Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 11 - juli 2010

Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
Ander Vlaams watererfgoednieuws

Watererfgoedkalender juli - augustus 2010
Inschrijven


Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

4 nieuwe leden: Gemeente Beveren, De Trotter, Flandria en Zuiderpershuis 

Zuiderpershuis
  Watererfgoed Vlaanderen verwelkomt vier nieuwe leden:
 • de gemeente Beveren, een Schelde- en havengemeente die o.m. zorg draagt voor het Fort Liefkenshoek;
 • de rederij Flandria, een Antwerpse traditierederij bekend voor haar Scheldetochten, havenrondvaarten en andere wateruitstappen;
 • de Trotter, de vzw die via sociale tewerkstelling een klipperaak uit 1916 restaureert;
 • het Zuiderpershuis, de geklasseerde oude waterkrachtcentrale van de haven van Antwerpen, die nu een succesrijk cultuurcentrum is dat ook zijn erfgoed wil valoriseren.

Terug naar topDank aan Annelien d'Hoine
 

  Annelien d'Hoine, projectcoördinator van het Forum voor Erfgoedverenigingen en adviseur van Watererfgoed Vlaanderen, gaat binnenkort een nieuwe uitdaging aan buiten de erfgoedwereld. Watererfgoed Vlaanderen brengt aan Annelien hulde voor haar enorme inzet voor de watererfgoedsector gedurende de voorbije jaren. Zij was de drijvende kracht achter de totstandkoming van Watererfgoed Vlaanderen. De zo noodzakelijke koepelvorming en krachtenbundeling is voor een groot stuk te danken aan haar inzet, enthousiasme en charme. We wensen deze grote dame van het watererfgoed een behouden vaart toe en hopen dat we nog af en toe op haar een beroep kunnen doen.

Terug naar top


Ander watererfgoednieuws

Tall Ships Races in Antwerpen van 10 tot 13 juli 2010

  De mooiste zeilschepen ter wereld komen weer naar Antwerpen. The Tall Ships Races zijn een race met grote internationale allure die in het teken staat van de vriendschap tussen jongeren. Dit jaar zijn de kathedralen van de zee al voor de vijfde keer in Antwerpen te gast. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Stad Antwerpen maken er weer een onvergetelijke gebeurtenis van. Het volledige programma van dit niet te missen evenement staat hier. 

Terug naar topUniversiteit Gent biedt historische vuurtoren aan

  Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen van de Universiteit Gent bezit een vuurtoren uit 1893 (Henry-Lepaute, Parijs) die niet meer thuishoort in de collectie. Het Museum zou de vuurtoren graag schenken aan een museum dat het object beter zou kunnen gebruiken. Contact: Prof. dr. Danny Segers, 09 264 49 30, danny.segers@ugent.be

Terug naar topDrietalige website over maritiem erfgoed langs Noordzee en Kanaal

  In Oostende is de nieuwe drietalige website www.maritime-history.eu gepresenteerd die het maritiem erfgoed in Zeeland, West-Vlaanderen, Nord/Pas-de-Calais en Zuid-Oost-Engeland moet ontsluiten. Op de website zullen o.m. maritieme erfgoedlocaties zoals het domein Raversijde en het visserijmuseum in Oostduinkerke worden voorgesteld. Als de website begin 2011 volledig is afgewerkt, zal iedereen er informatie kunnen aan toevoegen via zowel tekst, foto, klank als video. Momenteel kunnen enkel de dertig partners van het Europese Interreg-project gegevens toevoegen. De nieuwe website is ontwikkeld door het Nederlands-Belgische bedrijf Exed. Voor het hele HMS-project (Heritage and maritime memories in the 2 seas region) is tien miljoen euro beschikbaar. Het West-Vlaamse provinciebestuur coördineert. 

Terug naar top

 
Wat met de waterput ?
 

  Het MOT (Museum voor de Oudere Technieken) in Grimbergen is bezig aan een internetplatform waar technische en historische kennis rond waterputten wordt bijeengebracht. Een belangrijk onderdeel van dit platform vormt de grootschalige inventarisatie van de waterputten. Op www.mot.be vind je al enkele adressen. Het MOT doet een oproep tot het publiek om deze inventaris uit te breiden met nog meer adressen van gegraven waterputten. Contact: Het MOT, Guldendal 20, 1850 Grimbergen, 02 270 81 11, info@mot.be

Terug naar top

 
Kogge van Doel gaat multimediaal
 

  Mede dankzij een campagne van Watererfgoed Vlaanderen in 2009 heeft de Vlaamse Overheid ervoor gezorgd dat het wrak van de Doelse Kogge in extremis gered werd. Op 24 juni bracht Minister Geert Bourgeois een bezoek aan het wetenschappelijk onderzoeksproject rond de Doelse Kogge in het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout. Het onderzoek naar het verhaal van dit zeer goed bewaarde middeleeuwse vrachtschip wordt meteen het eerste live ontsloten erfgoedonderzoek in Vlaanderen. Dankzij nieuwe media (de Kogge heeft een website: www.kogge.be, en blogt en twittert) en de uitbouw van een bezoekerscentrum wil het VIOE de publieke belangstelling van het begin warm houden. Vanaf Open Monumentendag op 12 september 2010 kan het onderzoek van de kogge door het brede publiek worden bezocht.

