Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 14 - november 2010


Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
Ander watererfgoednieuws
Watererfgoedkalender november - december 2010
Inschrijven

Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

Eerste Watererfgoedgesprek met Johan Verminnen

Foto Jo Clauwaert
  Watererfgoed Vlaanderen start met een reeks Watererfgoedgesprekken met Bekende Vlamingen. De eerste in de rij is Johan Verminnen, één van Vlaanderens bekendste liedjesschrijvers en zangers, maar ook een echte waterliefhebber. In 2006 publiceerde hij het boek De laatste boot met een bijhorende CD. In 2007 bracht hij de CD Over mensen, boten en steden uit, en in 2009 de CD Solozeiler. Lees het interview met Johan Verminnen over zijn fascinatie door water op de homepage van de website.

Terug naar top


Vacature voor medewerker Watererfgoed Vlaanderen
  Watererfgoed Vlaanderen zoekt een projectmedewerker voor de realisatie van de eerste alomvattende Vlaamse toeristische Watererfgoedgids, een uitdagend maar ook erg nuttig project. We zoeken een licentiaat of master in een relevante richting met een uitstekende pen, een vlotte omgang en affiniteit met watererfgoed. Het volledige vacaturebericht staat hier.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen partner in studie naar Revitalisering Oude Industriehavens van Vlaanderen en Nederland
  Watererfgoed Vlaanderen maakt deel uit van een consortium dat best practices in kaart zal brengen en aanbevelingen zal formuleren voor wateractiviteiten in oude, te revitaliseren industriehavens in Vlaanderen en Nederland. Het onderzoek wordt geconcentreerd op Antwerpen, Gent, Hasselt, Tilburg en Vlissingen. Bijzondere aandacht zal o.m. uitgaan naar walvoorzieningen voor schepen, de haalbaarheid van nieuwe jachthavens en de aanleg van zwembaden. De formele opdrachtgever is de Stad Gent en het project kadert in een Europees Interreg-programma.

Terug naar top


Schepen Philip Heylen creëert doorbraak voor nieuw Antwerps scheepvaart- of havenmuseum
  Tijdens de opening van het academiejaar 2010-2011 van de Hogere Zeevaartschool op 6 oktober 2010 creëerde Antwerps cultuurschepen Philip Heyelen met het oog op de realisatie van een nieuw scheepvaart- of havenmuseum in de Scheldestad een historische politieke doorbraak. De schepen verklaarde letterlijk: “ik wil vandaag graag die ondernemer zijn, die één van zijn toekomstdromen hier de wereld in blaast. Ik zou graag hier een boeiend eiland zien ontstaan, binnen de uitdijende stad met maritiem erfgoed als leidraad en met aandacht voor recreatie en educatie. Laat ons de oefening maken, laat ons de moed tonen die we in het verleden niet altijd hadden, laat ons nu nadenken om hier binnen 10 jaar een formidabel plan te realiseren. Laat ons hier vandaag het fundament leggen om, na het MAS en RSL een écht haven- of scheepvaartmuseum te realiseren…”. De volledige tekst van de speech staat op de persoonlijke website van schepen Heylen en op de documentenpagina van Watererfgoed Vlaanderen. Watererfgoed Vlaanderen feliciteert de schepen van ganser harte met deze nieuwe beleidsoriëntatie en zal zich inspannen om tot de realisatie van dit voor de Antwerpse, Vlaamse en Belgische watererfgoedsector strategische project bij te dragen. De uitbouw van een scheepvaart- of havenmuseum met bijhorende erfgoedscheepswerf werd eerder aan de orde gesteld in o.a. het Antwerps Watererfgoedmanifest 2009, dat door tientallen scheepvaart-, haven- en erfgoedorganisaties werd onderschreven, in de actie van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum, in de speech van Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk tijdens de opening van het vorige academiejaar van de Zeevaartschool, en in het persbericht van Watererfgoed Vlaanderen over de ontwikkeling van het Eilandje van 10 oktober 2010. Watererfgoed Vlaanderen dringt er nu eerst en vooral op aan dat het voltallige Antwerpse stadsbestuur zich uitdrukkelijk achter de visie van schepen Heylen schaart, zodat het project vanuit alle beleidsperspectieven gedragen wordt. De valorisatie van het scheepvaart- en havenerfgoed op en rond het Eilandje is niet alleen een enorme kans voor de erfgoedwereld, maar o.m. ook voor cultuur, toerisme, stadsontwikkeling, havenpromotie en city marketing. 

