Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 10 - juni 2010

 
Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
 
Ander Vlaams watererfgoednieuws
 
Watererfgoedkalender juni - juli 2010
Inschrijven
 

Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
Toenemende belangstelling voor terughalen Congoboot Charlesville

Het pleidooi van Watererfgoed Vlaanderen en andere actievoerders om de Charlesville, de laatste Antwerpse Congoboot, terug naar Antwerpen te halen, vindt steeds meer gehoor. In het extra nummer van Knack over 50 jaar onafhankelijkheid van Congo staat een ruime achtergrondreportage over de Congoboten. Het Antwerpse Stadsarchief liet weten dat het constructiearchief van de Charlesville er wordt bewaard. In het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren loopt tot begin 2011 een tentoonstelling over de Congostroom van bron tot monding. De Charlesville-campagne vindt ondersteuning in de Duitse aandacht voor de redding van de Liemba. Het schip is een Duitse kanonneerboot uit WOI en doet tot op vandaag dienst op het Tanganyikameer. Een groot artikel in Der Spiegel haalde ook De Morgen van 24 april 2010. Onze Charlesville is een topstuk van het Antwerpse rederij- en scheepsbouwpatrimonium, zou in Antwerpen een schitterend complement van de heraanleg van de oude havenwijken zijn, en biedt onuitputtelijke mogelijkheden voor exploitatie als museum, congresruimte, evenementenruimte, hotel, restaurant en bar.

Terug naar top


Onderzoek over vergaan van opleidingsschip L'Avenir door kapitein Ghys


Roger Ghys, erecommandant van het opleidingsschip Mercator, was zo vriendelijk om twee interessante nota's over de bovenmenselijke zeilvaart rond Kaap Hoorn en het vergaan van het schoolschip L'Avenir (omgedoopt tot Admiral Karpfanger) ter beschikking te stellen voor opname op de website van Watererfgoed Vlaanderen. Lees ze hier in de rubriek Achtergronddocumenten van de website.

Terug naar top


Nieuwe editie van folder beschikbaar

Een nieuwe editie van de Watererfgoed-Vlaanderen-folder is beschikbaar. Alle aangesloten organisaties staan erin vermeld. Leden kunnen een kosteloos pakketje vragen via secr@watererfgoed.be.

Terug naar top


Oproep aan de leden om watererfgoednieuws te melden
Watererfgoed Vlaanderen roept iedereen op om nieuws over watererfgoedinitiatieven te melden via secr@watererfgoed.be. De nieuwsbrief Getijden en de Vlaamse watererfgoedkalender bereiken momenteel ca. 2000 geïnteresseerden uit de scheepvaart-, haven-, erfgoed-, cultuur-, toerisme-, beleids- en mediawereld in Vlaanderen en Nederland. Nieuws van de leden krijgt voorrang.

Terug naar top


Ander watererfgoednieuws

Vacature voor Onderzoeker Watererfgoed bij het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE)

In 2003 werd binnen het VIOE een maritiem team opgericht voor het beleidsvoorbereidend onderzoek van het erfgoed dat zich op, in en nabij het water bevindt. De belangrijkste opdracht van het team bestaat in het inventariseren van erfgoedcollecties, zoals varende schepen en maritiem-archeologische objecten. Het VIOE zoekt een onderzoeker die het team kan vervoegen en een masterdiploma geschiedenis, archeologie of kunstwetenschappen (of gelijkgesteld) bezit. Sollicaties kunnen tot 13 juni 2010 worden gestuurd aan heidi.berckmans@rwo.vlaanderen.be (02 553 16 99). Inhoudelijke info bij tom.lenaerts@rwo.vlaanderen.be (02 553 16 66).

Terug naar top


Gedenkboek 75 jaar Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf

Bij de uitgeverij Pandora, gesticht door Antwerps havenondernemer André Bollen en bekend voor haar prestigieuze kunst- en havenboeken, verscheen De Antwerpse Stouwer. Het boek werd geschreven door Johan De Roey en Hugo Rosiers en is uitgegeven n.a.v. de 75ste verjaardag van de Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf ABAS. Tegen de bredere achtergrond van de Antwerpse havenontwikkeling en op erg levendige wijze schetsen de auteurs de evolutie van het stouwersbedrijf. Zij aarzelen ook niet om eigen standpunten in te nemen, bijv. over de liberalisering van de havenarbeid en de toekomst van de beroepsvereniging. Door de opname van een zee van fotomateriaal en het grote formaat is het ook een verleidelijk kijkboek geworden. Achteraan zijn profielen opgenomen van toonaangevende Antwerpse stouwersbazen. Elke havenerfgoedliefhebber moet dit boek in huis halen ! Info bij christophe.valkeniers@pandorapublishers.eu.

