logo Watererfgoed Vlaanderen Vlaggen
  Nieuws  
|
  Kalender  
|
  Nieuwsbrief  
|
  Media  
|
  Contact  
  VLAANDEREN EN HET WATER  
  WATERERFGOEDGIDS  
Droog watererfgoed  
Nat watererfgoed  
Varen, fietsen en wandelen  
Meevaren  
Drinken, eten en slapen  
Lezen, kijken en luisteren  
Evenementen  
Overheden  
Toeristische diensten  
Verenigingen  
Dienstverleners  
Wetgeving  
Onderzoek  
  WATERERFGOED VLAANDEREN  
  DOCUMENTEN  
  WATERERFGOEDGESPREKKEN  
  VAREND ERFGOED  
  BEDREIGD WATERERFGOED  
Ga naar Haven van Antwerpen

ga naar Maritieme Dienstverlening en Kust

ga naar Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Archief kalender

Watererfgoed Vlaanderen organiseerde:

Gent, 4 mei 2010

Het rijke Gentse havenerfgoed: van herontdekking tot valorisatie, studiedag op 4 mei 2010 i.s.m. het Havenbedrijf Gent, het Projectbureau Gentse Kanaalzone, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent

Antwerpen, 11 mei 2009

Overleg met erfgoed-, haven-en scheepvaartverenigingen over het Antwerps Watererfgoedmanifest 2009

Antwerpen, 25 mei 2009

Studiedag Watererfgoed in Antwerpen: ambities, dromen, visies en plannen

Lillo, 10 juli 2011

Lillo Waterdorp

Watererfgoed Vlaanderen droeg actief bij tot:

Las Palmas de Gran Canaria, 26 - 27 maart 2009

Internationaal seminarie From business to leisure. Transformations of the contemporary port landscape, Bienal de Canarias - Seminar RETE

Gent, 23 - 24 april 2009

International Workshop A Learning Region Approach for Developing Sustainable Ports georganiseerd door de Afdeling Mobiliteit & Ruimtelijke Planning van de Universiteit Gent

Rome, 19 mei 2009

Europese workshop Raising awareness of common maritime heritage as a cultural pillar of the integrated maritime policy tijdens de Stakeholder Conference n.a.v. de Europese Maritieme Dag, georganiseerd door de Europese Commissie

Abenraa en Flensburg, 20 - 22 mei 2009

Internationaal congres Rethinking the Maritime Museum

Oostende, 29 mei - 1 juni 2009

Opening van het maritiem evenement Oostende voor Anker, 10de editie

Watererfgoed Vlaanderen beval aan:

Antwerpen, 30 maart 2014

Wintervertelling door de Kinderen van de Craen, om 15u00 in het MAS-havenpaviljoen, Hanzestedenplaats 19, 2000 Antwerpen ‒ info: +32 (0)3 229 73 50

Antwerpen, 9 maart 2014

Dry Ash-menu bij het Belgian Ships Archive (deuren 15u00, service 18u00) ‒ inschrijven via jozef.hermans2@telenet.be

Baasrode, 8 maart 2014

Jaarlijks feest van het Scheepvaartmuseum Baasrode in feestzaal Hof ter Velden om 18u30 ‒ info via info@scheepvaartmuseumbaasrode.be

Oostende, 27 februari 2014

Overleg met Noordzee-wrakduikers, VLIZ, 19u30-22u00

Antwerpen, 23 februari 2014

Wintervertelling door de Kinderen van de Craen, om 15u00 in het MAS-havenpaviljoen, Hanzestedenplaats 19, 2000 Antwerpen ‒ info: +32 (0)3 229 73 50

Oostende, 14-15-16 februari 2014

Valentijnsdiner aan boord van het opleidingsschip Mercator ‒ info via zeilschip.mercator@telenet.be

Antwerpen, 14 februari 2014

Valentijnscruise met Flandria ‒ info via info@flandria.nu

Gent, 14 februari 2014

Vijfde symposium 'Boegbeelden' tijdens de Belgian Boat Show om 15u00 ‒ inschrijven via info@scheldeland.be

Antwerpen, 13 februari 2014

Algemene vergadering en diner van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum (voor de leden)

Oostende, 11-16 februari 2014

Expo met architectuurontwerpen voor een nieuw maritiem museum in Oostende, Foyer CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a

Gent, 8-10 en 14-16 februari 2014

Belgian Boat Show

Temse - Calais - Dover - Calais, 8 februari 2014

Bezoek aan de Jean Bart en overtocht met de Prins Filip met Op Stoapel ‒ info: opstoapel@scarlet.be

Antwerpen, 26 januari 2014

Wintervertelling door de Kinderen van de Craen, om 15u00 in het MAS-havenpaviljoen, Hanzestedenplaats 19, 2000 Antwerpen ‒ info: +32 (0)3 229 73 50

Antwerpen, 23 januari 2013

Lezing over de Scheldeschilders (vierde avond !) door Gerald Verbeeck in de bank Dierickx-Leys, Antwerpen ‒ info: gerald.verbeeck@telenet.be

Antwerpen, 9 januari 2013

Maritieme Nieuwjaarsreceptie in de Hogere Zeevaartschool ‒ aanmelden bij francois.de.meulder@skynet.be

Antwerpen, 5 januari 2013

Nieuwjaarsdrink bij de Zeescouts, Antwerpen-Linkeroever

Antwerpen, 29 december 2013

Wintervertelling door de Kinderen van de Craen, om 15u00 in het MAS-havenpaviljoen, Hanzestedenplaats 19, 2000 Antwerpen ‒ info: +32 (0)3 229 73 50

Gent, 22 december 2013

Blue Christmas toernee aan boord van de Gentse Barge om 15u00, Koophandelsplein, gratis

Boom, 21 december 2013

Geschenkenbeurs in de Belgicawinkel, Noeveren 26, te 2850 Boom, van 13u00 tot 18u00

Gent, 15 december 2013

Gabriela Arnon – Singer-songwriter aan boord van de Gentse Barge om 15u00, Koophandelsplein, gratis

Boom, 14 december 2013

Geschenkenbeurs in de Belgicawinkel, Noeveren 26, te 2850 Boom, van 13u00 tot 18u00

Chatham (VK), 12-13 december 2013

Afsluitingsmoment van het Europese project Heroes2C met deelname van o.m. De Steenschuit en de VDAB, Chatham Historic Dockyard in Kent ‒ info: heroes2cevent@gmail.com

Hasselt, 12 december 2013

Scheidsrechters of spelbrekers ? Spraakverwarring tussen hedendaagse architectuur en erfgoedzorg, studienamiddag van het Vlaams Architectuur Instituut en Herita in de Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42 om 13u30 ‒ info: info@herita.be

Antwerpen, 10 december 2013

Lunch met film 'In the wake of the Belgica' ingeleid door Frans Doomen, Mercatorkring, RYCB, Thonetlaan 133 ‒ info: jef.cuyt@telenet.be

Geel, 10 december 2013

Lezing over Antarctica door poolexpert Johan Lambrechts voor de Universiteit Derde Leeftijd Geel om 14u00 ‒ info: www.thomasmore.be/universiteit-derde-leeftijd

Gent, 8 december 2013

Son of a Gun – Amerikaanse rootsmuziek aan boord van de Gentse Barge om 15u00, Koophandelsplein, gratis

Mechelen, 7 december 2013

Tweede ETWIE-ontmoetingsdag van het Expertisecentrum voor het roerend technisvch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed, Lamot, van Beethovenstraat 8-10, van 9u45 tot 14u00 ‒ deelname gratis ‒ info: www.etwie.be, +32 (0)15 27 23 34

Koksijde, 7 december 2013

Nocturne in Navigo ‒ Nationaal Visserijmuseum, tot 22u00

Brugge, 5 december 2013

Lezing 'Het Damse kanalenlandschap in historisch perspectief' door Caroline Terryn voor de Brugse Academici ‒ info bij caroline.terryn@telenet.be

Gent, 3 december 2013

Lezing over postmiddeleeuwse scheepswrakken en Chinese porseleinhandel door Prof. em. Christiaan Jorg (Rijksuniversiteit Groningen) om 16u in Rozier zaal O (voormalig G) van de Universiteit Gent

Buggenhout, 2 december 2013

Lasdemonstratie van de Educatieve Werkgroep Binnenvaart Vlaanderen in de Provinciale School Buitengewoon Secundair Onderwijs Spectrum om 10u00 ‒ info: herman.verwaetermeulen@hotmail.com

Gent, 1 december 2013

Tiny Legs Tim – Mississippi Delta Blues aan boord van de Gentse Barge om 15u00, Koophandelsplein, gratis

Antwerpen, 5 december 2013

Lezing over de haven- en Scheldeschilders door Gerald Verbeeck, Effectenbank Dierickx-Leys, Kasteelpleinstraat 44-46, 2000 Antwerpen, om 19u30. Inschrijven via secretariaat@dierickx.be

Oostende, 29 november 2013

Voorstelling van het boek 'Nele. Bouw van een replica van een Oostendse tweemastsloep' door Georges Verleene bij het VLIZ, Wandelaarkaai 7, pakhuis 68, info: +32 59 51 01 14

Leuven, 27 november 2013

Studiedag over erfgoed en plattelandsbeleid. Info: anne.van.essche@landelijkegilden.be

Antwerpen, 14 november 2013

Lezing door Paul De Baets over het beleg en de val van Antwerpen in de Hogere Zeevaartschool

tussen Zeebrugge en Hasselt, 14 - 24 november 2013

Vaartocht met de Smaakboot tijdens de Week van de Smaak, info: www.smaakboot.be

Antwerpen, 14 november 2013

Lezing over de haven- en Scheldeschilders door Gerald Verbeeck, Effectenbank Dierickx-Leys, Kasteelpleinstraat 44-46, 2000 Antwerpen, om 19u30. Inschrijven via secretariaat@dierickx.be

Antwerpen, 9 november 2013

Signeersessie rond het boek Strijd om de Stroom op de stand van het Davidsfonds op de Boekenbeurs, 11u30-15u00

Antwerpen, 7 november 2013

Belgicaclub-avond om 18u30, Noordzeeterminal PSA, info: belgicaclub@steenschuit.be

Brussel, 6 november 2013

Uitreiking van de ESPO Award voor het beste Europese havenerfgoedproject in het stadhuis (op uitnodiging)

Beveren, 26 oktober 2013

Voorstelling van de resultaten van een enquête over de Sinterklaas - en Sint-Maartensgebruiken in Vlaanderen, om 9u30 in kasteel Cortewalle. Info bij erfgoedcel@interwaas.be

Nieuwpoort, 25 - 27 oktober 2013

Nieuwpoort International Boat Show

Boom, 25-26 oktober 2013

Congres Baksteen te water ! Waterwegtransport voor de bouwsector: verleden, heden en toekomst, De Schorre

Duinkerken, 14 oktober 2013 - 12 januari 2014

Tentoonstelling Ports d'Europe, en quête de nouveaux mondes in het Musée portuaire