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen blijft heropening Antwerpse Zuiderdokken bepleiten
  In een constructief advies aan het Antwerpse stadsbestuur, Waterwegen en Zeekanaal en de Minister van Justitie vraagt Watererfgoed Vlaanderen om tien fundamentele redenen een grondige heroverweging van de beslissing van het stadsbestuur om voorlopig niet over te gaan tot de heropening van de gedempte Zuiderdokken en om de zone integendeel her aan te leggen als plein. In het door Watererfgoed Vlaanderen opgestelde Antwerps Watererfgoedmanifest 2009 werd de heropening van de Zuiderdokken als een schitterende opportuniteit en een prioriteit aangemerkt. De heropening zou de maritieme flair van Antwerpen herstellen en één van de allermooiste historische jachthavens en cultuurhistorische havenstadsites van Europa opleveren. Zij zou ook aansluiten bij o.m. het actieve Gentse beleid om gedempte waterwegen te heropenen en meer water en waterrecreatie in de stad te brengen. De haalbaarheidsstudie doorprikt voorts de stadslegende dat de heropening onmogelijk is wegens de vervuiling van de aanvullingsgrond die in de dokken werd gestort: de saneringskosten bedragen minder dan één tiende van de totale kostprijs. De studie over de Zuiderdokken moet nu verfijnd worden met o.m. een verdeling van de investeringskost over verschillende betrokken publieke partners. Het volledige advies kan hier worden gelezen. Reacties zijn welkom via secr@watererfgoed.be of onze FaceBookpagina. 

Terug naar top


Nieuwe leden van Watererfgoed Vlaanderen


De watermolen te Rupelmonde (Kruibeke)

  Watererfgoed Vlaanderen verwelkomde o.m. de Stad Nieuwpoort, de Gemeente Kruibeke, het Tolhuis Lillo (Wynex nv), de Scheepsmakelaardij Goliath in Gent, De Nele (Oostende Sailing Vessels cvba) en het Amandine Museum in Oostende (Den IJslander vzw) als nieuwe leden. Ook de particuliere eigenaar van het jacht Herwig (zie verderop in deze Getijden) trad tot Watererfgoed Vlaanderen toe.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen heeft Europese topadviseurs
  De rangen van Watererfgoed Vlaanderen zijn vervoegd door een reeks Europese topadviseurs. Het gaat om leidende Vlamingen uit de Europese beroepsorganisaties van de scheepvaart- en havensector. Hun input zal het gezag van Watererfgoed Vlaanderen versterken en de koepel in staat stellen de vinger aan de pols te houden van het Europese scheepvaart- en havenbeleid. Watererfgoed Vlaanderen wil met zijn acties ook het hedendaagse scheepvaart- en havenbedrijf en het desbetreffende beleid ondersteunen. Onze nieuwe adviseurs zijn:

