Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 34 - augustus 2015


Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
Nieuws van onze leden
Ander Vlaams watererfgoednieuws
Watererfgoedinspiratie van overzee
Inschrijven en uitschrijven

Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

Kogel door de kerk voor nieuw maritiem museum in Antwerpen
Getijden juni 2015 Tijdens een persconferentie op 5 mei 2015 maakten de Antwerpse schepen voor stadsontwikkeling Rob Vandevelde en zijn collega voor cultuur Philip Heylen bekend dat het Antwerpse stadsbestuur een nieuw maritiem museum zal realiseren op het Droogdokkeneiland tussen de Schelde en het Kattendijkdok. Het zgn. belevenismuseum zal een nieuw museumgebouw en een actieve scheepsbouwwerf in openlucht omvatten. Het wordt gecombineerd met een nieuw uitwaaipark langs de Scheldedijk. In het museum is o.m. plaats voor de Doelse Kogge (het wrak van een middeleeuws vrachtschip) en voor de collecties varend erfgoed van de stad en de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum. De Stad Antwerpen mikt op een investering van 13 à 17 miljoen in het museum alleen. Voor de realisatie is te rekenen met een termijn van een tiental jaar. Watererfgoed Vlaanderen heeft gedurende meer dan 5 jaar constructief campagne gevoerd om het politieke taboe rond een nieuw maritiem museum te doorbreken en ziet de beslissing van het stadsbestuur dan ook als een bekroning voor zijn volgehouden inspanningen. Sinds 2009 ondernam Watererfgoed onafgebroken actie voor o.m. het behoud van de wegrottende Doelse Kogge, het behoud van belangrijke oude Antwerpse haventuigen, de oprichting van nieuwe maritieme musea en de verbetering van het Vlaams Decreet Varend Erfgoed. Ook heeft Watererfgoed getimmerd aan een ruimere politieke bewustwording en een breder publiek draagvlak rond scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed. Tijdens de persconferentie zetten beide Antwerpse schepenen de bijdrage van Watererfgoed overigens uitdrukkelijk in de verf. Waar schepen Heylen uit ervaring verklaarde dat de realisatie van een museum inderdaad een tiental jaar in beslag neemt, voegen wij daar graag aan toe dat daarvóór nog eens vijf jaar nodig is voor het rijp maken van de geesten... In dit laatste konden wij alleen slagen dankzij de enthousiaste krachtenbundeling van onze vele leden en de steun van de sponsors van onze acties, waaronder de twee maritieme museumavonden en ons museumboek. Oprecht dank aan jullie allen, want deze doorbraak is zeker ook jullie verdienste !
Terug naar top

Bezoek aan de Kogge met Gazet van Antwerpen
Getijden juni 2015 De dag na de aankondiging dat Antwerpen een gloednieuw maritiem museum zal realiseren bezochten we met maritiem reporter Paul Verbraeken van Gazet van Antwerpen de site waar de Doelse Kogge wordt geconserveerd. In 2009, toen de kogge in open lucht lag weg te rotten, bonden we met Paul de kat de bel aan in de krant. Het was trouwens ook Watererfgoed dat met wetenschapper Tom Lenaerts van de Vlaamse Overheid aan de kogge een congres wijdde op een ogenblik dat ongeveer ervan uitging dat het wrak verloren was. Vlaams Parlementslid Jos De Meyer liet niet na in zijn tussenkomsten naar de argumenten van Watererfgoed te verwijzen. Wat een contrast tussen die crisisperiode en de luxe waarin de kogge vandaag wordt bewaard, in speciaal gebouwde, geacclimatiseerde loodsen die onder dagelijkse controle staan. Lore Poelmans, een specialiste in conserveringstechnieken van het Agentschap Onroerend Erfgoed wijdt aan de zorg voor de kogge een voltijdse en internationaal zeer zichtbare opdracht. De in extremis door Minister Geert Bourgeois geredde kogge wordt in het nieuwe maritieme museum ongetwijfeld een topper. De hermontage van de kogge kan beginnen in 2023. Het artikel van Gazet van Antwerpen kan je hier nalezen.
Terug naar top

