verklaarde: "Het gaat niet op om de bal door te kaatsen om te kijken wie wel en wie niet bevoegd is. We moeten een oplossing vinden" en "Ik zal doen wat moet gebeuren om die unieke vondst te redden". Hij zegde toe financiële middelen vrij te maken om het hout te bewaren, te conserveren en wetenschappelijk te onderzoeken. Op de website van Watererfgoed Vlaanderen vindt u een dossier in de nieuwe rubriek Bedreigd Watererfgoed, een persbericht, een interview op Lloyd TV en het verslag van de bespreking in het Vlaams Parlement.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen publiceert advies over heraanleg Antwerpse Scheldekaaien
Na een grondige voorbereiding publiceerde Watererfgoed Vlaanderen onder de titel Uniek havenerfgoed een kans om Antwerpen te profileren als wereldhavenstad een uitvoerig advies over de heraanleg van de Scheldekaaien in Antwerpen. Watererfgoed Vlaanderen waardeert de grondige voorbereiding van de heraanleg door de Stad Antwerpen en W & Z en het uitgangspunt dat de kaaien een publieke ruimte moeten blijven. De ontwerpplannen bevatten vooralsnog geen heldere visie op de wijze waarop de heraanleg de identiteit en uitstraling van Antwerpen als een wereldhavenstad kan versterken en op de toekomstige bestemming en valorisatie van het aanwezige havenerfgoed. Watererfgoed Vlaanderen en 12 andere erfgoedorganisaties geven in hun advies van 22 pagina's tal van concrete aanbevelingen. Het advies kan hier worden gedownload. Organisaties die het advies mee willen steunen kunnen dit melden op secr@watererfgoed.be.

Terug naar top


Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust partner van Watererfgoed Vlaanderen
Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse Overheid heeft aanvaard om partner te worden van Watererfgoed Vlaanderen. MDK levert dagelijks nautische expertise aan vaarweggebruikers en andere overheden. Alhoewel de conservering van het maritiem erfgoed niet tot zijn opdracht behoort speelt MDK een belangrijke ondersteunende rol. Via de dab VLOOT hielp MDK onder andere mee aan de dringende onderhouds- en restauratiewerken aan het geklasseerde opleidingsschip Mercator, die eigendom van de Vlaamse Overheid is en waarin zij recent één miljoen euro investeerde.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen in de kijker bij de Hogere Zeevaartschool Antwerpen
De Hogere Zeevaartschool combineert traditie met moderne technologie. Bij het begin van het academiejaar wordt traditioneel een plechtigheid georganiseerd waar aan de nieuwe promoties de naam van een verdienstelijke persoonlijkheid uit de nautisch-maritieme wereld wordt gegeven. Tijdens de plechtigheid op 30 september 2009 werden de namen van Michel Kleinjans en Amand Klaijsen verbonden aan de 103e promotie “Nautische Wetenschappen” resp. de 13e promotie “Scheepswerktuigkunde”. Voor een vol auditorium met talrijke personaliteiten uit de beleids-, haven- en onderwijswereld belichtte Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk het belang van het watererfgoed voor andere beleidsdomeinen (de presentatie staat hier). De Zeevaartschool vatte het nieuwe academiejaar aan met in totaal 703 studenten, een nieuw absoluut record en een stevige garantie voor de toekomst van België en Vlaanderen als maritieme topregio.

Terug naar top


Studiedag 'Watererfgoed en het ontstaan van de (water)sport' op 10 november 2009
Promotie Binnenvaart Vlaanderen organiseert op 10 november 2009 om 14u een studiedag over 'Watererfgoed en het ontstaan van de (water)sport' met uiteenzettingen door dr. Marijke den Hollander over het ontstaan van de (water)sport en Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk (Roeiclub Wijnegem, Stokerijstraat 84, 2110 Wijnegem, informatie bij veroniquesterkens@binnenvaart.be).