Boom, 12 - 27 oktober 2013

Het Tij Keert ! Watergebonden Erfgoed langs de Rupel met kunstwerken van Bob De Bruycker & Bie van Gucht, Zaal Robert Lombaerts, Gemeentehuis

Lillo, 20 oktober 2013

Een Haarspeld, drama van Oosterweel - de katastrofe Corvilain in het Kruitmagazijn

Mechelen, 19 oktober 2013

Erfgoedplein van Herita in de Dossinkazerne

Breskens-Terneuzen-Antwerpen, 19 oktober 2013

Antwerp Race (o.m. met ons lid de Tomidi)

Antwerpen, 15 oktober 2013

Voordracht over de politieke geschiedenis van de Schelde door Eric Van Hooydonk voor Universha (op uitnodiging)

Lier, 8 oktober 2013

Voordracht over de politieke geschiedenis van de Schelde door Eric Van Hooydonk voor de Orde van den Prince (op uitnodiging)

Antwerpen, 28-29 september 2013

Openingsweekend van het Red Star Line Museum

Luik en Maastricht, 23-27 september 2013

6de SMART Rivers conferentie

Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge, 22 september 2013

Derde Vlaamse Havendag

Zierikzee, 21 september 2013

Studiereis naar Zierikzee van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum - info: karen.vanpeel@stad.antwerpen.be

Antwerpen, 20-21-22 september 2013

Water-rAnt en Open Scheepvaartdagen

Boom, 20 september 2013

Seminarie ‘When tradition meets innovation’ over innovatieve scheepsbouwtechnieken, georganiseerd door de Belgica Club, Flash Lounge, Antwerpsestraat 441 te Boom, van 10 tot 17 u - info: jasmieno@hotmail.com

Toulouse, 16-19 september 2013

26ste Wereldkanalencongres

Steendorp, 15 september 2013

Roei- en zeilwedstrijd van de Zeescouts Antwerpen

Baasrode, 14-15 september 2013

Scheldefeesten

Antwerpen, 14-15 september 2013

Opendeurdagen van de Vereniging van Oudgedienden Zeemacht Antwerpen en het Koninklijk Marine Kadettenkorps van Antwerpen, Spitsenstraat 32, 10-16u

Antwerpen, 14 september 2013

Derde Port of Antwerp Drakenbootfestival, Kempisch Dok

Rebecq, 12-29 september 2013

Marinetentoonstelling met o.m. de Belgische Marine Schilders, Moulin d'Arenberg, Rue Colson 8

Gent, 17 april - 21 juni 2013

Tentoonstelling over de wereldreis van Lucien Brunin, Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, elke werkdag 9u-12u en 13u-17u, info: www.liberaalarchief.be

Hallaar (Heist-op-den-Berg), 23 juni 2013

Landschapswandeling van 4 km met veerovertocht in Pinzieleke, vertrek aan het Natuurpuntlokaal, Leopoldlei 81 om 13u00. Prijs 2,50 euro (overzet en consumptie inbegrepen). Info: paul.anthonis@scarlet.be en www.natuurpuntheistopdenberg.be.

Antwerpen, 22 juni 2013

Rock on the Dock, muziekfestival bij de laatste gaarkeuken in de haven van Antwerpen

Antwerpen, 20 juni 2013

Voordracht over de politieke geschiedenis van de Schelde in het MAS Havenpaviljoen en bezoek aan de Bonapartetentoonstelling in het MAS - inschrijvingen vanaf 5 juni via havenpaviljoen@haven.antwerpen.be

Oostende, 14 juni 2013

Matinée aan zee. Van de polders over duin en strand naar zee: een verrassend archeologisch parcours, studienamiddag in Vrijstaat O., Zeedijk 10, van 14u30 tot 19u15, info: 059 70 22 85

Hansweert - Antwerpen, 8 juni 2013

Elfde editie van de Schelderegatta

Temse, 2 juni 2013

Jaarlijke picknick van Op Stoapel, graspleintje bij de Boelwerfkraan, vanaf 11u, info; opstoapel@scarlet.be , GSM +32 486 89 76 85

Varna (Bulgarije), 31 mei 2013

Voorstelling van de Europese studie over havenarbeid tijdens het jaarcongres van de European Sea Ports Organisation door Eric Van Hooydonk

Ekeren, 27 mei 2013

Voordracht over de politieke geschiedenis van de Schelde voor de Belgisch-Nederlandse Vereniging door Eric Van Hooydonk (op uitnodiging)

Oostende, 24 mei 2013

Onthulling van het Vindictivemonument op de oostelijke strekdam ter hoogte van de Staketselstraat om 11u00 met receptie, info: jo.dielman@oostende.be

Opatija (Kroatië), 23 mei 2013

Voorstelling van het jubileumboek over 50 jaar Europese Sleepvaartvereniging ETA, geschreven door onze voorzitter

Oostende, 23 - 26 mei 2013

Oostende voor Anker in het teken van 'Schepen van de Middeleeuwen'

Oostende, 23 mei 2013

Bloemenhulde voor de gesneuvelden van HMS Vindictive om 14u00 en geleid bezoek aan het openluchtmuseum Atlantikwall om 15u00, info: jo.dielman@oostende.be

Gent, 18 mei 2013

Tiende verjaardag van de Gentse Barge

Oostende, 17 mei - 9 juni 2013

Expo Marine Art Oostende, Fort Napoleon

Lokeren, Gent, Brugge, Oostende, Duinkerke, 11 mei - 2 juni 2013

Vierde Stroppentocht - meer info: rudy.vanderween@gent.be

Sint-Niklaas, 5 mei 2013

Voorstelling van de publicatie Mercator Herdacht, 1512-2012, Mercatormuseum, om 11u15, info: stedelijke.musea@sint-niklaas.be

Baasrode, 23 maart - 3 november 2013

Tentoonstelling 'In het zog van Boelwerf', elke zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00 - info: opstoapel@scarlet.be en info@scheepvaartmuseumbaasrode.be

Antwerpen, 3 mei - 28 september 2013

Gratis bustours door de Antwerpse haven op woensdag en vrijdag om 13u30 en op zaterdag om 10u00, meer info op www.portofantwerp.com/bustour

Oostduinkerke, 7 juni - 17 november 2013

Expo Zeeziek. Hoe kolkt de waanzinnige zee in lichaam en geest in het Nationaal Visserijmuseum Navigo

Oostende, 15 juni - 15 september 2013

Bonjour Ostende. Oostende in de internationale kunst, expo in de Venetiaanse Gaanderijen, Hoek Zeedijk / Parijsstraat, Oostende

Sint-Amands, 16 juni - 1 november 2013

Expo Eugeen Van Mieghem. Tussen kunst & daad in het Verhaerenmuseum, info op http://www.emileverhaeren.be/expo062013.html

Oostende - Aarhus - Helsinki - Riga - Szczecin - Rostock - Oostende, 28 juni - 8 augustus 2013

Tall Ships Race met het legendarische Belgische zeiljacht Tomidi - om mee te varen, kijk op http://www.tomidi.be/

Oudenaarde, 6-7 juli 2013

Havenfeesten

Lillo, vanaf 7 juli 2013

Expo Quadrifoglio bij Kunstpunt-Vlaanderen in het Landshuis

Oostduinkerke, 12 juli - 23 augustus 2013

Visserijfolkloreavonden, elke vrijdag in het Nationaal Visserijmuseum Navigo

Lillo, 14 juli 2013

Tweedehandsmarkt Lillo Boekendorp in het Scheldedorpje Lillo

Antwerpen, 16 juli 2013

Opening van de Schelde Vrij-tentoonstelling in het Felixarchief om 17u30 (op uitnodiging)

Gent, 20-29 juli

Gentse Feesten, met bezoek aan de Gentse Barge aan de Kraanlei vanaf 15u

Lillo, 11 augustus 2013

Lillo Waterdorp, Vlaanderens meest relaxte havenfeestje

Lillo, 11 augustus 2013

Tweedehandsmarkt Lillo Boekendorp in het Scheldedorpje Lillo, samen met Lillo Waterdorp

Turnhout, 15-17 augustus 2013

Havenfeesten

Temse, 23-25 augustus 2013

Temse in de Wolken

Antwerpen, 30 augustus 2013

Exclusieve uitvoering van het oratorium De Schelde van Peter Benoit om 20u00 in de Waagnatie, Hangar 29, Rijnkaai 150 (op uitnodiging)

Lillo, 7 september 2013

Smartlappen Leven, Lief en Leed Gezongen en Verteld Te Lillo aan het Scheld in het Kruitmagazijn aan het Kazerneplein in Lillo om 20u

Doorheen Vlaanderen, 8 september 2013

Open Monumentendag

Lillo, 8 september 2013

Tweedehandsmarkt Lillo Boekendorp in het Scheldedorpje Lillo

Doorheen Vlaanderen, 8 september 2013

Open Monumentendag

Temse, 24 april - 3 mei 2009

Verankerd / Op Stoapel, erfgoedevenement rond de Boelwerf en haar scheeps-bouwers

Antwerpen, 28 april 2009

Causerie Belgische sleepboten in de Golfoorlog door Kapt. t.l.o. Jef Cuyt, Secretaris-Generaal van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege, om 19u30 in de Hogere Zeevaartschool. Vraag hier meer informatie

Oostduinkerke, tot 30 april 2009

Tentoonstelling Gewrakt en gewogen over een 18de-eeuws scheepswrak en bidprentjes van overleden vissers, in het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke

Lokeren-Gent-Oostende, 16 mei - 8 juni 2009

Stroppentocht voor Traditionele Ronde en Platbodems. Klik hier voor de deelnemers

Oostende, 27 mei 2009

Sailing with the Stars, benefietconcert voor het Koninklijk Werk IBIS vzw, om 20u00 in het Kursaal Oostende

Antwerpen, 28 mei 2009

Kenniscentra in musea. What's in a name, symposium in het Rubenianum georganiseerd door het Museum aan de Stroom

Gent, 29 - 30 mei 2009

Opendeurdagen Loods 13 - Steenkappen, houtbewerking, scheepstimmerij

Oostende, 29 mei - 1 juni 2009

Maritiem evenement Oostende voor Anker, 10de editie

Amersfoort, 4 juni 2009

Eindconferentie MACHU-project (Managing Cultural Heritage Underwater)

Bordeaux, tot 14 juni 2009

Tentoonstelling Sur les quais. Ports, docks et dockers 1860 - 1940, met werk van havenschilder Eugeen Van Mieghem

Antwerpen, 6 juni - 11 juli 2009

Tentoonstelling over het Nieuw Havenhuis ontworpen door Zaha Hadid, Antwerpen

Oostende, 20 juni - 4 oktober 2009

Expo Vissers, kapers en kooplieden. De geschiedenis van de Oostendse haven in de Venetiaanse Gaanderijen

Blankenberge, 1 juli - 4 oktober 2009

Masereel en de Zee, tentoonstelling in het casino van maritiem geïnspireerde kunstwerken

Vilvoorde, 2 juli 2009 (19u00)