Jubileumboek 100 jaar Koninklijke Belgische Redersvereniging
Getijden juni 2015 Zopas verscheen het jubileumboek van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. Het beschrijft het bewogen verhaal van de Belgische koopvaardij en haar professionele organisatie, die werd opgericht in 1909. Mede dankzij de succesrijke herinvlagging zijn de Belgische reders vandaag internationaal belangrijke spelers. Het prachtig geïllustreerde boek verscheen in het Nederlands en het Engels. De auteurs zijn prof. em. Greta Devos en, voor de laatste twintig jaar, onze voorzitter. De Redersvereniging en de Antwerpse maritieme uitgeverij Pandora (die recent nog de Antwerpse uitgever Artus overnam) zijn beide bij Watererfgoed Vlaanderen aangesloten. Je kan het boek aanschaffen bij de betere boekhandel of via info@pandorapublishers.eu.
Terug naar top

Boek en viering n.a.v. 200 jaar Centrale Rijnvaartcommissie in Straatsburg
Getijden juni 2015 De Centrale Rijnvaartcommissie vierde op 4 juni haar tweehonderdjarig bestaan met een plechtigheid in het stadhuis van Rotterdam, waaraan onze voorzitter deelnam als panellid. Van deze gezaghebbende riviercommissie maakt ook België deel uit. Onze voorzitter schreef een bijdrage voor het net gepubliceerde jubileumboek, waarvan de publicatie o.m. werd gesteund door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Op 18 en 19 juni organiseerde de Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg een geschiedkundig congres over de regeling van de Rijnvaart.
Terug naar top

Inspiratie voor watererfgoedinitiatieven van de haven van Dublin
Diving Bell Dublin Port Company, dat de grootste haven van Ierland exploiteert, en een masterplan voor de komende 40 jaar heeft vastgesteld, besteedt in dat laatste erg veel aandacht aan zachte havenwaarden zoals erfgoed en milieu. N.a.v. een groot congres over de geschiedenis en de omgeving van Dublin Bay herhaalde CEO Eamonn O'Reilly, die enkele maanden geleden nog sprak tijdens onze Tweede Maritieme Museumavond in de ING bank te Antwerpen, dat het door onze voorzitter gelanceerde concept van de 'soft values of seaports' zijn masterplan had geïnspireerd. Aan de Irish Times verklaarde hij dat hij liever op voorhand in overleg gaat met de burgers dan havenontwikkelingsplannen door te drukken en er dan de komende dertig jaar over te moeten procederen voor de rechtbanken. Wij blijven de beredeneerde erfgoedinitiatieven van de haven van Dublin alvast propageren als een best practice voor alle havenbeheerders. Je kan het artikel in de Irish Times hier nalezen. Op 14 juli waren we als speciale buitenlandse gasten aanwezig bij de plechtige inhuldiging van de Diving Bell, een gloednieuw bezoekerscentrum ingericht onder de monumentale negentiende-eeuwse duikersklok die werd gebruikt om de kaaimuren van de Liffey te bouwen. In zijn toespraak dankte Eamonn O'Reilly onze voorzitter zeer nadrukkelijk voor de inspiratie die hij het havenbestuur gaf voor zijn nieuwe draagvlak- en erfgoedbeleid.
Terug naar top

Studio 100 zoekt platbodem
Getijden juni 2015 Via Watererfgoed Vlaanderen zoekt Studio 100 voor de nieuwe serie Sputnik (een soort 'Lassie' in Zeeland) een oud schip genre tjalk of klipper van minimum 24 meter. Voor de opnames wordt alleen het exterieur gebruikt. Het interieur wordt nagebouwd in de studio. Indien er geen ruimte is in de omgeving, zal het interieur dienst doen als make-up- of kleedruimte voor drie personages. De boot fungeert als plek van een gezin met een hooggeplaatste moeder, een levensgenieter van een vader en hun zoon met zijn trouwe hond. Hier en daar zullen kleurrijke elementen worden aangebracht maar aan de boot zelf wordt niet geraakt (bloembakken, een parasol, vlaggetjes,…). De reeks wordt gefilmd gedurende 3 jaar lang, in de periode juni-juli-augustus-september. Geïnteresseerde booteigenaars kunnen zich melden via secr@watererfgoed.be. Zoals steeds hebben onze leden natuurlijk een streepje voor.
Terug naar top