Terug naar top

 
Eerstesteenlegging Red Star Line / People on the Move-Museum
 

  Op 28 juni 2010 startten de restauratiewerken aan het Red Star Line / People on the Move-Museum in Antwerpen. Hierdoor herleeft de geschiedenis van de Red Star Line-rederij op het Eilandje. Het toekomstige museum duikt echter niet alleen in het verleden, het zal evenzeer aandacht hebben voor de hedendaagse migratieproblematiek. De gebouwen van de Red Star Line-rederij aan de Rijnkaai zijn beschermde monumenten. Ze registreerden tussen 1873 en 1935 het vertrek van twee miljoen, veelal Oost-Europese migranten naar een nieuw leven in de Verenigde Staten van Amerika en in Canada. In 2012 opent het museum zijn deuren.

Terug naar top

 
Open Monumentendag op 12 september in het teken van water, vuur, aarde en lucht en met historische vaartuigen in Mechelen
 

  Op zondag 12 september 2010 wordt in heel Vlaanderen al voor de 22ste keer Open Monumentendag gevierd. Maar liefst 210 steden en gemeenten zetten de deuren van hun patrimonium open voor het grote publiek. Het thema is de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht. Daarbij wordt uiteraard ook aandacht besteed aan rivieren en kanalen, sluizen en sassen. De Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen houdt haar clubreünie aan de Auwegemvaart te Mechelen, ter hoogte van de Koninklijke Cano Club. Naar jaarlijkse traditie zal de voortgang van de restauratie van de boeieraak Antigoon aan boord te volgen zijn. Op het kanaal kan een tochtje worden gemaakt.

Terug naar top

 
1ste Nieuwpoort International Boatshow van 22 tot 24 oktober
 

  Van 22 tot 24 oktober organiseert het stadsbestuur samen met VVW Nieuwpoort de eerste Nieuwpoort International Boatshow, een wervelend evenement dat geen enkele watersportliefhebber mag missen. Er is ruimte voor stand rond varend erfgoed en tussen het Kaaiplein en de jachthaven wil Nieuwpoort oude vaartuigen laten aanmeren. Voorts is er o.m. een oesterbeurs en een tweedehandsbeurs voor watersport. Er worden minimaal 25.000 bezoekers verwacht. Info: eric.verdonck@nieuwpoort.be, 058 22 44 20 

Terug naar top

 
Replica's van sluisdeuren Antwerpse Kattendijksluis gearriveerd
Op 17 juni 2010 arriveerden in Antwerpen vier reusachtige houten sluisdeuren in de oude havenbuurt. Het zijn handgemaakte replica's van de oorspronkelijke deuren, gebaseerd op tekeningen uit 1934. De deuren werden gemaakt in Harlingen en zijn naar verluidt de grootste houten sluisdeuren van Europa.

Terug naar top

 
Antwerpse havenkranen op website Museum aan de Stroom
 

  Aan de Scheldekaai staan 11 van de 16 museumkranen van het Antwerpse Museum aan de Stroom, de grootste museale collectie havenkranen ter wereld. De oudste kraan aan de Scheldekaaien is van 1907, de jongste van 1963. Zij zijn van 10 verschillende befaamde constructeurs uit binnen- en buitenland, en tonen op een schitterende manier de snelle technologische evolutie in de havenactiviteiten van de vorige eeuw. Op de website van het MAS staat nu een mooie kranenpagina. 

Terug naar top

 
Digitale Schelde in het Havencentrum Lillo
 

  Het Havencentrum Lillo heeft een gloednieuwe stand opgenomen in zijn tentoonstelling. De ‘Digitale Schelde’ geeft op multimediale wijze een unieke voorstelling van de Schelde en haar havens. Zij staat op een tafel met een touchscreen van liefst twee op drie meter, en daaraan gekoppeld vier zuilen waar ook touchscreens inzitten die voor extra beeldmateriaal zorgen. Het geheel laat toe op een educatieve en visueel sterke manier de verschillende functies van het Schelde-estuarium uiteen te zetten. Vertrekkende van een satellietfoto van het Scheldegebied die op de tafel wordt geprojecteerd, kan men inzoomen op een van de vier Vlaamse zeehavens en op Zeeland Seaports, maar evenzeer informatie oproepen over de economische waarden, natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid van het Schelde-estuarium. Ook de historische wrakken in de Schelde krijgen aandacht.
Een interview met Havencentrum-directeur Philippe Demoulin staat op de
website van Lloyd TV.