In en rond het Tuchthuis, geleide wandeling aan het historische tuchthuis tussen de Zenne en het Zeekanaal en het stadsontwikkelingsproject Kanaalpark. Info bij rik.platteau@skynet.be

Lanklaar, 4 - 5 juli 2009

Erfgoedevenement Het Maasland voor L'Anker, historische binnenvaartschepen op de Zuid-Willemsvaart

Zeebrugge, 11-12 juli 2009

Internationale Opendeurdagen Marinebasis Zeebrugge

Vlissingen, 11 juli - 27 september 2009

Belgische Schonen, tentoonstelling in het MuZEEum met maritieme topstukken uit het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen

Lillo, 12 juli, 9 augustus en 20 september 2009

Lillo Boekendorp, originele boekenmarkt met allerlei animaties

Lillo, juli - september 2009

Tentoonstelling marines door Bob de Bruycker

Vilvoorde, 20 augustus 2009 (19u00)

De Zenne: verguisd of geliefd, geleide wandeling langs de boorden van de rivier met mooieen minder mooie kantjes. Info bij rik.platteau@skynet.be

New York, 10 september 2009

Voorstelling van het boek One Foot in America, the Jewish Emigrants of the Red Star Line and Eugeen Van Mieghem

Oostende, 11 - 12 september 2009

Visserijfeesten

Battel, 12 september 2009

Inhuldiging van de ligplaatsconcessie voor historische vaartuigen van VVBHV aan het Zennegat op het kanaal Leuven-Dijle

Rupelmonde, 12-13 september 2009

Weekend op de helling, opendeur van Tolerant

Gent, 19 september 2009

Kadefeesten aan de Terneuzenlaan met rommelmarkt, speelkade en muziekpodium vanaf 10u

Oostende, 19 september 2009

Klankbordgroep toekomstplan kustzone Oosteroever

Baasrode, 19 - 20 september 2009

Scheldefeesten Baasrode

Antwerpen, 25-26-27 september 2009

WaterkAnt, varend erfgoedfeest in de oude dokken

Oostende, 27 september 2009

Gezinshappening Oostendse Oosteroever

Antwerpen, 30 september 2009

Naamgeving 103de promotie 2009-2010 van de Hogere Zeevaartschool, met voordracht over Het belang van watererfgoed voor het scheepvaart- en havenbeleid door Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk (op uitnodiging)

Baasrode, 3 april 2009 - 1 april 2010

Retrospectieve kunstschilder Regnier de Herde in het Scheepvaartmuseum van Baasrode

Lillo, vanaf 8 april 2009

Tentoonstelling Kunstwerken en voorwerpen uit eigen bezit in het Poldermuseum te Lillo. Opening op 8 april 2009 om 15u00

Oostende, vanaf 21 mei 2009

De laatste reis van Pater Damiaan. Onze grootste held komt naar huis ! Tentoonstelling aan boord van de Mercator

Duinkerke, 18 september - 22 november 2009

Panamarenko, Machines de mer in het Musée portuaire

Antwerpen (Lillo), 1 oktober - 14 december 2009

Tabula Scaldis - Tafereel van de Schelde. Tekeningen en schetsboeken over de Schelde van schilder Joost Heeren in het Havencentrum Lillo

Strépy-Bracquegnies, 2 - 23 oktober 2009

Tentoonstelling over The New Belgica in het Forum Formation PIGMENTS

Hasselt, 10 oktober 2009

In de voetsporen van de Belgica, lezing door Dixie Dansercoer over zijn tocht met Alain Hubert op het zuidelijke continent in de Provinciale Bibliotheek Hasselt

Hasselt, 10 oktober 2009- 20 februari 2010

Beelden uit de belle époque: Adrien de Gerlache en zijn tijd, tentoonstelling in de Provinciale bibliotheek Hasselt

Oostende, 16, 18, 20 en 23 oktober 2009

Jo Decaluwe kruipt in de huid van Damiaan aan boord van de Mercator (info bij zeilschip.mercator@telenet.be)

Hasselt, 17 oktober 2009

De berging van de Belgica, lezing door dr. Marnix Pieters in de Provinciale Bibliotheek Hasselt

Vlissingen, 17 oktober - 7 maart 2010

Werk van modelbouwer en kunstenaar Han Reijnhout in het MuZEEum in Vlissingen, met werk in bruikleen uit het MAS|Nationaal Scheepvaartmuseum

Antwerpen, 18 oktober tot 20 december 2009

Fameus Gesjareld, stadswandeling in de Antwerpse Cadixwijk, elke zondag om 14u, tel. 03 22 11 333

Oostende, 21 oktober 2009

Voorstelling van het boek Schatten en scheepswrakken van Dirk en Tomas Termote bij het Vlaams Instituut voor de Zee om 10u30 (info bij evy.copejans@vliz.be)

Nieuwpoort, 23-24-25 oktober 2009

Beurs voor tweedehandsboten en watersportmateriaal, voor professionelen en particulieren, Nieuwe Jachthaven VVW

Hasselt, 25 oktober 2009

Antarctica concert, georganiseerd door het Gerlache comité en uitgevoerd door het Vlaams Symfonisch Orkest o.l.v. Geert Baetens, met o.m. de Antarctica Suite van Jos Carmans

Hasselt, 26 en 27 oktober 2009

Conserving historic wrecks for future generations, symposium en workshop rond het thema Adrien de Gerlache en de Belgica. Info bij slimvzw@skynet.be

Hasselt, 29 oktober 2009

Antarctica: van de Belgica tot het Princess Elisabeth-station, lezing door Prof. Hugo Decleir, Prof. Van Autenboer en Johan Berthe, Universiteit Hasselt

Haacht, 30 oktober 2009

Filmavond over de Mercator in het gemeentehuis om 20u (info bij gust.vandegoor@skynet.be)

Antwerpen, 31 oktober 2009

Academische zitting n.a.v. het 75-jarig bestaan van de Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart (VBR) aan boord van het Kerkschip

Kruibeke / Rupelmonde, 6 november 2009

Persconferentie en film over de Mercator in het gemeentehuis om 19u (info bij gust.vandegoor@skynet.be)

Wijnegem, 10 november 2009

Watererfgoed en het ontstaan van de (water)sport, studiedag van Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Roeiclub Wijnegem, vanaf 14u (info: veroniquesterkens@binnenvaart.be)

Antwerpen - Arnemuiden - Vlissingen, 11 november 2009

Studiebezoek van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum aan Arnemuiden en Vlissingen

Antwerpen, 12 november 2009

Voorstelling van de jubileumuitgave van Nautilus (maandblad van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege) in de Hogere Zeevaartschool Antwerpen om 19u00

Oostende, 16 november 2009

Studiedag Militairen aan Zee over vier eeuwen maritieme oorlogsvoering rond de Oosteroever

Gent, 6 december 2009

Aperitiefconcert met Sabijn aan boord van de Gentse Barge

Antwerpen, 11 december 2009

Jaarlijkse ontmoeting van de medewerkers aan Antwerpsche Tydinghen bij de Koninklijke Gidsenvereniging van Antwerpen te Antwerpen, zaal De Lokeend, Generaal Belliardstraat 11, om 19u30 (evewageman@belgacom.net, 03 827 17 58)

Gent, 13 december 2009

Aperitiefconcert met Ilse Duyck en Filip Verneert aan boord van de Gentse Barge

Kemzeke, 16 januari 2010 - mei 2010

(Ant)arcticmatters. From expedition to zero emission exhibition. Project bij de Verbeke Foundation rond het klimaat en de Noord- en Zuidpolen, met aandacht voor de Belgica

Antwerpen, 4 februari 2010

Gala-avond van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum met Big Band-concert en diner in het Koninklijk Paleis op de Meir (vrienden@nsvm@hbsv-law.be of 03 206 78 78)

Gent, 6 - 14 februari 2010

Belgian Boat Show met grote stand van Watererfgoed Vlaanderen

Over heel België, 7 februari 2010

Dag van de Ambachten

Baasrode, 13 februari 2010

Bezoek aan het scheepvaartmuseum met Op Stoapel. Inschrijven via opstoapel@scarlet.be of via Lieven Muësen, 0486 89 76 85

Oostende, 13 februari 2010

Muzikale Valentijnwandelhappening op de Oostendse Oosteroever met lampionnen, gebakken vis en drankjes; start om 17u30 aan werf IdP, Vismijnlaan 5

Oostende, 13 februari 2010

Valentijnsmenu aan boord van de Mercator om 19u00 (zeilschip.mercator@telenet.be of 0473 59 08 43)

Oostende, 14 februari 2010

Valentijnsbrunch aan boord van de Mercator om 11u00 (zeilschip.mercator@telenet.be of 0473 59 08 43)

Londen en Greenwich, 19 - 21 maart 2010

Studiereis naar het Museum in Docklands en het National Maritime Museum met de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum - informatie en inschrijvingen via nvsm@hbsv-law.be, tel. 03 206 78 78 of fax 03 226 17 71

Schoten, 25 maart 2010

Causerie over 'Der Kaiser en zijn band met het maritieme, de yachting en Antwerpen' door Charles Mermans, erevoorzitter van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum - organisatie van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum - informatie en inschrijvingen via nvsm@hbsv-law.be, tel. 03 206 78 78 of fax 03 226 17 71

Antwerpen, 29 maart 2010 om 20u00

Lezing over de identiteit van Antwerpen als havenstad door Eric Van Hooydonk, georganiseerd door Antwerpen Averechts (Permeke-auditorium, De Coninckplein 25)

Antwerpen, 30 maart 2010 (op uitnodiging)

Opening van het nieuwe Eugeen Van Mieghem Museum in het Redershuis

Oostende, 7 april 2010 (8u30 tot ca. 14u00)

Vaartocht op zee met de tweemastsloep De Nele tijdens de Race of the Classics die met historische schepen Rotterdam, Oostende, Ramsgate en Amsterdam aandoet - inschrijven via info@denele.be

Baasrode, 2 april 2010 om 18u00

Officiële kiellegging van de Baasroodse palingbotter "Rosalie", opening van de tentoonstelling Scheldeland, van plaat tot plaatje en overdracht van de misthoorn van het lichtschip De Westhinder, Scheepswerven Baasrode

Gent, 4 april 2010 (11u30)

Aperitiefconcert van Bruno Deneckere (stem & gitaar) & Luiz Márquez (blaasinstrumenten) aan boord van de Gentse Barge, Koophandelsplein (gratis !)

Gent, 11 april 2010 (11u30)

Aperitiefconcert van Geert Vandenbon (stem & akoestische gitaar) & Patrick Van den Heede (percussie, gitaar, bas & mondharmonica) aan boord van de Gentse Barge, Koophandelsplein (gratis !)

Gent, 18 april 2010 (11u30)

Aperitiefconcert van Derek (stem & gitaar) & Yves Meersschaert (klavier), Avant-première: “Lila Cortina” aan boord van de Gentse Barge, Koophandelsplein (gratis !)