Terug naar top


Vrienden Nationaal Scheepvaartmuseum ijveren mee voor een specifiek scheepvaartmuseum
Op 14 september 2009 besliste de Raad van Bestuur van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum, allicht de belangrijkste Belgische maritieme mecanaatsvereniging, om te blijven ijveren voor een specifiek scheepvaartmuseum. De Vrienden, die lid zijn van Watererfgoed Vlaanderen, ondersteunen hun beleidsvisie uitdrukkelijk met een verwijzing naar het Antwerps Watererfgoedmanifest 2009.

Terug naar top


VCM-brochure over Vlaams watererfgoed beschikbaar online
Op de website van Watererfgoed Vlaanderen staat de knappe brochure Behouden Vaart. Varend Erfgoed(verenigingen) in Vlaanderen (cover en inhoud), een jaarlijks uitgegeven gids van het Forum voor Erfgoedverenigingen (vroeger VCM) over alle verenigingen, musea en scheepswerven actief rond varend erfgoed. De brochure geeft uitleg over het decreet op het varend erfgoed en loodst geïnteresseerden door de beschermingsprocedure. Zij verschaft informatie over wat varend erfgoed is en hoe er in Vlaanderen mee wordt omgegaan.

Terug naar top


Gids voor het maritiem erfgoed van Blankenberge
Op de site van Watererfgoed Vlaanderen staat ook een overzichtelijke gids voor het maritiem erfgoed van Blankenberge. In en rond de moderne jachthaven vindt de bezoeker nog heel wat getuigen uit het maritieme verleden van Blankenberge. Met het project Maritiem Erfgoed Blankenberge wil het Stadsbestuur het publiek hiermee kennis laten maken. Terzelfdertijd is het project Maritiem Erfgoed Blankenberge een eerbetoon aan het rijke, maar vaak harde, vissersverleden van Blankenberge. Een interessante webpagina over het Blankenbergse watererfgoed staat hier.

Terug naar top


Historische patrouilleboot te koop
Een waardevolle historische patrouilleboot uit 1937 die in WO II deelnam aan Operation Dynamo (het wegbrengen van vluchtelingen tussen Duinkerke en Londen) is bedreigd met sloop en staat te koop. Meer informatie staat hier; geïnteresseerden kunnen zich melden bij capt.maura@gmail.com.

Terug naar top


Op Stoapel zoekt medewerkers voor erfgoedprojecten rond de Boelwerf
Op Stoapel is een jonge vereniging opgericht om het erfgoed van de industriële zeescheepsbouw in de kijker te zetten. Dankzij dit initiatief herontdekken ex-werknemers, vakbondsmensen en familieleden het verleden van de werf. Op Stoapel ijvert voor concrete projecten zoals een permanente openluchttentoonstelling en een toeristische rondvaart. Wie met Op Stoapel wil meewerken of de nieuwsbrief wil ontvangen kan hier contact opnemen. Op Stoapel is lid van Watererfgoed Vlaanderen.

Terug naar top


'Machines de mer' van Panamarenko in het Musée portuaire van Duinkerke
In het mooie Musée portuaire van Duinkerke loopt een tentoonstelling over 'machines de mer', die een merkwaardige verbinding legt tussen de eigen collectie van het museum en het werk van de Antwerpse visionaire kunstenaar Panamarenko. In een kinderatelier kan alle water- en onderwaterfantasie worden losgelaten.

Terug naar top


Universiteit Hasselt lanceert website en activiteiten rond de Belgica
De Universiteit Hasselt lanceerde een indrukwekkende website over een symposium, tentoonstellingen, een concert, lezingen enz. rond het verhaal van de Belgica, de berging en conservering van het wrak en het beheer van Antarctica. Meer details in de Watererfgoedkalender hieronder.

Terug naar top


Gedenkplaat voor Gaston de Gerlache in Mullem
Op zaterdag 3 oktober 2009 werd op het dorpsplein in Mullem (Oost-Vlaanderen) een gedenkplaat voor ontdekkingsreiziger baron Gaston de Gerlache ingehuldigd. Hij leidde vijftig jaar geleden de tweede Belgische expeditie naar Antarctica. Zestig jaar nadat zijn vader Adrien de eerste Belgische expeditie met de Belgica naar Antarctica leidde, stond Gaston de Gerlache in 1957 en 1958 aan het hoofd van de tweede ontdekkingstocht naar de Zuidpool.

