Extra Getijden en Persmededeling: Maritieme Museumavond op 26 november 2013

Met Red Star Line begint het pas !

OP KOERS NAAR EEN MARITIEM SUPERSTARMUSEUM ?

Watererfgoed Vlaanderen nodigt je van harte uit voor de

Grote Maritieme Museumavond

 • Recente museale ontwikkelingen in Antwerpen, Vlaanderen, Europa en de Wereld
 • Investeringen, bezoekersaantallen en opbrengsten
 • Verband tussen verhalen, collecties, architectuur en stedenbouw
 • Laatste stand van zaken rond het wrak van de Congoboot Charlesville
 • Kansen voor Antwerpen en Oostende
 • Naar 100.000 of 1.000.000 bezoekers per jaar ?
 • 10 voorwaarden om in Antwerpen een topmuseum te realiseren
 • Voor- en nadelen van 10 alternatieve museumconcepten voor Antwerpen
 • Première van een maritiem museumboek en van twee gloednieuwe museummaquettes
 • Panelgesprek met binnen- en buitenlandse deskundigen
 • Receptie en netwerkmoment

Antwerpen, Auditorium van de KBC Toren
dinsdag 26 november 2013, 19u30 stipt
kosteloze toegang !

WHAMM
© Titanic Belfast

WHAMM
© De Kogge / Vlaamse Overheid

WHAMM
© Frammuseet, Oslo

WHAMM
© The Historic Dockyard, Chatham

WHAMM
© Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Partners


Logo CEPA

Logo KBC

Hoofdsponsors

Logo PSA

Logo ProvAnt

Sponsors

Logo Allemania

Logo ASV

Logo Antwerp Tax

Logo BVL

Logo Brabo

Logo Carto

Logo EVH

Logo Natiënhuis

Logo VEA
Met een maritieme museumavond wil de koepelorganisatie Watererfgoed Vlaanderen constructief bijdragen tot visievorming rond de toekomst van maritieme musea in België, Vlaanderen en Antwerpen. De jongste jaren zijn voor de valorisatie van het scheepvaart- en havenerfgoed talrijke geslaagde publieke en private initiatieven genomen (waaronder de permanente expo Wereldhaven in het Antwerpse MAS, het pas geopende Red Star Line Museum, het Eugeen Van Mieghem Museum, het Nationaal Zeevisserijmuseum Navigo en de Scheepswerven Baasrode). In Antwerpen wacht het Droogdokkeneiland op een herbestemming en ook in Oostende is de ambitie gerezen om een nieuw maritiem museum op te richten. Vandaag ontbreekt echter nog een omvattende visie en neemt geen enkele museale instelling een algemene nationale rol op. Het publieke debat verstart te vaak op de (on)beschikbaarheid van publieke middelen en de al dan niet voldoende hoge prioriteit die politici aan het watererfgoed toekennen. De vele, maar gemengde reacties op de pogingen om de laatste Congoboot Charlesville terug naar Antwerpen te halen hebben de watererfgoedproblematiek alvast in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. Op het Droogdokkeneiland plant de Stad Antwerpen in de toekomst sowieso een maritiem-historische site en mogelijk een maritiem museum. Het fantastisch mooie nichemuseum Red Star Line toont de enorme rijkdom, het onuitputtelijke potentieel en de internationale reikwijdte van ons historische maritieme verhaal aan. Met Red Star Line eindigt de herontdekking en valorisatie van ons watererfgoed niet, maar begint ze pas.

Watererfgoed Vlaanderen is een koepel van meer dan 100 organisaties actief rond scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed. Daarmee zijn we de grootste watererfgoedorganisatie van de Benelux. We hebben een grondige studie uitgevoerd naar het maritiem museaal beleid in binnen- en buitenland. Tijdens onze avond en in een prachtig uitgegeven boek neem je een kijk in recente maritieme topmusea van over de hele wereld en vind je harde cijfers over investeringen en bezoekersaantallen. We bespreken tien randvoorwaarden om in Antwerpen tot een maritiem superstar-museum te komen en presenteren 10 alternatieve scenario's, van een status quo tot een bezoekersattractie voor 1 miljoen bezoekers per jaar. Tijdens onze avond kom je te weten welk museaal beleid vandaag wordt gevoerd in andere grote en kleine havensteden, hoe en welke middelen vandaag worden geïnvesteerd, welke financiële en brede socio-economische return wordt gerealiseerd en hoe een en ander stedenbouwkundig wordt ingepast. Met deze avond willen we geen wilde wensdromen lanceren, maar bijdragen tot economisch en maatschappelijk verantwoorde besluitvorming. En natuurlijk moet het museum er morgen niet staan. We moeten nu wel nadenken over het juiste concept en over de haalbaarheid en het nut ervan.