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen op Facebook
Watererfgoed Vlaanderen staat op de sociale netwerksite Facebook. Op de facebook-pagina komen nieuws, activiteiten en links. Laat op de pagina weten of je Watererfgoed leuk vindt, stuur een eigen berichtje of beveel Watererfgoed Vlaanderen aan bij je vrienden.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen was speciale gast op Beurs Klassieke Schepen in Enkhuizen
De Beurs Klassieke Schepen is hét verzamelpunt voor de authentieke scheepvaart en aanverwante beursorganisaties van de Lage Landen. Het driedaagse evenement aan de grote charteraanlegsteiger van Enkhuizen had dit jaar 162 deelnemers en ontving 70 schepen. De beurs trok 5.000 bezoekers. Watererfgoed Vlaanderen stelde een informatiestand op en verdeelde promotiemateriaal van haar leden. Blikvanger was de wandkaart van Promotie Binnenvaart Vlaanderen met het waterwegennetwerk van ons land en een markering van de belangrijkste Vlaamse watererfgoedsites. Op zaterdag 6 november ontmoetten watererfgoedbeheerders van het Zuiden die van het Noorden, afgerond met een informele drink. Tijd om heel wat informatie uit te wisselen met onder meer European Maritime Heritage, de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen, Behoud de Hoogaars, de Landelijke Vereniging Behoud Historische Bedrijfsvaartuigen en de gespecialiseerde pers. De promotieactie heeft het Vlaamse watererfgoed, de diverse locaties en trekpleisters en het vaarwegennetwerk bij onze Noorderburen op een efficiënte wijze in de belangstelling gebracht. Nederlanders maakten bijvoorbeeld voor het eerst kennis met het Belgica-verhaal; zowel de bergingsplannen als het nieuwbouwproject werden enthousiast onthaald. Ook het Museum aan de Stroom, de Baasroodse Botter en de grote omvang van het patrimonium in Vlaanderen wekten bijzondere belangstelling.

Terug naar top


Brochure over Het Zuiderpershuis online
  Watererfgoed Vlaanderen-lid Wereldculturencentrum Zuiderpershuis realiseerde i.s.m. het Steunpunt voor het Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE) een fraaie achtergrondbrochure over de geschiedenis van deze merkwaardige oude waterkrachtcentrale van de haven van Antwerpen. De brochure werd gemaakt n.a.v. de laatste Open Monumentendag en is ter beschikking op de documentenpagina van de website. Voor informatie over het Zuiderpershuis, contacteer pers- en communicatieverantwoordelijke Barbara Porteman, tel. +32 3 242 81 11.

Terug naar top


Watererfgoed in de kijker bij Antwerpse bedrijfsleiders
Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk sprak op 14 oktober 2010 over de identiteit van Antwerpen als wereldhavenstad en het Antwerpse watererfgoed voor een begeesterd publiek van 100 Antwerpse bedrijfsleiders, bijeengekomen tijdens een avond georganiseerd door de Koepel Organisatie Bedrijven Regio Antwerpen (KOBRA) en het WTC Antwerp Flanders. Het inzicht dat de Antwerpse watererfgoedtroeven voluit moeten worden uitgespeeld en dat dit ook publieke en private investeringen vergt wint steeds meer veld.

Terug naar top 


Ander watererfgoednieuws 

Schitterend Gents stadsmuseum opent met havententoonstelling


  De opening van het nieuwe Gentse stadsmuseum, het STAM, lokte een menigte bezoekers. Het STAM is meer dan een museum: het is een erfgoedforum, een wegwijzer naar andere culturele elementen van Gent en een platform voor een actief erfgoedbeleid. Het STAM wil een veelzijdig kruispunt zijn waar inwoners, gebruikers en (internationale) bezoekers gefascineerd raken door Gent en door stedelijkheid wereldwijd. Het STAM wil hiervoor samenwerken met (erfgoed)partners in en buiten Gent. In het vast circuit wordt een chronologisch verhaal gebracht. Zoals aangekondigd tijdens de studiedag van Watererfgoed Vlaanderen van 4 mei 2010 over het Gentse havenerfgoed, besteedt het STAM ook aandacht aan de ontwikkeling van Gent als havenstad. Op het einde van het permanent circuit is er een toekomstzaal. Daar krijgen grote stedenbouwkundige ontwikkelingen een plaats in het verhaal van Gent. Tot 31 augustus 2011 staan in deze toekomstzaal het verleden en de toekomst van de ‘Oude Dokken’ centraal. Vlakbij de Dampoort lag ongeveer 150 jaar geleden het kloppend hart van de haven van Gent. Vandaag bevindt de haven zich meer naar het noorden en worden er plannen gemaakt om het gebied rond het Achterdok, Handelsdok en Houtdok nieuw leven in te blazen. Met deze havententoonstelling is het STAM meteen een must voor elke watererfgoedliefhebber. Vergeet daarbij niet dat Gent volgens Lonely Planet bij de 10 aantrekkelijkste stadstrips ter wereld hoort ! Ook de auteurs van deze reisgidsenreeks zijn betoverd door het Gentse water: "Here hides one of Europe’s finest panoramas of water, spires and centuries-old grand houses". Meer informatie over het project 'Oude Dokken' is te vinden op www.oudedokken.be. 
 

