Extra Getijden: Grote Maritieme Museumavond op 26 november wordt doorslaand succes !

Nu al meer dan 100 deelnemers ingeschreven !

OP KOERS NAAR EEN MARITIEM SUPERSTARMUSEUM ?

Watererfgoed Vlaanderen nodigt je van harte uit voor de

Grote Maritieme Museumavond

Antwerpen, Auditorium van de KBC Toren
dinsdag 26 november 2013, 19u30 stipt
kosteloze toegang !

WHAMM!

WHAMM!

WHAMM!

Partners


Logo CEPA

Logo KBC

Hoofdsponsors

Logo PSA

Logo ProvAnt

Sponsors

Logo Allemania

Logo ASV

Logo Antwerp Tax

Logo BVL

Logo Brabo

Logo Carto

Logo EVH

Logo Natiënhuis

Logo VEA
Watererfgoed Vlaanderen organiseert op 26 november 2013 in de KBC-Toren in Antwerpen de Grote Maritieme Museumavond. Nu al zijn meer dan 100 beleidsmakers en vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties en maritieme bedrijven geregistreerd !

Tijdens de Grote Maritieme Museumavond verneem je alles over:
 • de geschiedenis van het Nationaal Scheepvaartmuseum en andere maritieme musea in Antwerpen
 • het huidige maritieme museumlandschap in Vlaanderen
 • het profiel van de Antwerpse maritieme museumcollecties
 • het lot van de Doelse Koggen, het wrak en de replica van de Zuidpoolvaarder Belgica, de laatste Congoboot Charlesville (nu gezonken voor de Poolse kust) en de Askoy II van Jacques Brel
 • het profiel, de kost en de bezoekersaantallen van tientallen grote en kleine maritieme musea en bezoekersattracties in Europa en daarbuiten
 • de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in Antwerpen een maritiem topmuseum op te richten
 • de link met het Vlaamse varend erfgoed-beleid
 • een nieuwe taakverdeling tussen Antwerpen, Oostende, Oostduinkerke, Baasrode en andere museumlocaties
 • tien alternatieve concepten voor een nieuw Antwerps maritiem museum
 • de voor een nieuw maritiem museum geschikte locaties en de herontwikkeling van het Droogdokkeneiland via publiek-private samenwerking
 • een gedetailleerd plan voor het toekomstige Wereld Haven en Maritiem Museum in Antwerpen, het WHaMM!
Je krijgt een zee van prachtbeelden te zien van de allermooiste buitenlandse maritieme musea, en als primeur simulaties van hoe een nieuw Antwerps museum er kan uitzien, met een plattegrond, een interieurschets en twee museummaquettes.

Binnenkort maken we bekend wie aan het panelgesprek zal deelnemen. Exclusief is ons groot maritiem museumboek verkrijgbaar met een zeer forse korting. Het is een 360 pagina's vullende argumentatie in groot formaat vol schitterende beelden, die alle watererfgoedliefhebbers zullen doen watertanden. Deze avond sluit af met een netwerkreceptie.

De volledig kosteloze Grote Maritieme Museumavond op 26 november wordt een niet te missen evenement voor
 • Erfgoedzorgers en -liefhebbers
 • Cultuurorganisaties en -werkers
 • Booteigenaars en pleziervaarders
 • Stads- en havengidsen
 • Haven- en scheepvaartbedrijven
 • Maritieme ministeries en besturen
 • Particuliere maritieme professionals
 • Museumontwerpers en -deskundigen
 • Historici en heemkundigen
 • Industrieel-archeologen
 • Maritieme archeologen
 • Stedenbouwkundigen en architecten
 • Stads- en cultuureconomen
 • City marketing-specialisten
 • Toeristische dienstverleners
 • Beleidsmakers
 • Media
 • ... en alle fans van havens en schepen
De KBC-Toren tussen de Groenplaats en de Meir is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Deelnemers kunnen gratis parkeren in het gebouw. Wie een taxi nodig heeft verwijzen we graag naar onze sponsor Antwerp-Tax op 03 238 38 38.

Wil je er ook bij zijn ? Schrijf je dan snel en kosteloos in via onze website. Tot dan !

Programma

19u00 Onthaal
19u30 Verwelkoming
19u35 Naar een groot maritiem museum: context, voorwaarden en mogelijke concepten
Het Wereld Haven en Maritiem Museum
Prof. Dr. Eric Van Hooydonk, Voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen
20u20 Reacties en panelgesprek met later aan te kondigen binnen- en buitenlandse deskundigen
o.l.v. Prof. Dr. Koenraad Van Cleempoel, Ondervoorzitter van Watererfgoed Vlaanderen
21u00 Voorstelling van museummaquettes en netwerkreceptie

WHaMM!
 
WHaMM!

Inschrijven en uitschrijven
Deze nieuwsbrief bereikt meer dan 7.300 geïnteresseerde lezers in België en het buitenland.
Klik hier als je Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.
Klik hier als je niet langer Getijden wil ontvangen.

Watererfgoed Vlaanderen is de grootste organisatie voor scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed van de Benelux. We verenigen en verdedigen al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). Met onze leden ijveren we voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.

Het lidmaatschap van onze vrijwilligersvereniging kost maar 25 EUR per jaar. Daarmee verleen je onze actie een belangrijke materiële en morele steun.
 
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be