Gent, 24 april 2010

Opening van het vaarseizoen van de Gentse Barge (Portus Ganda, Veermanplein 3, 9000 Gent) - Gentse Leute en Plezier in zangstonde met Wim Claeys (14u00 - 15u00) en Jean Bosco Safari met “Private Revolution” (17u00 - 18u00) (gratis !)

Marchienne, 24 april 2010 (vanaf 17u30)

Karaoke en paëlla aan boord van de Vewi (stroomafwaarts de sluis van Landelies) (Marc Douillet: 0475/784768 – vewi@batellerie.be of Yves Cornil: 0498/403111 - info@pardondemarchienne.be)

Gent, 28 tot 30 april

Dans-dok, hedendaagse dans in het Gentse havenlandschap, info 09 229 21 72, info.gent@wisper.be

Antwerpen, 30 april 2010 (10u00 - 13u00) (op uitnodiging)

Ontmoetingsdag voor Antwerpse erfgoedzorgers bij het MAS Erfgoedforum (contact: vera.deboeck@stad.antwerpen.be)

Brabantse kanalen, 1 mei 2010

Vaarhappening: rondvaarten in de regio voor 1 EURO

Brugge, 10 woensdagavonden vanaf 21 april 2010 (van 18u30 tot 21u30)

Bouwen van een overnaads scheepje - Workshop 2010 van Archonaut (050 32 28 72)

Brugge, 10 zaterdagvoormiddagen vanaf 21 april 2010 (van 9u00 tot 12u30)

Bouwen van een overnaads scheepje - Workshop 2010 van Archonaut (050 32 28 72)

Tervuren, 27 april 2010 - 9 januari 2011

Tentoonstelling Congostroom. 4700 km bruisende natuur en cultuur, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Rupelmonde - Steenbergen (Nederland) - Antwerpen - Walsoorden, tussen 1 mei en 15 augustus 2010

Vaartochten met klassieke schepen van Tolerant

Antwerpen, 9 mei 2010

Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333

Schellebelle, 9 mei 2010

Infostand van de Vrienden van de Vlaamse veren bij het veer van Schellebelle in het raam van het Groene Halte-weekend

Blankenberge, 13 - 16 mei 2010

Havenfeesten, met op 13 mei het Scutefeest en op 14 mei een roewedstrijd en kroegentocht

Antwerpen, 16 mei 2010

Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333

Antwerpen, 16 mei 2010

Expo's, rondleiding en buurtwandeling van het Red Star Line Museum, 03 206 03 50, redstarline@stad.antwerpen.be

Nieuwpoort, 22 - 23 mei 2010

Visserijweekend

Antwerpen, 23 mei 2010

Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333

Wenduine, 24 mei 2010

Zeewijding met processie

Antwerpen, 25 mei 2010 om 19u30

Lezing over de VOC door dr. Jan Parmentier, georganiseerd door de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum in de Hogere Zeevaartschool, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen, info: vanherck.raymond@telenet.be

Temse, 27 mei 2010 om 20u00

Première van de DVD scheepsbouwers zingen over de Boelwerf in zaal Roxy, reserveren verplicht via opstoapel@scarlet.be

Mechelen, 27-28-29 mei 2010

International conference Cities, users and their railways, Congres- en Erfgoedcentrum Lamot

Gent, 28 mei 2010 om 20u00

Première van de DVD Zolang scheepsbouwers zingen over de Boelwerf in Film-Plateau, Paddenhoek 3, reserveren verplicht via reservatie@victoriadeluxe.be

Antwerpen, 29 mei 2010 om 16u00

Première van de DVD Zolang scheepsbouwers zingen over de Boelwerf in Cinema Zuid, Lakenstraat 14

Oostende, 27 - 30 mei 2010

Oostende voor Anker, het grootste Belgische varend erfgoedfeest

Antwerpen, 30 mei 2010

Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333

Antwerpen en Oostende, 30 mei 2010 (10u00 - 17u00)

Open Wervendag, bezoek aan de actieve bouwwerven van de renovatie van de Van Cauwelaertsluis uit 1928 (Ordamdijkweg), Amoras, een ontwateringsinstallatie voor baggerslib in Antwerps havengebied (Werfkantoor Bietenveld, Poldervlietweg z/n) en de nieuwe haventoegang van Oostende (Buskruitstraat 1 en Vuurtorenweg).

Brussel, 31 mei 2010 om 19u00

Première van de DVD Zolang scheepsbouwers zingen over de Boelwerf in Cinema Rits, Dansaertstraat 70

Antwerpen, tot 18 juni 2010

Tentoonstelling The Port of Antwerp Indoor met foto's van Michaël Van Giel in het Havenhuis, Entrepotkaai 1 - vrij toegankelijk tijdens de werkuren

Lokeren en Berlare, 5 juni 2010 (14u00-18u00)

Excursie naar de site van het Pieter Heydensveer te Lokeren en de eendenkooi van het Donkmeer te Berlare - Afspraak in de inkomhal van het treinstation te Lokeren (Gids: André Verstraeten van vzw Durme) - aanmelden via op 03 232 35 31 of kvns@wol.be

Antwerpen, 6 juni 2010

Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333

Brugge, 8 juni 2010 (19u00-22u00)

Avondlezingen over de zee tijdens de Dag van de Oceanen, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor de Zee in het Provinciaal Hof (gratis, maar inschrijving verplicht)

Diest, 9 juni 2010

Vijfde Landschapscontactdag Rivierlandschappen, Cultureel Centrum Begijnhof, Infirmeriestraat z/n

Kemzeke, 12 juni 2010

Eerste Erfgoedplein over 'Erfgoed van/in de toekomst' georganiseerd door het Forum voor Erfgoedverenigingen bij de Verbeke Foundation (info: Kathleen De Clercq, 03 212 29 94, kathleen.declercq@forumerfgoedverenigingen.be)

Antwerpen, 13 juni 2010

Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333

Antwerpen, 19 juni 2010 vanaf 14u00

Rock on the dock - gratis rock in de haven, bij de historische Gaarkeuken 110

Antwerpen, 20 juni 2010

Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333

Zeebrugge, 20 juni 2010

Visserijfeesten met zeewijding

Antwerpen, 27 juni 2010

Teute Gerard - Vertelwandeling langs de Kaaien en Sint-Andries, Vertrek: ingang voetgangerstunnel Sint Jansvliet 1, 4 euro, reserveren noodzakelijk op 03 22 11 333

Blankenberge, 4 juli 2010

Zeewijding

Antwerpen, 10 - 13 juli 2010

The Tall Ships' Races

Vaslui (Roemenië), 26 - 31 juli 2010

Reis naar Roemenië in het raam van de tentoonstelling Emil Racovita (1868-1947) - de Roemeense wetenschapper aan boord van de Belgica, in het Stefaan de Grote-museum, info bij eddy.stuer@newbelgica.org en willy@versluys.net

Vaslui (Roemenië), 27 juli - 25 augustus 2010

Tentoonstelling Emil Racovita (1868-1947) - de Roemeense wetenschapper aan boord van de Belgica, in het Stefaan de Grote-museum

Nieuwpoort, tot 31 augustus 2010

Tentoonstelling met boeken, foto's en voorwerpen over de visserij - Stadsbibliotheek, Kokstraat 18a, Nieuwpoort, T 058 22.30.40

Antwerpen, 5, 6 en 7 augustus 2010

Antwerpen Danst in het oude havengebied: Argentijnse tango en meer voor iedereen

Oostduinkerke, 6 augustus 2010

Visserijfolkloreavond in het Nationaal Visserijmuseum om 19u00

Doel, 8 augustus 2010

36ste Scheldewijding en Doelse Feesten met rommelmarkt. Info via philippe.de.keyser@telenet.be, 0496 54 70 76

Oostduinkerke, 13 augustus 2010

Visserijfolkloreavond in het Nationaal Visserijmuseum om 19u00

Oostende, 15 augustus 2010

Midsummerbrunch aan boord van de Mercator om 11u30. Info: zeilschip.mercator@telenet.be, T 059 51 70 10

Oostduinkerke, 20 augustus 2010

Visserijfolkloreavond in het Nationaal Visserijmuseum om 19u00

Essen, 22 augustus 2010

Zomerse Zondag van het Karrenmuseum Essen, met als thema 'Conservatie en restauratie van technisch erfgoed', info: karrenmuseum@skynet.be, 03 667 73 90

Lichtervelde, 24 augustus 2010

Historische filmpjes over maritiem erfgoed in de dorpsbioscoop met televisieopnames voor 'Voltooid verleden - Cinema De Keizer'; gratis bus vanuit Brugge. Info: info@erfgoedcelbrugge.be, T 050 44 50 48

Oostduinkerke, 27 augustus 2010

Visserijfolkloreavond in het Nationaal Visserijmuseum om 19u00

Temse, 27 - 29 augustus 2010

Temse in de Wolken, feest met reünie van historische vaartuigen en vuurwerk op de Scheldeoevers (info bij Broos Colman, cybro@skynet.be en 0476 52 22 64) en met bezoek van de op de Boelwerf gebouwde mijnenveger Bernisse (info bij Lieven Muësen, opstoapel@scarlet.be, 0486 89 76 85)

Groenland, 27 augustus - 12 september 2010

Poolcruise 'In het kielzog van de Belgica', geïnspireerd door Adrien de Gerlache

Antwerpen, 9 september 2010

Academische zitting "25 jaar Open Scheepvaartdagen" van het Rijn- en Binnenvaartmuseum, Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen (op uitnodiging)

Rupelmonde, 11-12 september 2010

Weekend op de helling, opendeur van Tolerant

Sint-Amands, 11 september 2010

Viering van de tiende verjaardag van de Vrienden van de Vlaamse Veren. Info bij Walter Resseler.

Aalst, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Binnenschip Esmeralda, Tragel 1, bt3: Het binnenschip Esmeralda (1941) is gebouwd in Baasrode en heeft nog zijn originele mahoniehouten interieur. De eigenaar redde het van de sloop, restaureert het eigenhandig en gunt u een blik op het leven aan boord 'zoals het was'. De Monumentenwachter voor varend erfgoed geeft gidsbeurten.

Antwerpen, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Kerkschip Sint-Jozef, Noorderlaan 499, Haven 526, 2030 Antwerpen: Tijdens WOII liet Hitler betonnen tankschepen, een soort drijvende bunkers, bouwen om onderzeeërs te bevoorraden. Bij de bevrijding van Antwerpen (1944) werd België eigenaar van zo'n schip, dat voor afwerking in de haven lag. Het was gebouwd op Rotterdamse werven door een Parijse onderneming. Het werd verkocht aan het aartsbisdom Mechelen, dat er een kerkelijk en sociaal centrum voor schippers van maakte. Er zijn nu twee kapellen, een feestzaal, een schipperscafé en museum.

Antwerpen, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Waterbouwkundig Laboratorium, Berchemlei 115, Borgerhout: Dit laboratorium werd in 1933 opgericht als onderdeel van de Antwerpse Zeediensten en in 1938 begon men met de bouw van een eigen centrum. Doel was inzicht te verwerven in de getijdenwerking van de Schelde. De sobere gebouwen in art deco omvatten twee hallen, kantoren, werkplaatsen en magazijnen. Het labo beschikt over vier proefhallen en over proefinstallaties. Er is ook een sedimentologisch laboratorium.