Lillo Waterdorp niet op 9 augustus 2015
Lillo Ofschoon wij nooit een editie van Lillo Waterdorp op 9 augustus 2015 hebben aangekondigd, leeft bij vele watererfgoedliefhebbers blijkbaar een verwachting dat ons havenfeestje dan zal doorgaan. Wegens vele buitenlandse professionele verplichtingen is het ons niet gelukt om een zomereditie klaar te stomen. We bekijken echter wat we later op het jaar zullen organiseren. Meer nieuws volgt !
Terug naar top

Nieuws van onze leden

Eugeen Van Mieghem-expo in Joodse musea van Boedapest en Praag
Getijden juni 2015 Op 22 april opende de Belgische ambassadeur in het Joods museum van Boedapest de expositie “Eugeen Van Mieghem 1875-1930 en de Joodse emigranten van de Red Star Line”. Deze tentoonstelling (met niet minder dan 66 nummers) genoot de steun van de Vlaamse regering en liep  tot 3 juli. Daarna zullen de werken van 9 september tot 10 april 2016 worden getoond in het Joods museum van Praag. In de zomer van 2016 zal de expo lopen in het Joods museum van Warschau. Ook in de Verenigde Staten blijft de interesse voor het oeuvre van de Vlaamse sociale kunstenaar groeien. Er werden net vijf lezingen in Florida over zijn werk georganiseerd (in Miami, Naples, Sarasota, Boca Raton en Palm Beach). In Ierland maakte de directie van de Dublin City Gallery bekend dat ze in 2017 een belangrijke Van Mieghem-retrospectieve zal inrichten met werk over de Antwerpse haven. Daartoe werden de contacten gelegd door Watererfgoed Vlaanderen.
Terug naar top

Marieke van Bommel aan het hoofd van het Museum aan de Stroom
Getijden juni 2015
 
Op 1 maart 2015 begon Marieke van Bommel (°1975) als nieuwe directeur van het MAS | Museum aan de Stroom in Antwerpen. De afgelopen tien jaar was van Bommel verbonden aan het Maritiem Museum Rotterdam, de laatste twee als zakelijk directeur. In Antwerpen volgt ze Carl Depauw op, die de afgelopen tien jaar het MAS leidde en vanaf 1 maart een nieuwe functie als coördinator Kunstmusea Antwerpen opnam. Met tien jaar ervaring in het Maritiem Museum Rotterdam en als actief lid van verschillende internationale netwerken waaronder het International Congress of Maritime Museums is Marieke van Bommel geen onbekende in de wereld van de maritieme musea. Ze begeleidde de recente fusie tussen het Maritiem Museum Rotterdam en het naburige Havenmuseum. Marieke is het meest trots op de omslag die het Maritiem Museum Rotterdam de afgelopen jaren maakte van een traditioneel ‘bootjesmuseum’ naar een familiemuseum met een brede programmering waarin ook de niet-liefhebber/kenner van het maritieme erfgoed zijn gading vindt. Watererfgoed Vlaanderen dankt Carl Depauw voor de goede samenwerking en is blij dat Marieke de maritieme poot van de Antwerpse museumactie verder komt versterken. We wensen de nieuwe directeur dan ook alle succes toe !
Terug naar top

Expo 'De Wereld Gespiegeld' in het Museum aan de Stroom
Getijden juni 2015 Ondertussen neemt een nieuwe tentoonstelling in het Museum aan de Stroom je mee op ontdekkingsreis langs de fascinerende geschiedenis van het westerse wereldbeeld van de Middeleeuwen tot nu. Meer dan 150 unieke wereldkaarten, globes en objecten tonen hoe de wereld elke eeuw verder werd ingekleurd, maar ook hoe elke eeuw anders werd voorgesteld. Enkele hedendaagse kunstenaars – Honoré d’O, Mona Hatoum, Stephen Walter – voegen aan dit verhaal hun spiegeling van de wereld toe. De expo sluit aan bij de International Conference on the History of Cartography (ICHC), die in de zomer van 2015 in Antwerpen plaatsvindt. Ze loopt nog tot 16 augustus.
Terug naar top

