logo WEV

Extra Getijden - Belgisch Investeringsdossier Charlesville - 23 januari 2013
REDDING CHARLESVILLE: ALLE PUZZELSTUKKEN LIGGEN KLAAR
Charlesville in Rostock - januari 2013
De Charlesville in Rostock, 3 januari 2013

In afspraak met de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern speelde Watererfgoed Vlaanderen het klaar op één week tijd een investeringsdossier voor te bereiden voor de terugkeer van de laatste Kongoboot Charlesville. Daarin hebben zich twee private investeerders aangemeld. Bovendien spraken binnen een tijdspanne van drie dagen meer dan 60 organisaties hun steun uit voor een manifest voor de redding van het unieke schip. We danken alle steunverleners van ganser harte. Je kan doorklikken naar ons persbericht van vandaag en naar het manifest. Er is ook uitleg op de Antwerpse Televisie ATV en op de nationale Radio 1.

Inschrijven
Deze nieuwsbrief bereikt meer dan 5.000 geïnteresseerde lezers in België en het buitenland.
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be