Terug naar top


Scheepvaartmuseum Baasrode erkend als organisatie van toeristisch belang
Scheepvaartmuseum Baasrode vzw werd door de Vlaamse Overheid erkend als vereniging van toeristisch belang. De vereniging is lid van Watererfgoed Vlaanderen, dat zelf zijn zetel heeft op de site.

Terug naar top


MAS bruikleent werk van Han Reijnhout voor tentoonstelling in Vlissingen
Het MAS|Nationaal Scheepvaartmuseum bruikleende scheepsmodellen, diorama's en aquarellen van Han Reijnhout voor een tentoonstelling in het MuZEEum in Vlissingen, die van 17 oktober tot 7 maart 2010 loopt n.a.v. de vijfenzeventigste verjaardag van de modelbouwer en kunstenaar.

Terug naar top


Antwerps Watererfgoedmanifest 2009 goedgekeurd door district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Op 14 september 2009 werd het Antwerps Watererfgoedmanifest 2009 formeel goedgekeurd door de districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Het ruim gesteunde manifest van Watererfgoed Vlaanderen geeft een nieuwe richting aan het Antwerpse watererfgoedbeleid.

Terug naar top


Opening ligplaatsenconcessie voor historische schepen aan het Zennegat
Op zaterdag 12 september 2009 werd de eerste ligplaatsconcessie voor varend erfgoed in Vlaanderen van de Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen (VVBHV) plechtig ingehuldigd door Schepen Greet Geypen van de stad Mechelen, VVBHV-voorzitter Dirk Ramakers en Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk. Op het kanaal Leuven-Dijle te Battel kunnen een tiental historische vaartuigen afmeren en is er ruimte voorzien voor het ontvangen van varend erfgoedpassanten, gratis voor 3 x 24u. VVBHV hoopt dergelijke realisaties ook op andere plaatsen in Vlaanderen te zien verschijnen zodat het toeristisch potentieel van ons varend erfgoed beter belicht kan worden.

Terug naar top


Fotoverslag over hertewaterlating van de Anne & De Zaatman
Op de website van de Vrienden van de Vlaamse Veren staat een fotoverslag van de hertewaterlating van de gerestaureerde veerboot Anne op 13 september 2009 in Rupelmonde, waarbij Vlaams Minister-President Kris Peeters en burgemeester Antoine Denert aanwezig waren. Het scheepje vaart nu onder de naam 'Anne & De Zaatman'.

Terug naar top


Interessante nummers van Ruimschoots en BOOTmagazine

Het laatste nummer van Ruimschoots, het enige Vlaamse tijdschrift over klassieke scheepvaart, bevat onder andere interessante artikelen over de Oostendse vuurtorens, de Scute uit Blankenberge, Antwerps havenarts Roland Van Cleempoel, de Franse terre-neuvier Le Marité, zeilen boven de Belgica, de Stroppentocht 2009 en de Mercator. Watererfgoed Vlaanderen beveelt dit unieke en mooi geïllustreerde tijdschrift warm aan alle belangstellenden aan. Voor informatie, contacteer coördinator Willem Manteleers.

Het laatste nummer van
BOOTmagazine geeft zoals steeds een actueel overzicht van wat er reilt en zeilt in de watersportwereld, met een volledige kalender van Europese watersportbeurzen en gevarieerde achtergrondartikels over een hele reeks nieuwe pleziervaartuigen, het Canal du Midi, de Nederlandse Shipmate Classic Yacht Regatta en een interview met Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk. Ook BOOTmagazine wordt door Watererfgoed Vlaanderen van harte aanbevolen. Meer informatie bij hoofdredacteur Leo Van Dorsselaer.