Digitale databank over scheepvaart in Congo
Getijden juni 2015 Ons lid congo-1960.be, één van onze medestanders bij de poging tot redding van de laatste Congoboot Charlesville, realiseerde een prachtige website over scheepvaart, havens, treinen en vliegtuigen in de voormalige kolonie. De organisatie verzamelde zoveel mogelijk foto's en informatie en werd daarbij geholpen door oudgedienden van de Office des transports au Congo (Otraco) en familieleden. Tevens verzamelde ze data uit boeken en tijdschriften, waarvan sommige meer dan 100 jaar oud zijn. Ze wil hulde brengen aan het prachtig werk dat door OTRACO tot stand werd gebracht, evenals haar duizenden medewerkers. Onder de vele highlights zijn een olifantenschool die ervoor zorgde dat het zware werk kon doorgaan op moeilijk terrein en de bezoeken van koningen en andere eminenties te vermelden. De website is te vinden op otraco-unatra.be.
Terug naar top

Wereldkanalenconferentie te Gent neemt vorm aan
Getijden juni 2015 Water symboliseert het leven. Steden worden vaak uit het water geboren: Amsterdam uit de Amstel, Parijs uit de Seine, Helsinki als dochter van de Baltische Zee… Maar: slechts weinig steden ontlenen hun ziel aan de samenvloeiing van twee rivieren. Gent groeide rond de plek waar de Leie in de Schelde stroomt, en kreeg er ook haar naam: ‘Ganda’ is Keltisch voor samenvloeiing. Als haven is Gent altijd met de zee verbonden geweest via kanalen, van de Lieve tot het hedendaagse kanaal Gent-Terneuzen. Niet toevallig besliste Gent om de Wereldkanalenconferentie te verwelkomen. Ze gaat door van 7 tot 7 september 2015. Het programma heeft concrete vorm aangenomen. Je vindt alle info op de congreswebsite.
Terug naar top

Nationaal Visserijmuseum heeft bezoekerscentrum Duurzame Visserij
Getijden juni 2015 Duurzame visserij? Wat is dat nu precies? Je ontdekt het in het nieuwe bezoekerscentrum van het nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke met een interactieve tablettoer. Maak op je eigen tempo kennis met de vele verschillende meningen over het gloeiend actuele onderwerp ‘Duurzame Visserij’. Je wordt niet overspoeld met droge cijfers, integendeel. Je ziet actuele filmpjes, hoort frisse meningen en er is zelfs plaats voor spelletjes en een quiz.
Terug naar top

Nieuwe brochure over 750 jaar Lieve in Damme
Getijden juni 2015 De Heemkundige Kring 't Zwin Rechteroever Damme realiseerde een prachtige brochure van 4 pagina's over de geschiedenis van de Lieve in Damme. De brochure is gratis en wordt opgestuurd tegen betaling van de portkosten. De lezers van Getijden kunnen ze hier in primeur downloaden. Zij ondersteunt de aanvraag tot bescherming van de Lieve in West-Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen zijn alle relicten van de roemrijke middeleeuwse vaarweg beschermd, maar in 2002 werd een gelijkaardige aanvraag voor het West-Vlaamse deel verworpen. De Heemkundige Kring bereidt nu een nieuw dossier voor. Alle punt- en lijnrelichten van het tracé van 6 km worden beschreven en geduid. In het tijdschrift van de Kring verschijnen achtergrondartikels en dit najaar komt de Lieve aan bod in het magazine Monumenten en Landschappen. In het raam van het Napoleonjaar 2015 loopt van 1 augustus tot 13 september in het stadhuis van Damme een expo over 200 jaar Damse Vaart.
Terug naar top

Vernieuw je lidmaatschap voor 2015
Getijden juni 2015 Watererfgoed Vlaanderen is een enthousiaste vrijwilligersvereniging waarvan de enige reden van bestaan de ondersteuning van haar leden is. Dat doen we door publieksgerichte acties en evenementen te organiseren, door communicatie via studies, manifesten, persberichten en deze nieuwsbrief en door volgehouden beleidsbeïnvloeding voor en achter de schermen. We doen dit volledig belangeloos en met als enige objectief het behoud, de promotie en de maximale exploitatie van het materiële en immateriële scheepvaart-, haven en ander watererfgoed en de versterking van bewustzijn en draagvlak daarrond. Het is dankzij jouw koepelvereniging dat na decennia stilstand wordt gewerkt aan twee nieuwe Vlaamse maritieme musea, dat het Decreet Varend Erfgoed werd verbeterd, dat een groot aantal belangrijke erfgoedobjecten werden gered van vernietiging en dat het watererfgoed een algemeen aanvaard gespreks- en discussiethema is. Wij durven hopen dat onze huidige en hopelijk ook veel nieuwe leden onze inspanningen naar waarde schatten en vragen alle lezers van Getijden daarom hun lidmaatschap te vernieuwen door de storting van 25 EUR op onze bankrekening IBAN BE11 7330 5542 7648 / BIC KREDBEBB op naam van Watererfgoed Vlaanderen vzw, met vermelding 'lidgeld 2015' en, voor wie nog geen lid is, een lidmaatschapsaanvraag in te dienen d.m.v. het formulier dat je hier vindt. Dank je voor de steun !
Terug naar top