Terug naar top


Oostende voor Anker 2011 heeft Draken als thema
  Oostende voor Anker is één van de grootste watererfgoedfestivals aan de Europese Noordzeekusten. Deelnemers met klassieke jachten, historische werk-, vissers- of vrachtschepen, ronde en platbodems, vletten of jollen tot zelfs de zeilende passagiersvaart en aanverwante replica’s grijpen hier de uitzonderlijke kans om zich te tonen aan een publiek van tussen de 200.000 en 300.000 koppen. Het programma voor de schippers en de bemanningen omvat o.m. een gratis ligplaats, bijstand door een geroutineerde liaison crew, drinks en happy hours, optredens en andere gezellige momenten aan tafel of aan de bar. Deelnemers uit Engeland, Frankrijk en Nederland zijn kind aan huis en haven. Deelname aan Oostende voor Anker is meer bepaald gratis voor authentieke schepen die minstens vijftig jaar geleden te water werden gelaten en voor replica's gebouwd naar plannen die minstens zo oud zijn. Natuurlijk moeten de oorspronkelijke karakteristieken van het schip maximaal zijn behouden. Watererfgoedverenigingen zijn welkom in het tentoonstellingsdorp. Daar is ook ruimte is om demonstraties van scheepsambachten te geven. Oostende voor Anker gaat in 2011 door van 26 tot en met 29 mei. Het thema is de Draak, een eenheidsklasse-zeilboot met een interessante en lange geschiedenis. Hij werd in 1929 ontworpen op vraag van de Royal Yacht Club van Göteborg door de Noor Johan Anker. Die had een gemakkelijk zeilende, recreatie- en gezinsboot voor ogen. Goedkoop te bouwen ook, in mahoniehout, volgens de strakke karveelmethode. Om aan Oostende voor Anker deel te nemen, klik hier. 

Terug naar top


Europese erkenning voor zachte waarden-beleid van Antwerps Havenbedrijf
  Onder impuls van voorzitter Marc Van Peel levert het Antwerpse Havenbedrijf aanzienlijke inspanningen om de zachte waarden van de haven te valoriseren. In dit beleid passen o.m. de investering in een Havenpaviljoen bij het Museum aan de Stroom, dat in 2011 open gaat, de organisatie van de Tall Ships Races en de uitgave van een fietskaart langs de publieksattracties in het havengebied. Het Havenbedrijf erkent hierbij de waarde en de rol van de rijke Antwerpse haventraditie en het immateriële en materiële havenerfgoed. Op 9 november 2010 werden deze inspanningen in Brussel gelauwerd door de European Sea Ports Organisation (ESPO), die een jaarlijkse prijs uitreikt voor voorbeeldprojecten voor de positieve integratie van havens in de samenleving. Andere bekroonde havens waren dit jaar Amsterdam, Koper, Marseille, Ponta Delgada en Helsinki, dat de hoofdprijs in de wacht sleepte. Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk maakte deel uit van de jury. 