Terug naar top


Watererfgoedkalender oktober - november 2009
Watererfgoed Vlaanderen beveelt aan:
 • Duinkerke, 18 september - 22 november 2009
  Panamarenko, Machines de mer in het Musée portuaire
 • Antwerpen (Lillo), 1 oktober - 14 december 2009
  Tabula Scaldis - Tafereel van de Schelde. Tekeningen en schetsboeken over de Schelde van schilder Joost Heeren in het
  Havencentrum Lillo
 • Strépy-Bracquegnies, 2 - 23 oktober 2009
  Tentoonstelling over The New Belgica in het Forum Formation PIGMENTS
 • Hasselt, 10 oktober 2009- 20 februari 2010
  Beelden uit de belle époque: Adrien de Gerlache en zijn tijd
  , tentoonstelling in de Provinciale bibliotheek Hasselt
 • Hasselt, 10 oktober 2009
  In de voetsporen van de Belgica, lezing door Dixie Dansercoer over zijn tocht met Alain Hubert op het zuidelijke continent in de Provinciale Bibliotheek Hasselt
 • Oostende, 16, 18, 20 en 23 oktober 2009
  Jo Decaluwe kruipt in de huid van Damiaan
  aan boord van de Mercator (info bij
  zeilschip.mercator@telenet.be)
 • Vlissingen, 17 oktober - 7 maart 2010
  Werk van modelbouwer en kunstenaar Han Reijnhout in het MuZEEum in Vlissingen, met werk in bruikleen uit het MAS|Nationaal Scheepvaartmuseum
 • Oostende, 21 oktober 2009
  Voorstelling van het boek Schatten en scheepswrakken van Dirk en Tomas Termote bij het Vlaams Instituut voor de Zee om 10u30 (info bij
  evy.copejans@vliz.be)
 • Nieuwpoort, 23-24-25 oktober 2009
  Beurs voor tweedehandsboten en watersportmateriaal, voor professionelen en particulieren, Nieuwe Jachthaven VVW
 • Hasselt, 25 oktober 2009
  Antarctica concert, georganiseerd door het Gerlache comité en uitgevoerd door het Vlaams Symfonisch Orkest o.l.v. Geert Baetens, met o.m. de Antarctica Suite van Jozef Carmans, Grote Schouwburg - Cultuurcentrum Hasselt
 • Hasselt, 26 en 27 oktober 2009
  Conserving historic wrecks for future generations, symposium en workshop rond het thema Adrien de Gerlache en de Belgica, in de Universiteit Hasselt.
 • Hasselt, 29 oktober 2009
  Antarctica: van de Belgica tot het Princess Elisabeth-station, lezing door Prof. Hugo Decleir, Prof. Van Autenboer en Johan Berthe, Universiteit Hasselt
 • Haacht, 30 oktober 2009
  Filmavond over de Mercator in het gemeentehuis om 20u (info bij
  gust.vandegoor@skynet.be)
 • Antwerpen, 31 oktober 2009
  Academische zitting n.a.v. het 75-jarig bestaan van de Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart (VBR) aan boord van het Kerkschip
 • Kruibeke / Rupelmonde, 6 november 2009
  Persconferentie en film over de Mercator in het gemeentehuis om 19u (info bij
  gust.vandegoor@skynet.be)
 • Wijnegem, 10 november 2009
  Watererfgoed en het ontstaan van de (water)sport
  , studiedag van Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Roeiclub Wijnegem, vanaf 14u (info:
  veroniquesterkens@binnenvaart.be)
 • Antwerpen - Arnemuiden - Vlissingen, 11 november 2009
  Studiebezoek van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum aan Arnemuiden en Vlissingen
 • Antwerpen, 12 november 2009
  Voorstelling van de jubileumuitgave van Nautilus (maandblad van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege) in de Hogere Zeevaartschool Antwerpen om 19u00
 • Oostende, 16 november 2009
  Studiedag
  Militairen aan Zee over vier eeuwen maritieme oorlogsvoering rond de Oosteroever

Terug naar top


Inschrijven en uitschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart- en havencultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be