Terug naar top


Standaardwerk over de geschiedenis van de Aarschotse watermolens

Naar aanleiding van de grootscheepse restauratie van de Aarschotse 's Hertogenmolens schreef de Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (WAGDI) een monumentaal boek over de geschiedenis van dit historische watermolencomplex, dat behoort tot de belangrijkste industrieel-archeologische molensites van West-Europa. Het vervulde een economische, hydrografische en militaire functie, waarbij het malen van graan en het heffen van tol de belangrijke inkomstenbronnen waren. Dankzij een publiek-private samenwerking krijgen de Molens binnenkort een passende herbestemming met 24 hotelkamers, een restaurant-brasserie en een feestzaal. Het prachtig geïllustreerde boek draagt de titel Vijfhonderd jaar Grote Molens op de Demer in Aarschot. Voor meer informatie, contacteer Geert Wijns, Departementshoofd Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de Stad Aarschot (016 55 03 36 of geert.wijns@aarschot.be).

Terug naar top


Antwerpse zeeverzekering uit 16de en 17de eeuw terug tot leven gebracht

In een indrukwekkende wetenschappelijke studie over het Antwerpse handelsrecht in de 16de en de 17de eeuw beschrijft dr. Dave De ruysscher de ontwikkeling van Antwerpen als toonaangevende zeeverzekeringsmarkt, de Antwerpse rechtspraak over zeeverzekeringen en de pogingen om de Antwerpse regels in lokale wetgeving te gieten. De zeeverzekering was één van de pijlers van de Gouden Eeuw van Antwerpen en het desbetreffende Antwerpse recht was internationaal vermaard. Het boek is een herwerkte versie van het proefschrift waarmee de auteur aan de Katholieke Universiteit Leuven de titel van doctor in de Rechten behaalde. Naast de zeeverzekering bestrijkt de studie ook het algemene handelsrecht. Zij draagt de titel Handel en recht in de Antwerpse rechtbank (16de-17de eeuw). 'Naar het Romeinsch recht alsmede den stiel mercantiel' en is uitgegeven bij uitgeverij UGA in Heule. Overigens mag worden opgemerkt dat de Belgische en inz. de Antwerpse transportverzekeringsmarkt ook vandaag tot de allerbelangrijkste van de wereld behoort.

Terug naar top


Speybank - De containerarchitectuur van Luc Deleu

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een overzichtsstudie uitgegeven over de containerarchitectuur van kunstenaar en architect Luc Deleu. Het boek draagt de titel Speybank, ook de naam van de opvallende containerboog die sinds 2007 staat opgesteld bij het Kluizendok in de haven van Gent. De deelnemers aan de studiedag over het Gentse havenerfgoed op 4 mei 2010 ontvingen een gratis exemplaar van het boek, dat nog te verkrijgen is via kunst.en.cultuur@oost-vlaanderen.be.

Terug naar top


Scheepvaartmuseum Baasrode start bouw palingbotter Rosalie
Op de historische scheepswerven van Baasrode is de kiel gelegd voor de palingbotter Rosalie, naar één van de laatste botters die in Baasrode werden gebouwd. Rosalie De Landtsheer was de grootmoeder van Jan Annemans, de voorzitter van het Scheepvaartmuseum Baasrode en tevens de groottante van Manu De Landtsheer, telg uit een andere bekende Baasroodse scheepsbouwersfamilie. Manu De Landtsheer is nu de brouwer van de bekende Malheur bieren. De Rosalie wordt gebouwd volgens traditioneel Baasroods model. Het project wordt uitgevoerd door het Scheepvaartmuseum Baasrode met medewerking van de botterbouwers uit Spakenburg (Nederland) en de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Het project heeft ook een eigen website.

Terug naar top


Rondvaartboot gezocht voor tocht op Schipdonkkanaal tijdens Open Monumentendag
De Stad Eeklo zoekt een rondvaartboot voor een tocht op het Schipdonkkanaal tussen Eeklo en Zomergem tijdens de Open Monumentendag op 12 september 2010. Geïnteresseerden kunnen Matthias Van de Straete van het stadsbestuur contacteren.

Terug naar top


Gastentochten met klassieke scheepjes van Tolerant
Tussen 1 mei en 15 augustus organiseert Tolerant talrijke gastentochten met klassieke schepen (twee mosselhengsten en een veerboot). Op het programma staan onder andere tochten tussen Rupelmonde en Walsoorden, met droogvallen op een zandbank in de Schelde, en bezoeken aan het Sail-evenement in Antwerpen. Het volledige programma staat op www.tolerant.be. Zo een tochtje is echt onvergetelijk en een echte aanrader !