Terug naar top 


Nieuwe Vlaamse Inventaris Bouwkundig Erfgoed
  De Vlaamse Overheid heeft een geactualiseerde lijst van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed vastgesteld. Deze telt ongeveer 70.000 relicten en 128 bouwkundige gehelen en bevat heel wat watererfgoed. De databank kan kosteloos worden geraadpleegd via de website van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). Vanaf 15 oktober 2010 is de vastgestelde lijst rechtsgeldig. Gebouwen die op de lijst voorkomen, genieten een vorm van vrijwaring voor de toekomst. 

Terug naar top


Maja Wolny lost Willem Lanszweert af aan top Nationaal Visserijmuseum


  Na een schitterende loopbaan als conservator en bezieler van het Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke is Willem Lanszweert op 1 september opgevolgd door Maja Wolny. Zij kan bogen op internationale ervaring op het vlak van cultureel erfgoed, en heeft dan ook een duidelijke visie over de toekomst van het museum. “Dit is geen streekmuseum”, zegt ze. “Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke moet een nog bredere bekendheid krijgen in heel België, maar ook in Europa.” De 33-jarige Maja Wolny is Poolse van afkomst (Kielce), maar heeft nu de Belgische nationaliteit. Ze studeerde in Krakow, Warschau en Brussel wat drie diploma’s opleverde: licentiaat Taal- en Letterkunde, doctor in de Communicatiewetenschappen en gediplomeerde in Europees Cultuurmanagement. Ze spreekt vijf talen: Pools, Engels, Russisch, Frans en Nederlands (dat nu de vreemde taal is die ze het best spreekt). Willem Lanszweert blijft nog één jaar aan het museum verbonden, om de nieuwe conservator wegwijs te maken in het beheer van het museum, en om zich in stilte te wijden aan het schrijven van een boek over de geschiedenis van de visserij en het museum. Lees hier interviews met Willem Lanszweert en met Maja Wolny uit de nieuwsbrief van het Visserijmuseum. 

Terug naar top


Tentoonstelling Haven(ge)zichten met schilderijen van Jan Van Looveren
  In het Boekenpodium van uitgeverij Garant in Antwerpen loopt een mooie tentoonstelling met werk van Jan Van Looveren. Deze kunstenaar schildert vooral havenzichten en industriële landschappen. Zijn werk is figuratief, maar zou door de achteloze bezoeker even goed als abstract kunnen worden omschreven. Hij manipuleert zijn onderwerpen en herleidt ze tot een ritmisch spel van kleur en vorm. Langzaam filtert hij de visuele werkelijkheid steeds meer weg, waardoor er een eigen beeldtaal ontstaat. Het Boekenpodium bevindt zich in de Somersstraat 13-15 in 2018 Antwerpen, vlakbij het Centraal Station en Parking Centraal. Info via info@garant.be, tel. +32 3 231 29 00.

Terug naar top


Gratis zondagse aperitiefconcerten aan boord van de Gentse Barge
  Na de erg gesmaakte concerten van Katleen Vandenhoudt en Bruno Deneckere tijdens de afgelopen Gentse Feesten wordt de Gentse Barge opnieuw opengesteld voor het publiek, met gratis optredens van bijzondere artiesten met zeldzame muziek die zowel ontroert als met levenlust injecteert. Kortom fun voor de ziel, en een originele manier om dit pronkstuk van het Gents varend erfgoed te ontdekken. Concerten van Daithi Rua, Ierse singer-songwriter (28/11), Le Grand Bateau, Franse chanson (5/12), Bloomfish solo aka Pascale Michiels, singer-songwriter (12/12), Filip de Fleurquin, Americana - Roots Music (19/12). Locatie: De Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via denise@gentsebarge.be, tel. +32 473 48 26 59. 

Terug naar top


Op Stoapel zoekt versterking voor stuurgroep
  De succesrijke vereniging Op Stoapel, die het erfgoed levend houdt van de scheepsbouw in het algemeen en van de Boelwerf in Temse in het bijzonder, is op zoek naar versterking voor haar stuurgroep. Op Stoapel wil in de toekomst nieuwe leuke projecten opzetten. Meer info bij Lieven Muësen via opstoapel@scarlet.be, tel. +32 486 89 76 85. 