Antwerpen, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Het onderzoek van De Kogge, Waterbouwkundig Laboratorium, Berchemlei 115, Borgerhout: Tijdens graafwerken aan het Deurganckdok werden de resten van een middeleeuwse kogge opgegraven. Medewerkers van het VIOE, dat een hoogtechnologische studie uitvoert, demonstreren hoe ze daarbij te werk gaan, met o.m. diverse natuurwetenschappelijke analyses: de ouderdom van het hout, het soort hout, de analyse van planten, pollen en micro-organismen enz.

Antwerpen, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Rijn- en Binnenvaartmuseum, Nieuwpoortkade, Bonapartedok: Drie voormalige binnenschepen herbergen dit museum. Dat geeft een beeld van de binnenscheepvaart 'zoals het was', met werktuigen, motoren en scheepsmateriaal, documenten en kaarten.

Deinze, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Historische vaartuigen op de Leie, Leiedam/Markt: 'De Goede Verwachting' is een ijzeren tjalk uit Dordrecht (1908) die dienst deed als zeilend vrachtschip. De 'Matteus' is een Duitse riviersleepboot (1920) die bedrijvig was in de havens van de grote rivieren. Aan de kade is het varend monument 'Den Ouden Skobiac' (1899) te zien, een tjalk uit Friesland.

Deinze, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Varen op de Leie met Historische Vaartuigen, Leiedam/Markt: tussen Astene Sas en het kerkplein in Deinze worden boottochten ingelegd over de Leie met de twee historische vaartuigen 'De Goede Verwachting' en de 'Matteus'. Aan boord geven we uitleg bij het landschap en over de boten.

Dendermonde, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Scheepswerven Baasrode: Op de werf maakt u demonstraties mee van het 'branden' van planken met vuur en water, en krijgt u uitleg over de functie van de Baasroodse botters en het bouwen van houten schepen. Daarbij komen alle natuurelementen aan bod. Hier ligt ook de kiel van een replica van de Baasroodse botter Rosalie. De restauratie van het grote droogdok en de binnentuinen is bezig.

Gent, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Door water gebonden met de Gentse Barge, Rigakaai z/n (t.h.v. loods 24): Met het historische vaartuig De Barge varen we van Gent naar Zelzate en Evergem. Terugkeren van op de verschillende locaties kan met de bus.

Gent, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Door water gebonden, Rigakaai z/n (t.h.v. loods 24), Gent of PC Sint-Jan-Baptist, Zelzate: Beneluxboten maken de tocht Gent-Zelzate. De gids belicht het erfgoed en het havengebeuren vandaag. Eerste boot in Gent om 8.50u, in Zelzate om 9.10u. Laatste boot in Gent om 16.45u, in Zelzate om 17.05u. Van beide locaties keert u terug naar het vertrek met bus of fiets. Max Mobiel voorziet in gratis fietsen. Folder vanaf 16/8 op 0800 94 808 of erfgoed@oost-vlaanderen.be en op OMD op de vertrekpunten.

Houthulst, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

De BOOT, Ieperleedijkstraat 1a, 8650 Merkem: Het ecologische binnenschip De BOOT, een spits uit 1928, ligt op het kanaal Ieper-IJzer en stelt op OMD uitzonderlijk zijn machinekamer open. U kunt een blik werpen op de oude GM-motor, die uit een Amerikaanse tank komt.

Koksijde, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Kustvissersvaartuig Martha, Nationaal Visserijmuseum, P. Schmitzstraat 5, Oostduinkerke: Dit beschermde vissersvaartuig (1942) heeft een lang en boeiend leven geleid. Het schip overleefde WOII en bleef in de vaart tot 1962. Na een jarenlang verblijf in de buitenlucht was het in verval. Het werd gerestaureerd en vond een thuishaven in het Visserijmuseum, waar het het belangrijkste museumobject werd.

Lier, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Langs de Lierse vlieten, Spui, Oever z/n / Schuurke, Schapekoppenstraat z/n: De Lierse Koninklijke Bootvissers laten u tijdens een boottocht op de Binnen-Nete kennismaken met het oude waterlopennet. Sporen hiervan zijn nog af te lezen van de kademuren. Aan de oevers liggen tal van historische monumenten. Opgepast: u kunt enkel op de dag zelf reserveren voor een zitje bij de Dienst Toerisme.

Lommel, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Cruisen op een oude waterweg in Lommel, Sluizenstraat z/n 3920: Gratis tocht met De Zander over het Kanaal van Beverlo: vertrek aan de kanaalkom op het Kempens Kanaal (Blauwe Kei, Lommel). Met onderweg uitleg over de aanleg van de kanalen, het sluizencomplex, de zandwinning, de vloeiweiden, de nijverheden, een archeologisch site... langs het kanaal.

Mechelen, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

De restauratie van het boeierjacht Antigoon, Leuvensevaart, Auwegemvaart 56 (t.h.v. Koninklijke Cano Club): Aan boord van de Antigoon belichten we de evolutie van de restauratie. Een boeiend bezoek voor kinderen !

Mechelen, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Historische vaartuigen, Leuvensevaart, Auwegemvaart 56 (t.h.v. Koninklijke Cano Club): Aan het mooie clubhuis dat architect Jos Chabot in de jaren 1930 ontwierp voor de Koninklijke Cano Club Mechelen, vlak bij het stadscentrum, liggen historische vaartuigen. Enkele boten zijn toegankelijk.

Mechelen, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Varen op de Leuvensevaart, Leuvensevaart, Auwegemvaart 56 (t.h.v. Koninklijke Cano Club): Enkele scheepseigenaars nodigen u uit voor een rondvaart op de Leuvensevaart, een vaste waarde op OMD. Ideaal voor kinderen !

Nieuwpoort, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Endlich, Kaaiplein z/n: Dit houten zeilschip (1953) bleef in zijn oude toestand bewaard. Het schip werd gebouwd om op de poolwateren te varen.

Puurs, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Vervoer over water, een verhaal van ontwikkeling en verandering, Taverne De Kroon, Ruisbroek-Dorp 34, Ruisbroek: De rivieren Rupel en Vliet waren voor de streek erg belangrijk. We belichten de vroegere industrie en scheepswerven, tonen schaalmodellen van binnenschepen of zogenaamde trekschuiten, en vertellen over het leven aan boord.

Turnhout, 12 september 2010 (Open Monumentendag)

Varen op het Kanaal Dessel-Schoten, Koningin Elisabethlei (t.h.v. brug 2): We varen op het kanaal met De Overmorgen, een klipperaak uit 1911 die diende voor het vervoer van riet. In de jaren werd het schip gerestaureerd door jongeren uit het deeltijds onderwijs.

Ook nog elders over heel Vlaanderen, 12 september 2010

Open Monumentendag in het teken van de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht

Mechelen, 12 september 2010

Clubreünie van de Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen aan de Auwegemvaart te Mechelen, ter hoogte van de Koninklijke Cano Club (11u00-18u00)

Lichtervelde, 18 september 2010

Vlaams-Nederlandse ontmoetingsdag voor industriële archeologie. Thema: behoud in situ en site-musea

Rochester, New York (USA), 19-24 september 2010

World Canals Conference

Seixal (Portugal), 23 - 25 september 2010

7th European Maritime Heritage Congress

Antwerpen, 30 september 2010

Hot cities in the world: Manchester - voordracht door directeur Paul Simpson van VisitManchester bij VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, ingeleid door Eric Van Hooydonk

Oostende, 12 juni - 14 november 2010

Tentoonstelling Tram in Zicht ! over 125 jaar kusttram, Venetiaanse Gaanderijen Hoek Zeedijk / Parijsstraat, www.oostende2010.be, T 059 56 20 16

Lillo, 3 oktober 2010

Feestelijke inhuldiging van de vlag van ADW aan het oude Tolhuis van Lillo - info Glenn Brijs, tel. 0475 51 98 89

Gent, 9 oktober 2010

Historische vaart met de barge van Gent naar Brugge en van Brugge naar Gent (Bijlokekaai 7b, 9u00, Vormingplus Gent-Eeklo, tel. 09 224 22 65)

Baasrode, 12 oktober 2010

Ten huize van het Scheepvaartmuseum (13u00-17u30) (Vormingplus Waas-en-Dender)

New York, 12 oktober 2010

One foot in America, voordracht door Erwin Joos over de Antwerpse havenschilder Eugeen Van Mieghem (1875-1930) en de Joodse emigranten van de Red Star Line in de Edmond J. Safra Synagogue, 11 East 63rd Street, New York City, om 20u00

Gent, 16 oktober 2010

Bezoek De haven van Gent, een venster op de wereld (Groentenmarkt, 13u30-17u30) (Vormingplus Gent-Eeklo, tel. 09 224 22 65)

Lokeren, 16 oktober 2010

Historische waterwandeling (14u00-16u30) (Vormingplus Waas-en-Dender)

Brakel, 22 oktober 2010

Op zoek naar water: bezoek aan waterreservoir en watertoren van Elst (15u00-17u00) (Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender)

Rupelmonde, 22 oktober 2010

Ten huize van de molenaar (10u00-12u30) (Vormingplus Waas-en-Dender)

Nieuwpoort, 22-24 oktober 2010

1ste Nieuwpoort International Boatshow, ook met oude vaartuigen tussen Kaaiplein en jachthaven. Info: eric.verdonck@nieuwpoort.be, 058 22 44 20

Mariekerke, 23 oktober 2010

Ten huize van de veerman en bezoek aan de Mariekerkse haringrokerij (14u00-16u30) (Vormingplus Waas-en-Dender)

Tervuren, 23 oktober 2010

Congo in het Afrikamuseum. Langsheen de Congostroom (Afrikamuseum, 14u00-15u30) (Vormingplus Waas-en-Dender)

Oostende, 23 oktober 2010

Moord aan boord ! - moorddiner aan boord van het zeilschip Mercator om 19u00

Oostende, 24 oktober 2010

Moord aan boord ! - Halloweenbrunch aan boord van het zeilschip Mercator om 12u00

Lokeren, 26 oktober 2010

De Durme, waardevolle levensader (20u00-22u30) (Vormingplus Waas-en-Dender)

Dendermonde, 4 dinsdagen van 9 tot 30 november 2010

De zeevolkeren uit de bronstijd (14u00-16u00) (Vormingplus Waas-en-Dender)

Temse, 14 november 2010

De Boelwerf: getuigenissen van een gezonken scheepswerf (AC De Zaat, Frans Boelplein 1, 13u50-17u00) (Vormingplus Waas-en-Dender)

Rupelmonde, 20 november 2010

Eb en vloed: Rupelmonde te land en te water. Bezoek aan de CNR-werf met boottocht en polderwandeling (CNR-loods, Scheepsbouwersstraat, 10u00-16u30) (Vormingplus Waas-en-Dender)