Terug naar top

 
Vraag om informatie over abdijkanaal in Puurs
In het raam van een heemkundig onderzoek wordt informatie verzameld over de geschiedenis van het kleine kanaal dat de paters van Hemiksem 375 jaar geleden in Puurs lieten graven van hun bijhuis van de abdij in Kalfort naar de Vliet om bouwmaterialen aan te brengen. Volgens oude geschriften gebeurde het transport met een "groote cloosters schuyt". Wie weet wat voor boot het was en hoe breed het kanaal was ? Alle informatie is welkom via bruno.callaert@edpnet.be, 03 889 01 75.

Terug naar top

 
Cursus zeilen met platbodems
Tolerant organiseert voor de tweede maal de cursus 'zeilen met platbodems'. Er is geen voorkennis vereist, alleen een gezonde interesse voor deze eeuwenoude traditie. De cursus omvat 4 theorielessen en 5 praktijkdagen en is bedoeld voor iedereen die de kneepjes van het platbodemzeilen onder de knie wil krijgen. De theorie wordt gegeven in oktober 2010, de vaardagen vallen in het voorjaar van 2011. Informatie via info@tolerant.be

Terug naar top

 
Magazine Waterrecreatie
 

  Om zo veel mogelijk Vlamingen te verleiden tot waterrecreatie, heeft Promotie Binnenvaart Vlaanderen een nieuw magazine uitgebracht. In de laatste editie worden vier mooie vaarlussen beschreven: “Parels van Kempen”, “Onthaasten in de Westhoek”, “Langs Vlaamse kunststeden” en “Varen met staande mast”. Het magazine kan kosteloos worden gedownload van www.waterrecreatie.be.

Terug naar top

 
Nieuw nummer van Consent
 

  Consent is een magazine over de oude zeilvaart op de Schelde, uitgegeven door de Stichting Behoud Hoogaars en Tolerant. Het laatste, zoals steeds prachtig geïllustreerde nummer bevat o.m. artikels over mosselvaart van Yerseke naar Roubaix, de steekhengst 'Boreas', de zeehondenjacht in Zeeland en de Lieve, het middeleeuwse kanaal tussen Gent en Damme. Het nummer kost slechts 4 EUR en is te verkrijgen via info@hoogaars.nl en info@tolerant.be

Terug naar top

 
Bloemlezing Zuid-Holland. Literaire reis langs het water
 
  Getijden heeft helaas niet genoeg plaats om nieuws te brengen over de talloze watererfgoedinitiatieven in Nederland. Voor één keer een uitzondering: bij de Stichting Achterland verscheen een prachtige bloemlezing van poëzie en proza over het water uit Zuid-Holland, de meest waterrijke provincie van Nederland. Alle in het schattige boekje opgenomen stukken zijn geïllustreerd met heerlijke foto's. Een essentieel kleinood voor elke liefhebber van Nederlands literair watererfgoed !

Terug naar top

 
Watererfgoedkalender juli - augustus 2010
 • Antwerpen, 10 - 13 juli 2010
  The Tall Ships' Races
 • Antwerpen, 15, 16 en 17 juli 2010
  Antwerpen Danst in het oude havengebied: Argentijnse tango en meer voor iedereen
 • Gent, 16 - 25 juli 2010
  Tentoonstelling van
  Loods 13 met werken van cursisten en instructeurs Steenkappen en Houtbewerking/Scheepstimmerij. Dagelijks van 13u30 tot 21u00
 • Gent, 17 juli - 26 juli 2010
  Gentse Feesten, met o.m. aperitiefconcerten met Kathleen Vandenhoudt en Bruno Deneckere aan boord van de
  Gentse Barge
 • Vaslui (Roemenië), 26 - 31 juli 2010
  Reis naar Roemenië in het raam van de tentoonstelling Emil Racovita (1868-1947) - de Roemeense wetenschapper aan boord van de Belgica, in het Stefaan de Grote-museum, info bij eddy.stuer@newbelgica.org en willy@versluys.net
 • Vaslui (Roemenië), 27 juli - 25 augustus 2010
  Tentoonstelling Emil Racovita (1868-1947) - de Roemeense wetenschapper aan boord van de Belgica, in het Stefaan de Grote-museum
 • Antwerpen, 5, 6 en 7 augustus 2010
  Antwerpen Danst in het oude havengebied: Argentijnse tango en meer voor iedereen
 • Doel, 8 augustus 2010
  36ste Scheldewijding en Doelse Feesten met rommelmarkt. Info via
  philippe.de.keyser@telenet.be, 0496 54 70 76
 • Temse, 27 - 29 augustus 2010
  Temse in de Wolken, feest met reünie van historische vaartuigen en vuurwerk op de Scheldeoevers (info bij Broos Colman, 
  cybro@skynet.be en 0476 52 22 64) en met bezoek van de op de Boelwerf gebouwde mijnenveger Bernisse (info bij Lieven Muësen, opstoapel@scarlet.be, 0486 89 76 85)
 • Groenland, 27 augustus - 12 september 2010
  Poolcruise 'In het kielzog van de Belgica', geïnspireerd door Adrien de Gerlache

Terug naar top

 

Inschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be , secr@watererfgoed.be