Het doel van de avond is m.a.w. de watererfgoedwereld, de beleidsmakers en het bedrijfsleven objectieve informatie en inspiratie te bieden voor een weloverwogen besluitvorming in de komende jaren, voor een keuze tussen mogelijke alternatieven en dit op een economisch realistisch en maatschappelijk gedragen ambitieniveau.

De avond gaat door in het auditorium van de KBC Toren in het hartje van Antwerpen. Dankzij de steun van de partners en sponsors links op deze pagina kunnen we kosteloze toegang aanbieden, inbegrepen een leuke receptie. In het auditorium is ruim plaats, maar in geval van ontoereikende capaciteit zullen we voorrang geven aan onze leden, adviseurs en ereleden, de leden van de bij Watererfgoed Vlaanderen aangesloten organisaties, vertegenwoordigers van onze sponsors en beleidsmakers. We vragen vriendelijk dat iedereen die zich inschrijft ook daadwerkelijk komt.

Het boek 'OP KOERS NAAR HET WERELD HAVEN EN MARITIEM MUSEUM' wordt tijdens de avond exclusief en vrijblijvend aangeboden met een forse korting: 30 EUR voor leden en leden van bij Watererfgoed Vlaanderen aangesloten organisaties, 40 EUR voor andere deelnemers - tegenover de latere winkelprijs van 49,50 EUR. Het boek telt 360 pagina's, is uitgegeven in groot formaat met een harde cover en bevat de allermooiste foto's van binnen -en buitenlandse maritieme musea en museumcollecties. Het is meteen een prachtig eindejaarsgeschenk. Korting voor groepsbestellingen is bespreekbaar.

De deelnamevoorwaarden, praktische informatie en het online inschrijvingsformulier vind je hier. Meer informatie kan worden gevraagd via secr@watererfgoed.be.

Cutty Sark
© NMM

Programma
WHAMM
19u00 Onthaal
19u30 Verwelkoming
19u35 Naar een groot maritiem museum: context, voorwaarden en mogelijke concepten
Het Wereld Haven en Maritiem Museum
Prof. Dr. Eric Van Hooydonk, Voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen
20u20 Reacties en panelgesprek met later aan te kondigen binnen- en buitenlandse deskundigen
o.l.v. Prof. Dr. Koenraad Van Cleempoel, Ondervoorzitter van Watererfgoed Vlaanderen
21u00 Voorstelling van museummaquettes en netwerkreceptie

Doelpubliek
Duikers
 • Erfgoedzorgers en -liefhebbers
 • Cultuurorganisaties en -werkers
 • Booteigenaars en pleziervaarders
 • Stads- en havengidsen
 • Haven- en scheepvaartbedrijven
 • Maritieme ministeries en besturen
 • Particuliere maritieme professionals
 • Museumontwerpers en -deskundigen
 • Historici en heemkundigen
 • Industrieel-archeologen
 • Maritieme archeologen
 • Stedenbouwkundigen en architecten
 • Stads- en cultuureconomen
 • City marketing-specialisten
 • Toeristische dienstverleners
 • Beleidsmakers
 • Media
 • ... en alle fans van havens en schepen

Inschrijven en uitschrijven
Deze nieuwsbrief bereikt meer dan 6.600 geïnteresseerde lezers in België en het buitenland.
Klik hier als je Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.
Klik hier als je niet langer Getijden wil ontvangen.

Watererfgoed Vlaanderen is de grootste organisatie voor scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed van de Benelux. We verenigen en verdedigen al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). Met onze leden ijveren we voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.

Het lidmaatschap van onze vrijwilligersvereniging kost maar 25 EUR per jaar. Daarmee verleen je onze actie een belangrijke materiële en morele steun.
 
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be