Terug naar top


De Herwig, icoon van de Antwerpse zeilsport, mag niet verdwijnen
  Vlak na WOII organiseerde burgemeester Lode Craeybeckx van Antwerpen een ontwerpwedstrijd voor een zeiljachtje. De jeugd zou ermee leren zeilen. Baron van Hoëvell won met zijn 6,74 meter lange, kiel/midzwaard, S-spant - overnaadse, 7/8 getuigde kajuitjachtje. In 1948 ging de Herwig te water. De Olympische medaillewinnaar Léon Huybrechts was één van de eerste schippers. De volgende decennia zat de bevlogen Edmond Focketyn aan het roer. Duizenden jongeren kruisten ermee op tussen de zandbanken van de Schelde. Het jachtje staat nu droog en zoon Rik Focketyn ijvert ervoor om dit toonbeeld van zeilopleiding in Antwerpen te behouden. Reisverslagen, logboeken, herinneringen of foto’s en ander beeldmateriaal zijn welkom. Dit archief vormt de basis voor de behoudsaanvraag van de Herwig bij de afdeling scheepvaart van het MAS. Meer info staat hier. Contact via henri.focketyn@telenet.be, tel. +32 494 761 401. 

Terug naar top


Doelse Kogge kan bezocht worden
  Tom Lenaerts, Onderzoeker Maritiem Erfgoed, Projectleider De Kogge en Adviseur van Watererfgoed Vlaanderen, laat weten dat het wetenschappelijk onderzoek van de Doelse Kogge elke donderdag om 14u00 “live” kan worden gevolgd in het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout, Berchemlei 115 in Antwerpen. Het is wel nodig vooraf af te spreken, wat kan via tom.lenaerts@rwo.vlaanderen.be, tel. +32 2 553 16 66. 

Terug naar top


Red Star Line-project ruim in de kijker
  Het Antwerpse Red Star Line-project trekt steeds meer aandacht. De televisiezender één heeft regisseur Frank Van Passel en scenarist Marc Didden gevraagd om een prestigieuze zesdelige fictiereeks over Red Star Line uit te werken. In de brochure Vriendelijke groeten uit Antwerpen van het stadsbestuur vertelt pionier Robert Vervoort over zijn verzamelaarspassie rond Red Star Line (info over de brochure bij erna.croenen@stad.antwerpen.be, tel. +32 3 206 03 88). Robert Vervoort en Eugeen Van Mieghem Museum-voorzitter Erwin Joos werden ook in de bloemetjes gezet in een speciaal katern van Gazet van Antwerpen over privé-initiatief in de cultuursector. Ondertussen lanceerde schepen Philip Heylen in Amerika een grootscheepse steun- en sponsoringcampagne rond Red Star Line. 

Terug naar top


Actie voor Lohengrin-revival in Antwerpen
  Het Vlaamse Wagnergenootschap organiseert op zaterdagavond 27 november 2010 in Cinema Zuid een exclusieve filmvoorstelling van de Opera Lohengrin opgenomen in München 2009. Lohengrin is een mystieke zwaanridder, waarvan het avontuur zich afspeelt in Antwerpen, ergens in de 10de eeuw. De vereniging BrilliAnt heeft als doel om in Antwerpen een Lohengrin-revival met wereldwijde uitstraling uit te lokken. De filmvoorstelling wordt voorafgegaan door een inleiding door Aviel Kahn, intendant van de Vlaamse Opera. Meer informatie via tom@abc.be.