Venetië, 19 - 21 november 2010

5th European contact weekend for industrial heritage volunteers and associations, info via 2010@e-faith.org

Antwerpen, 20 november 2010

Feestelijke viering 100-jarig bestaan Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon, Provinciehuis, om 14u00

Temse, 20 november 2010

Open vergadering van Op Stoapel van 10u00 tot 12u00 in Brasserie De Werf (achter AC De Zaat), Nagelheetmakerslaan, 9140 Temse. Graag seintje aan Lieven Muësen via opstoapel@scarlet.be, tel. +32 486 89 76 85

Baasrode, 26 november 2010

Voorstelling van het boek Vlaamse & Brabantse binnenschepen uit de 18e en 19e eeuw. Vergeten vaktaal en oude constructies door gedeputeerde voor cultuur Jozef Dauwe en auteur Maurice Kaak om 15u op de Scheepswerven Baasrode. Info bij hilde.de.mulder@oost-vlaanderen.be, +32 9 267 72 71

Oostduinkerke, 3 juli - 21 december 2010

Tentoonstelling Gebleven op Iseland in het Nationaal Visserijmuseum

Antwerpen, 27 november 2010

Filmvoorstelling van de opera Lohengrin door Brilliant in Cinema Zuid - info via tom@abc.be

Doel, 28 november 2010

Het dorp Doel: kroniek van een aangekondigde dood ? (Jongensschool De Doolen, 13u50-16u30) (Vormingplus Waas-en-Dender)

Gent, 28 november 2010

Gratis aperitiefconcert van Daithi Rua, Ierse singer-songwriter aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via denise@gentsebarge.be, tel. +32 473 48 26 59

Aalst, 4 - 23 december 2010

Tentoonstelling rond Het open boek van de zee, kunstboek met lyrische teksten van Firmin van der Poorten en kunstfotografie over de zee in 't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst, Oude Vismarkt 13

Gent, 5 december 2010

Gratis aperitiefconcert van Le Grand Bateau (Franse chanson) aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via denise@gentsebarge.be, tel. +32 473 48 26 59

Gent, 12 december 2010

Gratis aperitiefconcert van Bloomfish solo aka Pascale Michiels, singer-songwriter aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via denise@gentsebarge.be, tel. +32 473 48 26 59

Boom, 13 december 2010

Studiedag over Erfgoed en Sociale Tewerkstelling in De Schorre in Boom. Informatie bij Eddy Stuer, tel. 0476/ 86 12 00

Antwerpen, 18 december 2010

Kunst & Vliegwerk, gratis eindejaarsfeest van het district Antwerpen met geleid bezoek aan de kunstschatten en het havenerfgoeddepot van Katoen Natie. Vooraf inschrijven verplicht via kunstenvliegwerk@stad.antwerpen.be, tel. +32 3 338 35 05

Gent, 19 december 2010

Gratis aperitiefconcert van Filip de Fleurquin (Americana - Roots Music) aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via denise@gentsebarge.be, tel. +32 473 48 26 59

Gent, 9 oktober 2010 - 31 augustus 2011

Tentoonstelling over de Oude Dokken in het Gentse Stadsmuseum STAM

Antwerpen, 28 oktober - 31 december 2010

Tentoonstelling Haven(ge)zichten met schilderijen van Jan Van Looveren in het Boekenpodium van uitgeverij Garant, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Info via info@garant.be en tel. +32 3 231 29 00

Oostende, 1 januari 2011

Nieuwjaarsbrunch aan boord van het historische opleidingsschip Mercator om 11u30. Reservatie via tel. 0473 59 08 43 of per mail: zeilschip.mercator@telenet.be

Oostende, 2 januari 2011

Nieuwjaarsbrunch aan boord van het historische opleidingsschip Mercator om 11u30. Reservatie via tel. 0473 59 08 43 of per mail: zeilschip.mercator@telenet.be

Oostende, 8 januari 2011

Nieuwjaarsduik te Oostende. Meer informatie via www.nieuwjaarsduik.be (gereduceerde inschrijvingsprijs tot zondagavond 2 januari 2011)

Gent, 18 januari 2011

Voorstelling van het Nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek in de Aula van de Universiteit Gent, inschrijven via www.zeerecht.be (gereduceerde inschrijvingsprijs tot 16 januari 2011 !)

Antwerpen, 25 januari 2011

Studiedag over de Algemene Bepalingen van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek in het Zuiderpershuis te Antwerpen, inschrijven via www.zeerecht.be (gereduceerde inschrijvingsprijs tot 16 januari 2011 !)

Kallo (Beveren), 12 februari 2011

Uitstap naar Fort Liefkenshoek met Erfgoedvereniging Op Stoapel, info via opstoapel@scarlet.be, tel. 0486 89 76 85.

Gent, 12-14 en 18-20 februari 2011

Belgian Boat Show in Flanders Expo

Oostduinkerke, 13 februari 2011

'Valentijn in het Nationaal Visserijmuseum' met om 14u30 en 16u00 een lezing over het intieme leven van vissers door schrijfster Katrien Vervaele en om 16u00 een aquariumworkshop voor kinderen over hoe moeder en vader vis kleintjes krijgen

Gent, 18 februari 2011

Symposium over riviertoerisme van de Vereniging van Vlaamse Nautische Bedrijven NautiV in Flanders Expo op 18 februari 2011 om 15u00. Inschrijven via info@toerisme-leiestreek.be of tel. +32 56 24 99 95.

Amsterdam, 1-6 maart 2011

Stand van Varen in Vlaanderen op de HISWA Amsterdam Boat Show

Boom, 3 maart 2011

Lezing over Antarctica door reisjournalist en auteur Johan Lambrechts in CC De Steiger om 19u30 - reserveren via ccdesteiger@boom.be of +32 (0)3 880 19 14

Gent, 6 maart 2011

Gratis aperitiefconcert van Wim De Wulf (jazz en folk) om 11u00 aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via denise@gentsebarge.be, tel. 32 473 48 26 59

Gent, 13 maart 2011

Gratis aperitiefconcert van , HT Roberts (americana) om 11u00 aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via denise@gentsebarge.be, tel. 32 473 48 26 59

Gent, 20 maart 2011

Gratis aperitiefconcert van Jan de Bruijn solo (blues almost country) om 11u00 aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via denise@gentsebarge.be, tel. 32 473 48 26 59

Antwerpen, 24 maart 2011

Maritieme get-together van de Antwerpse Scheepvaartvereniging rond het thema van The New Belgica, Auditorium Hélène Forment van BNP Paribas Fortis Bank Antwerpen, 18u00 (alleen op uitnodiging)

Hamburg, 25-27 maart 2011

Maritieme studiereis naar Hamburg van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum. Meer info via vrienden.nsvm@hbsv-law.be

Gent, 27 maart 2011

Gratis aperitiefconcert van Lightnin' Guy solo (blues) om 11u00 aan boord van de Gentse Barge, Koophandelplein, 9000 Gent. Info via denise@gentsebarge.be, tel. 32 473 48 26 59

Antwerpen, 29 maart 2011

Studiedag van de Commissie Maritiem Recht over het nieuw wettelijk statuut van het schip in het Zuiderpershuis

Leiden (Nederland), 31 maart 2011

Voordracht aan de Universiteit Leiden over de evolutie van het Scheldestatuut door Prof. Dr. E. Van Hooydonk, Voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen

Oostende, 8 april 2011

Voorstelling van het boek Naar Island ! door Katrien Vervaele, uitgegeven bij Lannoo, in het Vlaams Instituut voor de Zee om 14u30, met o.m. een gelegenheidstoespraak door reder Willy Versluys

Brugge, 8 april - 16 oktober 2011

Tentoonstelling Uit goede bron in het Bruggemuseum-Gruuthuuse

Baasrode, 9 april 2011

Feestelijke opening van het museumseizoen in het Scheepvaartmuseum Baasrode om 18u00, met start van de tweede fase van de bouw van de Baasroodse palingbotter Rosalie (met onthulling van de zeeglijn) en opening van de tentoonstelling havenfotografie van Dominique Hellinckx

Oostende, 9 april - 4 september 2011

Tentoonstelling Jean Brusselmans in het Mu.ZEE, Romestraat 11

Berchem, 3 maart - 30 april 2011

Tentoonstelling De vorm boot van Peter Hautekiet in Wijnhandel De Heerlyckheid, Pretoriastraat 28, 2600 Berchem, tel. +32 (0)3 235 84 94

Wereldwijd, 18 april 2011

Internationale Monumentendag met als thema Cultureel Erfgoed en Water

Oostende, 21 april 2011

Lezing 'Antarctica' door reisjournalist en schrijver Johan Lambrechts in Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7 (gratis) - info via tel. +32 59 29 51 51

Oostduinkerke, 22 april 2011

Lezing Recente ontwikkelingen in de Vlaamse visserij door Willy Versluys in het Nationaal Visserijmuseum om 20u00

Oostduinkerke, 23 april 2011

Garnalen in het Museum - Feestelijke start van het garnaalseizoen in het Nationaal Visserijmuseum, 14u00 - 18u00 (gratis)

Oostduinkerke, 25 april 2011

Garnaalkruiersdemonstratie door Garnaalkruiersvereniging de Spanjaardbank, strand, 12u30-14u00

Oostduinkerke, 25 april 2011

Garnaalvissers te paard, strand, 13u00

Scheldeland, 25 april 2011

Tweede Scheldehappening: varen, fietsen en wandelen in het Scheldeland vanuit verschillende locaties

Lokeren, 27 april 2011

Publieke vergadering over de heropening van de Durme om 19u30 in het clublokaal van VVW-Lokeren (Zeilmeer, Heilige Geestmolenstraat 93). Meer info en aanmelding bij Fernand Van den Keybus, tel. +32 9 348 23 31 of +32 495 242 809

West-Vlaanderen, 29 april - 15 mei 2011

Week van de zee, jaarlijkse aandachtsweek over natuur en milieu aan de kust

Antwerpen, 30 april - 30 oktober 2011

De Burcht, verdwenen stadskern van Antwerpen - tentoonstelling in Museum Mayer van den Bergh, Lange Gasthuisstraat 19, Antwerpen

Vlaanderen, 1 mei 2011

Erfgoeddag met als thema 'Armoe troef'

Baasrode, 1 mei 2011

Erfgoeddag rond het thema 'Armoe Troef'. Rondleiding De Scheepsarbeiders van Baasrode met filmdocument over Albert van de Jakkes (10u00-18u00)

Antwerpen, 4 mei 2011

Overleg ter voorbereiding van WaterkAnt 2012, Koninklijke Liberty Yacht Club, Thonetlaan 131, 2050 Antwerpen (Linkeroever) - info: info@shiptoshore.be

Hasselt, 7 mei 2011

Erfgoedplein van het Forum voor Erfgoedverenigingen in Kunstencentrum België

Blankenberge, 7-8 mei 2011

Wandelevenement Internationale Tweedaagse van Vlaanderen Blankenberge met o.m. open werf bij De Scute