Ander Vlaams watererfgoednieuws

Scheepswrak in Noordzee erkend als erfgoed
Getijden juni 2015  Onder impuls van Staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein werd een scheepswrak officieel erkend als erfgoed. Het gaat om een houten wrak dat vermoedelijk in de 19de eeuw zonk voor de kust van Oostende. Bart Tommelein is tevreden met de erkenning: “Op vandaag zijn 215 scheepswrakken in onze Noordzee geregistreerd waarvan nu het derde erfgoedstuk onder water officieel erkend werd. Er worden nog altijd regelmatig vondsten gedaan door wrakduikers en sportvissers.” Het betreft een zeilschip uit een periode dat de haven van Oostende al een grote rol speelde als internationale haven. In de 18de en 19de eeuw zijn ten oosten en ten westen van de havendam verschillende scheepsrampen voorgevallen. Het wrak is bewaard in opmerkelijk goede staat. Het heeft een lengte van 35 meter en een breedte van ongeveer 6 m. De hoogste resten steken 2,5 m boven de bodem uit. De juiste identiteit van het wrak ligt echter nog niet vast. Bijkomende onderzoeken zijn noodzakelijk. De vondst werd gedaan door Tomas Termote. Termote is Master in de Geschiedenis, Archeologie (KU Leuven) en Maritieme Archeologie (University of Bristol). Hij is een ervaren duiker en heeft reeds veel onderzoek gedaan naar schreepswrakken over heel de wereld (zie ook het bericht hieronder over zijn nieuw boek). Staatssecretaris Bart Tommelein: “Onze Noordzee bevat heel wat verborgen schatten. Het is belangrijk dat we daarom bepaalde ‘schatten’ als erfgoed erkennen en waar nodig bijkomend beschermen. Zowel gekende als nieuwe vondsten wil ik komende jaren op erfgoedwaarde analyseren.” Iedereen die vondsten doet in de Noordzee is verplicht om deze te melden aan de Gouverneur van West-Vlaanderen. De gouverneur stelt na de melding een onderzoeksrapport op waarin hij een gemotiveerd advies geeft aan de Staatssecretaris van de Noordzee. Vervolgens is het aan de Staatssecretaris om te beslissen of de vondsten cultureel erfgoed onder water zijn. Vondsten worden gemeld aan de Unesco zodat het erfgoed ook wereldwijd bekend is. De vondsten wordt opgenomen in een elektronische wrakkendatabank dat iedereen kan inzien via www.vondsteninzee.be.
Terug naar top

Oproep voor overname van Antwerp Flyer-project
G-2015-08 Antwerp Flyer neemt opnieuw deel aan Tall Ships’ Race (2015): voor de vijftiende keer sinds de opvolging van Dr. Peeters. Honderden trainees maakten aan boord van Antwerp Flyer kennis met de zee en de meeste verre havens in Europa. Een monument op zee , met duizenden zeemijlen in haar zog. De Noordpool, IJsland, Sint-Petersburg, alle Baltische Staten, en van Cadiz tot alle Scandinavische landen en de Noorse Fjorden, haar geliefkoosd vaargebied. Dit jaar hoort een bezoek aan Geiranger, de meest beroemde fjord in van Noorwegen, er zeker weer bij. Tachtig kilometer landinwaarts tussen tot 1000 meter hoge rotsen, vaak nog met sneeuw bedekt . Onvergetelijke momenten voor vele jongeren , die er met enthousiasme naartoe zeilden. Het schip is fris en monter, maar ondertussen is de eigenaar zeventig geworden. Wie neemt de fakkel over ? Info op www.antwerpflyer.com en www.antwerpflyer.ning.com.
Terug naar top