Terug naar top


Thema-excursie Een haven vol smaak
  Wist je dat de haven van Antwerpen een draaischijf is voor geraffineerde suiker? Dat er reusachtige hoeveelheden ongebrande koffie opgeslagen worden waarop wereldwijd geboden wordt? Dat meer dan een miljoen ton bananen de haven binnenkomen in grote koelschepen en dat geconcentreerd fruitsap vanuit Brazilië naar Europa wordt gebracht met een tankschip van wel 15.000 ton? Het Havencentrum Lillo organiseert het hele jaar door originele thema-excursies door de Antwerpse haven, met focus op haar rol in onze voedselketen. Je bezoekt verschillende bedrijventerreinen waar onder andere de behandeling van fruit besproken wordt, de suikerverlading, opslag van cacao en koffie,… Daarnaast leer je de mens in de haven kennen. Havenarbeiders hebben immers hun eigen schaftlokaal, truckers uit alle landen van Europa brengen hun eetgewoonten mee naar de haven en aan boord van een schip bevindt zich een wereldkeuken. Meer info bij katrien.beyers@havencentrum.be, tel. +32 3 250 61 67. 

Terug naar top


Ik was nog nooit in Zelzate geweest - originele kroniek van een rode kanaalgemeente
  Thomas Blommaert publiceerde bij uitgeverij EPO een kroniek van Zelzate, een gemeente die doormidden wordt gesneden door het Zeekanaal Gent-Terneuzen en waar het dagelijks leven en de politiek helemaal in het teken staan van de langs dat kanaal gelegen fabrieksnijverheid. Verwacht geen objectieve geschiedschrijving, maar wel een bevlogen, Louis-Paul Boon-achtig literair relaas, met een realistisch tot rauw, maar altijd sympathiserend beeld van de arbeidersklasse en de bijhorende, opvallend sterk aanwezige lokale linkse fauna: niet alleen de BWP-BSP-SP-sp.a maar ook en vooral de zich buitengewoon sterk roerende extreme bewegingen Amada, PVDA en Dokters voor het Volk. Een aanrader voor wie de rode geschiedenis van een godvergeten industrieel kanaalstadje wil verkennen, en meteen een origineel stuk immaterieel watererfgoed, dat, hoewel in feite zelf een pamflet, een referentiepunt zal blijven.

Terug naar top


Kroniek van het Antwerpse havenbestuur honderd jaar geleden
Haveningenieur op rust Albert Himler publiceerde in het maandblad van de Koninklijke Havenwerktuigen Sportkring een boeiend overzicht van de investeringen van het Antwerpse stedelijke havenbestuur in 1910. De haven ontving in dat jaar 6.770 zeeschepen (waarvan 365 zeilschepen met een gemiddelde tonnenmaat van 615) en behandelde 16,2 miljoen ton maritieme goederen. Vallen vandaag op: kasseiwerken onder het afdak van de Red Star Line op de Rijnkaai, herstelling van de ebdeuren van de Zuidersluis, een doorvaart van de grote Samland van de Red Star Line door de Royerssluis, de start van de bouw van het grote droogdok ten behoeve van de schepen van de Red Star Line (bij het huidige Pomphuis), de vervanging van een kolenweegbrug van het Zuiderpershuis, elektrische verlichting aan de Scheldekaaien en de aankoop van twee vlottende graanzuigers. De auteur wijst erop dat de in 1965 stilgevallen gedetailleerde kroniekschrijving van het Antwerpse Havenbedrijf ten behoeve van studenten en vorsers zou moeten hervat worden. Watererfgoed Vlaanderen deelt deze bekommernis.

Terug naar top


Website over evolutie Antwerps havensleepbedrijf
  Hugo Mathijnssens bracht een schat aan informatie en beeldmateriaal over de evolutie van de sleepdienst van het Antwerpse Havenbedrijf samen op een mooie website. De eerste stedelijke toogboot kwam in bedrijf in 1875. Vandaag investeert het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen voortdurend in krachtiger sleepboten, nodig om de steeds grotere containerschepen te assisteren. Binnenkort worden nieuwe sleepboten opgeleverd met een paaltrekkracht van 70 ton.

