logo Watererfgoed Vlaanderen Natiepaard
  Nieuws  
|
  Kalender  
|
  Nieuwsbrief  
|
  Media  
|
  Contact  
  VLAANDEREN EN HET WATER  
  WATERERFGOEDGIDS  
  WATERERFGOED VLAANDEREN  
Missie en visie  
Ontstaan  
Leden  
Bestuur  
Adviseurs  
Ereleden  
Werkgroepen  
Partners  
Logo  
Contact  
  WATERERFGOEDGESPREKKEN  
  VAREND ERFGOED  
  DOCUMENTEN  
  BEDREIGD WATERERFGOED  
Ga naar Haven van Antwerpen

ga naar Maritieme Dienstverlening en Kust

ga naar Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Missie en visie

Watererfgoed Vlaanderen

  • is de unieke Vlaamse koepelvereniging voor het nat en droog watererfgoed
  • verenigt en verdedigt alle instanties, verenigingen, projecten, eigenaars, beheerders, dienstverleners, onderzoekers en liefhebbers actief rond scheepvaart−, haven- en overig watererfgoed
  • ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart- en havencultuur
  • is de onafhankelijke, professionele en constructieve gesprekspartner voor overheden op lokaal, Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal niveau, en ondersteunt het watererfgoedbeleid met beleidsbrieven, aanbevelingen en adviezen
  • draagt bij tot de toeristische en recreatieve ontsluiting van het Vlaams watererfgoed
  • bevordert de onderlinge contacten en de samenwerking tussen alle watererfgoedactoren
  • verenigt en verspreidt praktische expertise en wetenschappelijke kennis rond watererfgoed
  • stimuleert en ondersteunt nieuwe initiatieven rond watererfgoed.
  © Watererfgoed Vlaanderen vzw  
|
  Juridische Informatie  
|
  Privacy  
|
  Sitemap  
|
  Webmaster