Brugse stadsvesten voorlopig beschermd
Getijden juni 2015 Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de voorlopige bescherming van de Brugse stadsvesten ondertekend. In principe volgt binnen het jaar, na het doorlopen van de procedure met onder meer een openbaar onderzoek, de definitieve bescherming. Het dossier is een van de gevolgen van het UNESCO-rapport over Brugge dat in 2011 werd opgesteld. Hierin werd volgende aanbeveling gegeven: “het World Heritage Patrimonium opnemen als ‘stadslandschap’ binnen de vigerende Vlaamse wetgeving grondig en gedetailleerd onderzoeken en in overweging nemen”. Sinds de rapportering aan UNESCO, begin 2012, werkt de Vlaamse Overheid samen met het stadsbestuur van Brugge aan de aanbevelingen die door het Werelderfgoedcomité gemaakt werden. De als stadsgezicht voorgestelde bescherming betreft in essentie de resterende, in de tweede helft van de 19de eeuw geplantsoeneerde tweede stadsomwalling van Brugge met vier overgebleven stadspoorten, vier windmolenlocaties en enkele waterbouwkundige constructies. Teneinde contextuele erfgoedkwaliteiten in te sluiten, zijn ter hoogte van de Boeverievest en de Smedenvest ook de aansluitende gevelrijen langs de Singel-Buiten Boeverievest (Sint-Andries), de H. Consciencelaan nrs. 1-27 en de G. Gezellelaan nrs. 32-49 en Hoefijzerlaan nr. 67 opgenomen..
Terug naar top

Restauratiepremie voor Pontbrug in Drongen
Getijden juni 2015 Minister-president Geert Bourgeois kende aan Stad Gent een premie van 722.000 euro toe voor de restauratie van de Pontbrug in Drongen. De betonnen boogbrug over de Leie, daterend uit 1926, is een in het Gentse zeldzaam geworden voorbeeld van bruggenbouw met ‘Vierendeelliggers’ in Vlaanderen. De Pontbrug verbindt het centrum van Drongen met de wijk Assels en is tot vandaag de enige toegang tot deze wijk voor landbouwvoertuigen. Wegens de slechte staat waarin de brug zich bevindt werd een voorlopige noodbrug geplaatst die geluidshinder veroorzaakt. Met de restauratie van de Pontbrug komt aan dit ongemak een eind. De werken omvatten het plaatsen van een waterdichting, betonherstellingswerken, vernieuwen van de oplegtoestellen - inclusief opvijzelen van de brug - renovatie van de metalen leuningen, verplaatsen van de kasseien en vernieuwen van het voetpad uit betontegels. De Pontbrug werd gebouwd ter vervanging van één van de drie veren aan de Leie. Deze veren vormden voor de aanleg van de Drongensesteenweg de enige verbinding met Gent. De eerste brug van hout (1826) werd vernieuwd in 1899-1900 in arduin en ijzer. In 1918 werd zij vernield en, na de aanleg in 1919 van een noodbrug in hout, in 1926-27 vervangen door de nog bestaande betonnen boogbrug met Vierendeelliggers. De Pontbrug is sinds 9 juni 1998 een beschermd monument.
Terug naar top

Historisch schip Frisia XV aangemeerd bij Museum aan de Stroom
Getijden juni 2015 Het Antwerpse Bonapartedok kreeg na Bar Paniek opnieuw een nieuw drijvend café. De in 1941 gebouwde Frisia XV ligt aan de voet van het MAS, tussen de andere museumboten. Het historische schip werd in de oorspronkelijke staat gerestaureerd en is open als café. Het schip heeft een uitzonderlijke geschiedenis want het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tot zinken gebracht op de werf, om het uit de handen van de Duitsers te houden. Na berging werd het ingezet als Nederlandse veerboot en Rode Kruis-boot. De boot is elke dag open vanaf 11 u (bericht en foto uit Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws).
Terug naar top