Terug naar top


Herinnering aan Brugs-Brusselse kruiplijncoaster Roodebeek opgehaald
  In het laatste nummer van het maandblad Nautilus van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege haalt Florent Van Otterdyk een interessante herinnering op aan de bij SABARN in Brugge gebouwde kruiplijncoaster Roodebeek (488,41 brt), die in 1965 te water werd gelaten. Het schip was eigendom van de rederij Schelderupel en had Brussel als thuishaven. Het schip voerde op zee onmiddellijk een merkwaardige reddingsactie uit en stond even onder het bevel van een Britse gezagvoerder. In 1968 ging de rederij failliet, maar het schip kende nog heel wat wederwaardigheden. Informatie over Nautilus bij Jef Cuyt. 

Terug naar top


Cursus vrijwilligers rekruteren bij het FORUM
  In samenwerking met Heemkunde Vlaanderen organiseert het Forum voor Erfgoedverenigingen een cursus over het rekruteren van vrijwilligers voor lokale erfgoedverenigingen. De cursus wordt in elke provincie georganiseerd en is gratis. De eerste cursus gaat door in Antwerpen op 24 november. Klik hier voor meer informatie. 

Terug naar top


Watererfgoedkalender november – december 2010
Watererfgoed beveelt aan:
 • Gent, 9 oktober 2010 - 31 augustus 2011
  Tentoonstelling over de Oude Dokken in het Gentse Stadsmuseum
  STAM
 • Antwerpen, 28 oktober - 31 december 2010
  Tentoonstelling Haven(ge)zichten met schilderijen van Jan Van Looveren in het Boekenpodium van
  uitgeverij Garant, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Info via info@garant.be en tel. +32 3 231 29 00
 • Baasrode, 26 november 2010
  Voorstelling van het boek Vlaamse & Brabantse binnenschepen uit de 18e en 19e eeuw. Vergeten vaktaal en oude constructies door gedeputeerde voor cultuur Jozef Dauwe en auteur Maurice Kaak om 15u op de Scheepswerven Baasrode. Info bij
  hilde.de.mulder@oost-vlaanderen.be, +32 9 267 72 71
 • Antwerpen, 27 november 2010
  Filmvoorstelling van de opera Lohengrin door Brilliant in Cinema Zuid - info via
  tom@abc.be
 • Doel, 28 november 2010
  Het dorp Doel: kroniek van een aangekondigde dood ?
  (Jongensschool De Doolen, 13u50-16u30) (Vormingplus Waas-en-Dender)
 • Gent, 28 november 2010
  Gratis aperitiefconcert van Daithi Rua, Ierse singer-songwriter aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via
  denise@gentsebarge.be, tel. 32 473 48 26 59
 • Aalst, 4 - 23 december 2010
  Tentoonstelling rond Het open boek van de zee, kunstboek met lyrische teksten van Firmin van der Poorten en kunstfotografie over de zee in 't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst, Oude Vismarkt 13
 • Gent, 5 december 2010
  Gratis aperitiefconcert van Le Grand Bateau (Franse chanson) aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via
  denise@gentsebarge.be, tel. +32 473 48 26 59
 • Gent, 12 december 2010
  Gratis aperitiefconcert van Bloomfish solo aka Pascale Michiels, singer-songwriter aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via
  denise@gentsebarge.be, tel. +32 473 48 26 59
 • Boom, 13 december 2010
  Studiedag over Erfgoed en Sociale Tewerkstelling in De Schorre in Boom. Informatie bij Eddy Stuer, tel. 0476/ 86 12 00
 • Antwerpen, 18 december 2010
  Kunst & Vliegwerk
  , gratis eindejaarsfeest van het district Antwerpen met geleid bezoek aan de kunstschatten en het havenerfgoeddepot van Katoen Natie. Vooraf inschrijven verplicht via
  kunstenvliegwerk@stad.antwerpen.be, tel. +32 3 338 35 05
 • Gent, 19 december 2010
  Gratis aperitiefconcert van Filip de Fleurquin (Americana - Roots Music) aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via
  denise@gentsebarge.be, tel. +32 473 48 26 59

Terug naar top


Inschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 70 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be