logo Watererfgoed Vlaanderen Leie
  Nieuws  
|
  Kalender  
|
  Nieuwsbrief  
|
  Media  
|
  Contact  
  VLAANDEREN EN HET WATER  
  WATERERFGOEDGIDS  
Droog watererfgoed  
Nat watererfgoed  
Varen, fietsen en wandelen  
Meevaren  
Drinken, eten en slapen  
Lezen, kijken en luisteren  
Evenementen  
Overheden  
Toeristische diensten  
Verenigingen  
Dienstverleners  
Wetgeving  
Onderzoek  
  WATERERFGOED VLAANDEREN  
  DOCUMENTEN  
  WATERERFGOEDGESPREKKEN  
  VAREND ERFGOED  
  BEDREIGD WATERERFGOED  
Ga naar Haven van Antwerpen

ga naar Maritieme Dienstverlening en Kust

ga naar Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

DROOG WATERERFGOED

Vuurtoren Nieuwpoort


De huidige vuurtoren gebouwd in 1949

Aanbod

Historiek

Praktisch

Meer weten?De eerste vuurtoren uit 1883

De tweede vuurtoren uit 1926

De eerste vuurtoren uit 1883

De tweede vuurtoren uit 1926

Aanbod

De vuurtoren is niet toegankelijk voor publiek. Je kan wel doorheen het natuurreservaat en verder langs de IJzermonding, en een stukje langs de duinen tot bij de toren wandelen. Vanaf Nieuwpoort-bad kun je met de overzet naar de oosteroever om dan langs de IJzermonding en de wandelweg te komen tot aan de vuurtoren.

Historiek

Van een stenen vuurtoren ...

De eerste vuurtoren van Nieuwpoort, de zogenaamde Vierboete, werd gebouwd in 1284 op het kunstmatige schiereiland Kromme Hoek en was wellicht de oudste bakstenen vuurtoren in Europa. De 20 m hoge en 8 m brede toren werd echter in 1914 opgeblazen door het Belgische leger tijdens WO I. De resten van de vuurtoren werden in 1930 genivelleerd.
Op de rechteroever van de IJzermonding werd tussen 1881 en 1883 een 28 m hoge vuurtoren opgetrokken. Het werd verlicht met minerale olie en straalde een vast rood licht uit. Samen met het dubbele woonhuis van de voorturenwachter vormde het één complex. De vuurtoren werd in 1914, tijdens WO I, onherstelbaar beschadigd door geschut van een Britse oorlogsbodem. In 1923-1926 werd een nieuwe 29 m hoge toren uit baksteen gebouwd maar ook deze werd vernield toen de Duitsers zich in 1944 terugtrokken. Het volgende jaar werd tijdelijk een 15 meter hoge seinpyloon op een duin geplaatst.

... naar een betonnen toren

In 1949 werd de vuurtoren opnieuw gebouwd naar het model uit 1923-1926, dit keer uit beton. De lichtinstallatie op gas was tijdens WO II naar Parijs overgebracht en werd omgebouwd naar een elektrische vóór het opnieuw in de vuurtoren werd geplaatst. Het karakter van de lichtinstallatie bestaat uit twee rode lichtflitsen om de 14 seconden (Fl(2) R 14s). Het rode licht is tot 16 zeemijlen ver te zien. De toren werd beschilderd met rode en witte banen en telt vier verdiepingen, er zijn 172 traptreden tot boven in de lantaarn. Het lichthuis is geklonken en gebout en had vroeger interne gordijnen. Rond het terrein staat ook een betonnen hekwerk. De laatste vuurtorenwachter heeft de functie vervuld tot aan zijn opruststelling in 1963. Sindsdien wordt de werking van de lichttoren geregeld met elektronische afstandsbediening vanuit het gebouw van het Loodswezen aan de overzijde van de IJzermonding.

Een beschermd monument

Op 29 oktober 2004 werden de vuurtoren en het betonnen hekwerk rond het terrein bij Ministerieel Besluit erkend als monument omwille van de industrieel-archeologische waarde, met name gaat het om de betonnen structuur van direct na WO II en de bewaarde lichtinstallaties uit het interbellum.

Praktisch

VUURTOREN NIEUWPOORT

Oude Zeedijk 2
B-8620 Nieuwpoort

Vuurtoren Nieuwpoort weergeven op een grotere kaart

Meer weten?

  • Beun, J. Vier vuurtorens op een rij: Nieuwpoort: zeven eeuwen licht op zee. Nieuwpoort, 2006.
  • Beun, J. Van kant tot wal: de laatste vuurtorenwachters van Nieuwpoort. Nieuwpoort, 2001.
  • Heyde, E. Zone-Nieuwpoort: Vuurtoren te Nieuwpoort (http://www.zone-nieuwpoort.be/menu_vuurtoren.html), s.d.
  • Warzee, P. De Vuurtorens van Vlaanderen. Brussel, 1999.

Afbeeldingen: 1 - Nieuwpoort.be, 2-3 - Zone-Nieuwpoort.be
Laatste wijziging: 24/05/2012

  © Watererfgoed Vlaanderen vzw  
|
  Juridische Informatie  
|
  Privacy  
|
  Sitemap  
|
  Webmaster