Antwerpse militaire onderwaterzettingen van 1914 te boek
Getijden juni 2015 Het Waterbouwkundig Laboratorium publiceerde net het intrigerende boek De Belgische militaire onderwaterzettingen rond de Versterkte Plaats van Antwerpen in augustus en september 1914. Een historisch-geografische reconstructie. In het verleden verschenen tientallen studies over het militaire belang van de fortengordels rond Antwerpen in 1914. Een aspect dat honderd jaar na de feiten onaangeroerd bleef, is het verhaal van de uitgestrekte onderwaterzettingen rond Antwerpen. De nieuwe studie is niet alleen een poging om aan de hand van een unieke kaartenset een geografische reconstructie te presenteren. Zij schept ook een beeld van het deskundige werk dat de Belgische militaire ingenieurs en hun pontonniers verwezenlijkten in de maanden augustus en september van 1914. Het boek bevat een kritische evaluatie van het samenspel van de onderwaterzettingen met de fortengordel. De auteur is Paul Van Pul die verschillende gelijkaardige studies op zijn naam heeft staan. Het mooi geïllustreerde boek kan hier gratis worden gedownload.
Terug naar top

Prachtboek over oorlog onder water in 1915-1918
Getijden juni 2015 Zodra het grootste deel van de Vlaamse kust in Duitse handen was gevallen, begon men in 1914 met de bouw van reusachtige versterkingen, kanonstellingen, bunkers, loopgraven en mitrailleursnesten. Het indrukwekkende werk had slechts één bedoeling: ’s werelds grootste duikbootbasis bouwen én beschermen. Vanuit Zeebrugge en Oostende, met Brugge als hoofdbasis, voeren vier jaar lang U-boten uit om de geallieerden aan te vallen. Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog was de ‘U-Flottille Flandern’ erin geslaagd om maar liefst 2.554 geallieerde schepen te kelderen ! De geallieerden zetten daarom de grote middelen in om de onderzeeërs een halt toe te roepen: mijnen, patrouilleschepen, vliegtuigen, spionnen… De bittere strijd op zee kostte het leven aan bijna 1.200 man, bovendien gingen meer dan 70 U-boten voorgoed verloren. Onderwaterarcheoloog Tomas Termote dook naar de wrakken van de vele onderzeeërs en legt hun geheimen bloot. Hij schrijft over het leven aan boord van de U-boten, hun belang in de oorlog en de zware verliezen aan beide kanten. Zijn nieuwe boek kan je bestellen bij het Davidsfonds.
Terug naar top

Overzees watererfgoednieuws

Scheepspost, Nederlands broertje voor Getijden
Getijden juni 2015 Al vele jaren horen we uit het uitgesproken waterland Nederland de verzuchting dat iets als Getijden - een ruim verspreide e-nieuwsbrief over scheepvaart- en havenerfgoed - daar niet bestaat. Sinds een tijdje is daar verandering in gekomen: op regelmatige basis ontvangen we de mooie digitale nieuwsbrief Scheepspost. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Je kan je gratis abonneren maar een vrijwillige bijdrage van 15 EUR wordt op prijs gesteld. Je vindt alle informatie inbegrepen het archief hier.
Terug naar top

Vikingexpo in het National Maritime Museum Cornwall
Getijden juni 2015 In het maritiem museum van Cornwall loopt de expo 'Viking Voyagers'. Je maakt een reis door de fascinerende wereld van deze mythische zeeveroveraars, dankzij zeldzame en voor het eerst samengebrachte artefacten uit de collecties van het British Museum, het National Museum of Ireland, het Nationaal Museum van Denemarken en Manx National Heritage. Ook wordt een levensgrote, 14 meter lange replica van een vrachtschip getoond, waar je aan boord kan. Het zeemanschap van de Vikings komt volop aan bod. Dr. Gareth Williams, co-curator van de expo en Vikingdeskundige van het British Museum wijst er terecht op dat de geschiedenis van de Vikings grotendeels die van hun schepen en boten is. De expo gaat gepaard met tal van nevenactiviteiten voor jong en oud. In Vlaanderen wordt de herinnering aan de Vikings levend gehouden door ons lid het Viking Genootschap.
Terug naar top

Inschrijven en uitschrijven
Deze nieuwsbrief bereikt meer dan 9.500 geïnteresseerde lezers in België en het buitenland.
Klik hier als je Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.
Klik hier als je niet langer Getijden wil ontvangen.

Watererfgoed Vlaanderen is de grootste organisatie voor scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed van de Benelux. We verenigen en verdedigen al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). Met onze leden ijveren we voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.

Het lidmaatschap van onze vrijwilligersvereniging kost maar 25 EUR per jaar. Daarmee verleen je onze actie een belangrijke materiële en morele steun.
 
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be