Vlaanderen, Frankrijk en Nederland, 15-22 mei 2011

Internationale Scheldeweek

Borgerhout, 19 mei 2011

Geleid bezoek aan de restauratie van de Doelse Kogge en het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout, met gids Jan Seurinck (VIOE). Afspraak aan het Waterbouwkundig Laboratorium aan de Berchemlei 115 te 2140 Antwerpen (Borgerhout) om 14 uur, einde rond 16u. Deelname is gratis. Inschrijving uiterlijk op 12 mei via tel. +32 (0)3 232 35 31, fax +32 (0)3 226 71 87, e-mail kvns@wol.be

Wondelgem, 21 mei 2011

Studiedag over de Gentse Lieve, georganiseerd door de heemkundige kring van Wondelgem (Vroonstalle) - deelname in de kosten 7,50 euro (syllabus, koffie en broodmaaltijd inbegrepen) - inschrijven door overschrijving van 7,50 euro op rekening BE15 4471 5034 1130 van het DF Wondelgem met vermelding ‘Studiedag De Lieve, naam en adres’ - meer info bij nadine.lenssens@telenet.be, +32 (0)485 71 75 95

Oostende, 26 - 29 mei 2011

Oostende voor Anker, Vlaanderens grootste varend erfgoedfeest, met een bezoek van het HMS Bounty

Langs het Schipdonkkanaal, 29 mei 2011

Kanaalfeesten (wandel-, fiets-, ruiter- en muziekhappening voor het behoud van het Schipdonkkanaal)

Knokke-Heist, 10 april - 13 juni 2011

Annemieke en de Smarties. Tentoonstelling over Photo Hall-foto's aan zee (1933-1980) in Sincfala, Museum van de Zwinstreek

Sarpsborg, Borge, Skjeberg, Fredrikstad, Drobak, Svartskog, Oslo (Noorwegen), 2-5 juni 2011

Uitstap met als thema Nansen - Amundsen - Belgica, info: nhseifert@skynet.be

Antwerpen, 3 - 30 juni 2011

Expositie van marineschilder Bob De Bruycker, Europa Direct, Lombardenvest 23, Antwerpen

Blankenberge, 2-5 juni 2011

Havenfeesten Blankenberge

Gent, 3-5 juni 2011

Tentoonstelling Tussen wal en schip met werk van binnenschippers, centrum Seleskest, Sint-Salvatorstraat 38

Temse, 5 juni 2011

Eerste OP SToAPEL-picknick van ca. 13 tot 16u met om 14u30u een toespraak door voorzitter Lieven Muësen op het graspleintje vlakbij de Boelwerfkraan en het George Van Dammeplein, site 'De Zaat' in Temse. Info: tel. +32 (0)486 89 76 85, opstoapel@scarlet.be

Wijk bij Duurstede (Nederland), 5 juni - 30 oktober 2011

Tentoonstelling Romeinen, Vikingen en Vlamingen ... in Dorestad in het Museum Dorestad

Brugge, 8 juni 2011

De zee van morgen - lezingenavond over de zee in voortdurende verandering, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor de Zee - Katholieke Hogeschool Brugge - Oostende (KHBO), Auditorium Montanus-Vives, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge - met o.m. 'Een duik in het verleden van de zee en het zeeonderzoek' door Jan Seys - vanaf 20u00

Antwerpen, 10 juni 2011

Ronde Tafel van de Association Internationale Villes et Ports (AIVP), met o.m. een uiteenzetting door Eric Van Hooydonk over de zachte waarden van havens

Wenduine, 13 juni 2011

Zeewijding

Brussel, 14 juni 2011 - 15 januari 2012

Bob De Moor en de zee, tentoonstelling in het Stripmuseum, Zandstraat 20, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 219 19 80

Brussel, 16 juni - 15 september 2011

Tentoonstelling 15de verjaardag van de Admiraal Benelux gezien door de ogen van de marineschilders, georganiseerd door de Belgische Marine Schilders en de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Jubelpark 3, 1000 Brussel

Oostduinkerke, 17 juni - 31 december 2011

Tentoonstelling Zeerotica, over liefde en lust aan de kust in het Nationaal Visserijmuseum

Antwerpen, 18 juni 2011

Rok on the dock - first women edition van het rockfestival bij Gaarkeuken 110 in de Antwerpse haven,info: florreken@iway.be

Gent, 18-19 juni 2011

Scheepvaartdagen van de Nationale Scheepvaartcultuur, Wiedauwkaai 43, met in de namiddag opendeurdagen bij Anglo Belgian Corporation

Zeebrugge, 19 juni 2011

Zeewijding

Antwerpen, 21 juni 2011

Bezoek van de Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen - Afdeling Varend Erfgoed (op uitnodiging)

Oostende, 24 juni - 13 november 2011

Tentoonstelling Walraversijde met zicht op zee in het Archeologisch Museum Raversijde

Antwerpen - Willemstad, 25 juni 2011

Dagcruise met rederij Flandria

Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge, 25 juni 2011

Vlaamse Havendag

Oostende, 25 juni - 11 september 2011

Freestate II, kunst op de Oostendse Oosteroever

Bossuit - Kortrijk, 1 - 3 juli 2011

Feestelijkheden en vaartocht rond 150 jaar Kanaal Bossuit - Kortrijk

Boom, 2-3 juli 2011

Opendeurdagen Belgicawerf folder in PDF)

Blankenberge, 3 juli 2011

Zeewijding

Antwerpen, 7 juli 2011

Cursus Industriële archeologie. De culturele erfenis van Europa onder stoom door Patrick Viaene, M HKA, Leuvenstraat 32, 10u15-12u45 en 14u00-16u30

Antwerpen, 8 juli 2011

Cursus Industriële archeologie. De culturele erfenis van Europa onder stoom door Patrick Viaene, M HKA, Leuvenstraat 32, 10u15-12u45 en 14u00-16u30

Lillo, 10 juli 2011

Lillo Waterdorp

Gent, 16 - 25 juli 2011

Gentse Feesten met bezoek aan de Gentse Barge aan de Kraanlei (van 15u00 tot middernacht)

Antwerpen - Terneuzen, 23 juli 2011

Dagcruise met rederij Flandria

Gent, 1 augustus 2011

Cursus Maritieme archeologie. Een duik in de geschiedenis door Jeroen Vermeersch, De Cirk, Zebrastraat 34, 10u15-12u45 en 14u00-16u30

Gent, 2 augustus 2011

Cursus Maritieme archeologie. Een duik in de geschiedenis door Jeroen Vermeersch, De Cirk, Zebrastraat 34, 10u15-12u45 en 14u00-16u30

Antwerpen, 4 augustus 2011

Cursus Cursus Maritieme archeologie. Een duik in de geschiedenis door Jeroen Vermeersch, M HKA, Leuvenstraat 32, 10u15-12u45 en 14u00-16u30

Antwerpen, 5 augustus 2011

Cursus Maritieme archeologie. Een duik in de geschiedenis door Jeroen Vermeersch, M HKA, Leuvenstraat 32, 10u15-12u45 en 14u00-16u30

Blankenberge, 7 augustus 2011

Paravangfeesten aan de oude vissershaven met diverse activiteiten van De Scute

Berchem, 16 augustus 2011

Cursus Yo ho ho, and a bottle of rum. De echte piraten van de Caraïben door David Vergauwen, Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 10u00-12u30 en 14u00-16u30

Brussel, 19 augustus 2011

Cursus Yo ho ho, and a bottle of rum. De echte piraten van de Caraïben door David Vergauwen, Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5, 10u00-12u30 en 14u00-16u30

Brugge, 22 augustus 2011

Cursus Yo ho ho, and a bottle of rum. De echte piraten van de Caraïben door David Vergauwen, Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 10u00-12u30 en 14u00-16u30

Gent, 24 augustus 2011

Cursus Yo ho ho, and a bottle of rum. De echte piraten van de Caraïben door David Vergauwen, Geuzenhuis, Kantienberg 9, 10u00-12u30 en 14u00-16u30

Antwerpen, 2 september 2011

Academische zitting van het Rijn- en Binnenvaartmuseum van Antwerpen met voordracht '200 jaar Bonapartedok' door Prof. Piet Lombaerde

Antwerpen, 9 - 11 september 2011

Open Scheepvaartdagen

Antwerpen, 10 september 2011

Port of Antwerp Drakenbootfestival, Kattendijkdok

Rupelmonde, 10 - 11 september 2011

Weekend op de Helling

Vlaanderen, 11 september 2011

Open Monumentendag

Oostende, 15-16 september 2011

Informatie aan zee, beurs voor o.m. cultuur- en erfgoedinformatieprofessionals (9u00-17u00)

Brussel, 16 september 2011

Connecting with Waterways: a Capial Choice (ondertekening van een charter tussen Brussel, Berlijn, Budapest, Parijs en Wenen voor de revival van watertransport in de steden), K-NAL, Havenlaan 1 (op uitnodiging)

Gent, 16 september 2011

Inhuldiging van de Shielmartin (36,5 voet, 8.8 ton) en GOCA (op uitnodiging)

Gent, 17 september 2011

OdeGand, oceaan van muziek langs de wateren in het centrum van Gent

Baasrode, 17 - 18 september 2011

Scheldefeesten Baasrode

Antwerpen, 18 september 2011

Voorstelling van het winnende wedstrijdontwerp voor de ontwikkeling van de wijk Nieuw Zuid naast de Schelde ? van 13u00 tot 17u00 op het terrein aan de kaaien ter hoogte van de Ledeganckkaai, naast de Bank van Breda

Lanklaar, 18 september 2011

Openluchttheater 'Op hoop van zegen' door Theatergroep Vagevuur bij het Brugwachtershuisje, Dorpsstraat Lanklaar om 18u00 - info via +32 (0)89 79 08 90 en wvc@dilsen-stokkem.be

Boom, 23 september 2011

Inhuldiging van de nieuwe Belgicawerf met o.m. Vlaams Minister-President Kris Peeters, om 16u00 in Noeveren 26 (op uitnodiging)

Lillo, 24 september 2011

Havendag georganiseerd door Scaldis Yacht Club Lillo. Info via paularthurmarie@gmail.com of +32 (0)475 804 488

Blankenberge, 24 september 2011

Heemdag 2011 met studiedag Rijke burgers, arme vissers? over kusttoerisme en visserij in de Belle Epoque

Brussel, 27 september 2011

Europese Toerismedag met conferentie Industrial heritage: differentiating the European tourism offer te Brussel

Bornem, 27 september 2011

Provinciale landschapsdag 'De Oude Schelde en omgeving', info op www.provant.be/landschapsdag

Washington DC en Newport News (VSA), 9 - 15 oktober 2011

ICMM Biennial Congress 'Maritime Museums 2011: Connecting with the future'

Tilburg (Nederland), 14-16 oktober 2011

Vijfde Europees contactweekend voor industriële archeologie, met o.m. een bezoek aan de Piushaven - organisatie FAITH (European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage) - info via 2011@e-faith.org

Gent, 21 oktober 2011

Natuur, water en ondernemen: kwelling of uitdaging? - Juridische studiedag, Universiteit Gent, 9u30-17u00