Terug naar top


Europese subsidie voor Belgica-project

Met het oog op de bouw van de replica van de legendarische Belgische zuidpoolvaarder Belgica heeft de vzw De Steenschuit 1 miljoen EUR Europese subsidie gekregen uit het 2 Zeeën-programma. Dankzij deze Europese steun kunnen een vijhonderdtal mensen, vooral langdurig werklozen, aan de slag in Boom, een plaats met een lang scheepsbouwverleden. Ook de VDAB treedt op als projectpartner. Het Europees gedragen project gaat samen met de reconstructie van de Franse Jean Bart en de restauratie van de Engelse Medway Queen.

Terug naar top


Groepsreis n.a.v. tentoonstelling over Roemeense wetenschapper aan boord van de Belgica
Van 26 tot 31 juli 2010 organiseren The New Belgica en het Belgica Genootschap een reis naar Roemenië in het raam van de tentoonstelling Emil Racovita (1868-1947) - de Roemeense wetenschapper aan boord van de Belgica, in het Stefaan de Grote-museum te Vaslui. Info bij eddy.stuer@newbelgica.org en willy@versluys.net.

Terug naar top


Beleef de Tall Ships Races met andere jongeren aan boord van de Williwaw

De Sail Training Association Belgium biedt jongeren tussen 15 en 25 jaar de mogelijkheid om mee te varen met het historisch stalen kitsjacht de Williwaw. In de jaren zeventig maakte het merkwaardige tochten, o.a. de doorvaart van Groenland tot in de Beringstraat. Het slaagde erin om als eerste schip het Amerikaans continent te ronden. Ook Antarctica staat op de erelijst. De komende Tall Ships Races gaan o.m. van Antwerpen naar Aalborg (Denemarken) van 10 tot 23 juli 2010. Een avontuur om de knepen van het zeilen te leren maar ook om wacht te lopen, te koken en alles proper te houden. Vanaf mei zijn er elk weekend oefentochten vanuit Oostende. Info bij info@sailtraining.be en Willem Manteleers (03 658 00 06).

Terug naar top


Fototentoonstelling The Port of Antwerp Indoor

Michaël Van Giel, voorzitter van het Nationaal Museum en Archief Douane en Accijnzen, stelt in het Havenhuis te Antwerpen unieke foto's tentoon genomen binnen de muren van de Antwerpse havenmagazijnen. Door het aspect “ruimte” te laten primeren komt de grootsheid van de haven tot uitdrukking. Meer info in de Watererfgoedkalender.

Terug naar top


Bezoek het historische Pieter Heydensveer te Lokeren en de Eendekooi in Berlare op zaterdag 5 juni 2010
Op zaterdag 5 juni 2010 organiseren de Koninklijke Vereniging Natuur en Stedenschoon (KVNS) en de vzw Durme interessante bezoeken aan het historische Pieter Heydensveer te Lokeren en aan de Eendekooi in Berlare. De gids is André Verstraeten (vzw Durme). Zijn artikel Moervaart tussen Daknam en Eksaarde. Komt Pieter Heydensveer terug ??? staat op de website van Watererfgoed Vlaanderen.

Terug naar top


Oproep voor herinneringen aan de Red Star Line
Het Red Star Line Museum in Antwerpen, dat in het voorjaar van 2012 de deuren opent en het verhaal vertelt van de ruim 2 miljoen Europeanen die tussen 1873 en 1934 vanuit Antwerpen uitweken naar Amerika, zoekt nog getuigenissen en aandenkens aan de rederij. Heb je oude foto's, een reisverhaal of een dagboek of andere memorabilia liggen ? Bel dan naar 03 206 03 50 of mail naar redstarline@stad.antwerpen.be.

Terug naar top


Oproep voor bijdragen over de relatie haven-stad voor het internationale online-magazine Portus plus
Portus plus is een nieuw internationaal magazine over de verhouding tussen havens en steden en de herontwikkeling van stedelijke waterfronts. De werken zullen worden voorgesteld op www.reteonline.org en worden beoordeeld door een Review Committee waarvan ook Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk deel uitmaakt. Teksten in het Engels, Spaans, Frans, Portugees en Italiaans kunnen worden ingediend tot 30 juni 2010.

Terug naar top


Viering van 10 jaar Vrienden van de Vlaamse Veren in september

Op 11 september 2010 vieren de Vrienden van de Vlaamse Veren hun tiende verjaardag te Sint-Amands. Het programma omvat o.a. een voorstelling van de verwezenlijkingen van de vereniging en een mooie wandeling met twee overzetten naar Moerzeke en Mariekerke. Meer info bij Walter Resseler.

