Extra Getijden - Wordt Charlesville-wrak een museumattractie van wereldformaat ? - 31 mei 2013


Persbericht vergaan en toekomst van Kongoboot Charlesville
Charlesville Je vindt hier een persbericht met het laatste nieuws over het zinken van de laatste Kongoboot Charlesville, over de achtergronden en de oorzaken van dit ongelooflijke verhaal, over de toekomst van het schip en over wat wij nu verder ondernemen.

Inschrijven en uitschrijven
Deze nieuwsbrief bereikt meer dan 6.000 geïnteresseerde lezers in België en het buitenland.
Klik hier als je Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.
Klik hier als je niet langer Getijden wil ontvangen.

Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be