Nieuwpoort, 22-23 oktober 2011

Verrassend Maritiem Nieuwpoort met watersportbeurs en oesterbeurs

Oostende, 25 oktober 2011

Workshop over de impact van havens op het mariene milieu, InnovOcean Site, Beaufortzaal (ingang Pakhuis 68), Wandelaarkaai 7

Schoten, 8 november 2011

Cursus maritieme archeologie door Jeroen Vermeersch van 10u15 tot 16u30

Schoten, 15 november 2011

Cursus maritieme archeologie door Jeroen Vermeersch van 10u15 tot 16u30

Mol, 3 maart - 15 april 2012

Expo schilder Edgard Farasyn (1858-1938), Jakob Smitsmuseum, Sluis 155a, (14u00 - 18u00), info tel. +32 (0)14 31 74 35, info@jacobsmits.be

Lillo, elke zondagnamiddag vanaf 20 maart 2011

Lillo, 500 jaar te voet - wandeling door het Scheldefort Lillo georganiseerd door het Poldermuseum-Lillo i.s.m. Het Landshuis - start om 15u00 - reserveren op
+32 (0)3 569 98 73

Sint-Niklaas, 4 maart - 26 augustus 2012

Mercator Digitaal, multimediale tentoonstelling over het cartografische werk van Geradus Mercator, SteM - tentoonstellingszaal, Zwijgershoek 14, info: www.mercatordigitaal.be, tel. +32 (0)3 760 37 50

Rijsel, 24 maart 2012 - 24 juni 2012

Tentoonstelling Eugeen Van Mieghem en de haven van Antwerpen, Musée départelmental de Flandre, Grand'Place 26, Kassel (Frankrijk), rondleiding door Erwin Joos op 15 mei 2012, info: museedeflandre@cg59.fr, tel. +33 (0)3 59 73 45 60

Antwerpen, 25 maart - 17 juni 2012

Expo Mercator: Reizen in het onbekende, Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Vrijdagmarkt 22-23, info: www.plantin-moretus.be, tel. +32 (0)3 221 14 50.

Rupelmonde, 1 april - 15 april 2012

Mercator Parabels, kinetisch kunstproject door Jesse Cremers

Brugge, 8 april - 16 oktober 2011

Expo Het kanaal in kaart, Museum van de Stad Brussel, Grote Markt, meer info: www.erfgoedbrussel.be en www.musea.brussel.be

Antwerpen, 15 april 2012

Opening vaarseizoen bij Koninklijke Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen vzw, Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw en Zeescouting District Schelde, Zeescoutsbasis, Thonetlaan 165, Antwerpen Linkeroever, 11u00, met infostanden van 12u00 tot 16u00, info: +32 (0)473 617 816

Boechout, 19 april 2012

Lezing door Eric Van Hooydonk over Watererfgoed Vlaanderen voor de Marnixring Hanze, kasteel Fruithof, 19u30 (alleen voor leden)

Kanaal Roeselare-Leie, 21-22 april 2012

Start van de viering van de 150ste verjaardag van het kanaal, met o.m. een historische bootparade en een kanaalwandel. Meer info: http://www.kanaalroeselareleie.be

Doorheen Vlaanderen, 22 april 2012

Erfgoeddag rond het thema Helden

Hasselt, 22 april 2012

Lezing over 'De Gerlache in Antarctica' door Johan Lambrechts, Provinciale Bibliotheek, 14u00

Oostende, 22 april 2012

Wandelzoektocht op Oostendse Oosteroever

Wuustwezel, 24 april 2012

Cursusavond over het motiveren en begeleiden van erfgoedvrijwilligers, GC Blommaert, Gemeentepark 22, 19u00 - 20u00

Boom (Noeveren), 25 april 2012

Opening van de Fram-Belgica-tentoonstelling, Belgica-scheepswerf

Antwerpen, 25 april 2012

Lezing over de Belgica door Johan Lambrechts, stadhuis Antwerpen, 18u30 (op uitnodiging)

Sint-Niklaas, 25-28 april 2012

Internationaal congres Mercator Revisited. Cartography in the Age of Discovery, SteM, Zwijgershoek 14

Antwerpen, 26 april 2012

Lezing door Eric Van Hooydonk over Watererfgoed Vlaanderen voor de Hermeskring, Royal Yacht Club, Antwerpen, 19u30 (alleen voor leden)

Lier, 27, 28 en 29 april 2012

Openingsweekend van Lier 800 met aanwezigheid van de Jan Korneel van erfgoedrederij Tolerant

Antwerpen, 28 april 2012 - 13 mei 2012

Red Star Line Festival, cultuurevenement rond het komende Red Star Line Museum, met op 28 april officiële opening, dans en concert van de Amsterdam Klezmer Band

Sint-Niklaas, 28 april 2012

Studiedag Open kaart over cartografie van vroeger en nu, SteM, Zwijgershoek 14

Blankenberge, 30 april 2012

Tewaterlating van de gerenoveerde schuit B1 Sint-Pieter, scheepwerf De Scute

Antwerpen, 4 en 5 mei 2012

Musical Marguerite S. over het leven met kunstenaar Eugeen Van Mieghem in de Zuiderkroon, Vlaamse Kaai 81-83, info: www.sherpa.be, info@musicalvanvlaanderen.be, tel. +32 (0)9 324 15 69

Grimbergen, 8 mei 2012

Cursusavond over het motiveren en begeleiden van erfgoedvrijwilligers, MOT, Guldendal 20, 19u00 - 20u00

Antwerpen, 8 - 13 mei 2012

Expo Eugeen Van Mieghem en de emigranten van de Red Star Line in het Eugeen Van Mieghem-museum, Ernest Van Dijckkaai 9 om 15u00, info: van.mieghem.museum@skynet.be, tel. +32 (0)3 211 03 30

Hasselt, 15 mei 2012

Cursusavond over het motiveren en begeleiden van erfgoedvrijwilligers, Open circuit - pand Koloniale Waren, Koningin Astridlaan 83, 19u00 - 20u00

Zillebeke-Ieper, 22 mei 2012

Cursusavond over het motiveren en begeleiden van erfgoedvrijwilligers, Bezoekerscentrum DE Palingbeek, Vaartstraat 7, 19u00 - 20u00

Oostende, 23 mei 2012

Zevende benefietconcert t.v.v. het Koninklijk Werk Ibis, Kursaal, info: kw.ibis@telenet.be

Destelbergen, 24 mei 2012

Cursusavond over het motiveren en begeleiden van erfgoedvrijwilligers, Domus, Dendermondsesteenweg 439, 19u00 - 20u00

Oostende, 25-28 mei 2012

Oostende voor Anker

Hansweert-Antwerpen, 26 mei 2012

Boottocht n.a.v. de 200ste verjaardag van de Orde van Advocaten in Antwerpen, met deelname van de Antwerpse schooltjalk

Antwerpen, 26 mei 2012

Lezing door de Amerikaanse beeldhouwster Julia Levitina over het beeldje 'De Emigrant' in het Eugeen Van Mieghem-museum, Ernest Van Dijckkaai 9 om 15u00, info: van.mieghem.museum@skynet.be, tel. +32 (0)3 211 03 30

Meldert, 9 juni 2012

Jaarlijks erfgoedplein van het Forum voor Erfgoedverenigingen, Sint-Janscollege

Lillo, 12 augustus 2012

Lillo Waterdorp

Doel, 12 augustus 2012

38ste Scheldewijding en Doelse Feesten

Temse, 24-26 augustus 2012

Temse in de Wolken

Mechelen, 8-9 september 2012

Reünie Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen

Rupelmonde, 8-9 september 2012

Weekend op de helling

Doorheen Vlaanderen, 9 september 2012

Open Monumentendag rond woord, muziek en beeld

Oostende, 15 september 2012

Lezing Joris Surmont: ‘Allen die willen naar Island gaan ...’ (Meer info bij Willemsfonds West-Vlaanderen.)

Baasrode, 15-16 september 2012

Scheldefeesten Baasrode

Antwerpen, 29 september 2012

Water-rAnt

Bredene, 21 oktober 2012

Lezing Joris Surmont: 'Perspectief voor een duurzame visserij'

Iasi (Roemenië), 5 november 2012

Opening van Belgica-tentoonstelling

Boom (Noeveren), 17 maart - 18 april 2013

Tentoonstelling 'Het Tij Keert' op de New Belgicawerf, Noeveren 26 - 1, 2850 Boom - info: eddy.stuer@steenschuit.be

Sint-Niklaas, 19 maart 2013

Lezing 'De cartografie van de Schelde' door Eddy Maes, conservator cartografische collectie KOKW, Mercatormuseum, Sint-Niklaas, om 20u00, info: stedelijke.musea@sint-niklaas.be

Antwerpen, 20 maart 2013

Verkoop met gesloten biedingen van het m/s Lillo in café Valencia, Oude Leeuwenrui 26, info: renaat.laureys@minfin.fed.be

Wereldwijd, 22 maart 2013

Wereldwaterdag

Antwerpen, 23 en 24 maart 2013

Opendeurdagen bij het Belgian Ships Archive, Letlandstraat 2, Royerssluis, 2030 Antwerpen, info: +32 (0)484 36 60 99

Gent, 23 april 2013

'WaterNetwerken Slim Verbonden !', symposium van Waterwegen en Zeekanaal, met o.m. aandacht voor jachthavens, om 13u15

Antwerpen, 24 maart 2013

Voorstelling van het kunstboek 30 jaar passie over 30 jaar Eugeen Van Mieghem Stichting (1982-2012) om 11u00 in het Eugeen Van Mieghemmuseum (op uitnodiging)

Sint-Niklaas, 24 maart 2013

De Schatkamer en de Historische Cartografie in een nieuw kleedje ! Publieksopening van het Mercatormuseum, om 14u00, info: stedelijke.musea@sint-niklaas.be

Lillo, 27 maart 2013

Opening van het seizoen van het Poldermuseum Lillo met een tentoonstelling over schilder Nicasius De Keyser (1813-1887), info: district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be

Antwerpen, 28 maart 2013

Toespraak over de Charlesville voor de leden van de Breakbulk Club door Eric van Hooydonk om 18u00 (op uitnodiging)

Koksijde, 30 maart 2013

Feestelijke opening van het garnaalseizoen in het Nationaal Zeevisserijmuseum Navigo vanaf 10u00 - info: info@navigomuseum.be

Antwerpen, 14 april 2013

Opening van het vaarseizoen 2013 en eerste steenlegging van de nieuwe basis van ZAS – Zeescouts aan de stroom om 10u00, ZAS Zeescoutslokalen, Thonetlaan, 165, 2050 Antwerpen, info: luc@zasantwerpen.be

Brussel, 27 april 2013

Jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het o/s Comte de Smet de Naeyer, Monument Comte de Smet de Naeyer om 11u00

Laatste wijziging: 09/02/2014

  © Watererfgoed Vlaanderen vzw  
|
  Juridische Informatie  
|
  Privacy  
|
  Sitemap  
|
  Webmaster