Terug naar top


Nieuwe nummers van Boot Magazine, Ruimschoots en Nautilus
Het laatste nummer van Boot Magazine bevat naast heel wat hedendaags pleziervaartnieuws een reportage over de unieke, in art nouveau-stijl gedecoreerde Zeeuwse poon Ouderhoek uit 1914 van Leon Verhaegen. Informatie bij Leo Van Dorsselaer.
Het recentste nummer van het tijdschrift Ruimschoots bevat o.a. achtergrondartikelen over de vlaggenmast van de Antwerpse Zeevaartschool, de verdwenen sluizen van het Albertkanaal, de Oostendse Oosteroever, de Pannekotter en de Charlesville. Info bij
Willem Manteleers.
In het meinummer van Nautilus, het maandblad van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege, wordt o.a. ingegaan op de verdwijning van de Flandria 20, de herdenking van de ramp met de Comte De Smet de Naeyer en de Kaap Hoorn-vaarders. Info over het blad via 
kbz.crmb@pandora.be.

Terug naar top


Nieuwe website Vrienden Nationaal Scheepvaartmuseum
De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum hebben een mooie nieuwe website met het adres www.vriendenscheepvaartmuseum.be. De site bevat aankondigingen van evenementen en vermeldt uitdrukkelijk dat de vereniging blijft ijveren voor een Antwerps scheepvaartmuseum.

Terug naar top


Watererfgoedkalender juni - juli 2010

Watererfgoed beveelt aan:

 • Antwerpen en Oostende, 30 mei 2010 (10u00 - 17u00)
  Open Wervendag, bezoek aan de actieve bouwwerven van de renovatie van de Van Cauwelaertsluis uit 1928 (Ordamdijkweg), Amoras, een ontwateringsinstallatie voor baggerslib in Antwerps havengebied (Werfkantoor Bietenveld, Poldervlietweg z/n) en de nieuwe haventoegang van Oostende (Buskruitstraat 1 en Vuurtorenweg).
 • Antwerpen, 30 mei 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Brussel, 31 mei 2010 om 19u00
  Première van de DVD Zolang scheepsbouwers zingen over de Boelwerf in Cinema Rits, Dansaertstraat 70
 • Antwerpen, tot 18 juni 2010
  Tentoonstelling The Port of Antwerp Indoor met foto's van Michaël Van Giel in het Havenhuis, Entrepotkaai 1 - vrij toegankelijk tijdens de werkuren
 • Lokeren en Berlare, 5 juni 2010 (14u00-18u00)
  Excursie naar de site van het Pieter Heydensveer te Lokeren en de eendenkooi van het Donkmeer te Berlare - Afspraak in de inkomhal van het treinstation te Lokeren (Gids: André Verstraeten van vzw Durme) - aanmelden via op 03 232 35 31 of
  kvns@wol.be
 • Antwerpen, 6 juni 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Brugge, 8 juni 2010 (19u00-22u00) 
  Avondlezingen over de zee tijdens de Dag van de Oceanen, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor de Zee in het Provinciaal Hof (gratis, maar inschrijving verplicht)
 • Diest, 9 juni 2010
  Vijfde Landschapscontactdag Rivierlandschappen, Cultureel Centrum Begijnhof, Infirmeriestraat z/n
 • Kemzeke, 12 juni 2010
  Eerste Erfgoedplein over 'Erfgoed van/in de toekomst' georganiseerd door het Forum voor Erfgoedverenigingen bij de Verbeke Foundation (info: Kathleen De Clercq, 03 212 29 94,
  kathleen.declercq@forumerfgoedverenigingen.be)
 • Antwerpen, 13 juni 2010
  Teute Gerard
  - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Antwerpen, 19 juni 2010 vanaf 14u00 
  Rock on the dock - gratis rock in de haven, bij de historische Gaarkeuken 110
 • Antwerpen, 20 juni 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Zeebrugge, 20 juni 2010
  Visserijfeesten met zeewijding
 • Antwerpen, 27 juni 2010
  Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333
 • Blankenberge, 4 juli 2010
  Zeewijding
 • Antwerpen, 10 - 13 juli 2010
  The Tall Ships' Races
 • Vaslui (Roemenië), 26 - 31 juli 2010
  Reis naar Roemenië in het raam van de tentoonstelling Emil Racovita (1868-1947) - de Roemeense wetenschapper aan boord van de Belgica, in het Stefaan de Grote-museum, info bij 
  eddy.stuer@newbelgica.org
  en willy@versluys.net
 • Vaslui (Roemenië), 27 juli - 25 augustus 2010
  Tentoonstelling Emil Racovita (1868-1947) - de Roemeense wetenschapper aan boord van de Belgica, in het Stefaan de Grote-museum

Terug naar top


Inschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be