Extra Getijden - Tweede Grote Maritieme Museumavond op 5 november 2014


Inschrijven

Vlaams Regeerakkoord 2014-2019: eindelijk tijd voor actie !
Tweede Maritieme Museumavond

Tweede Maritieme Museumavond
Watererfgoed Vlaanderen nodigt je van harte uit voor de Tweede Grote Maritieme Museumavond op 5 november 2014 om 19u00 stipt, onder het motto 'Vlaams Regeerakkoord 2014-2019: eindelijk tijd voor actie !' Met onze brede achterban laten we ons licht schijnen op deze thema's:
  • Evaluatie van de voorbije regeerperiode
  • Analyse van het Vlaams regeerakkoord 2014-2019
  • Herbestemming van historische droogdokken internationaal
  • Museumconcepten, museumfinanciering en rolverdeling tussen Antwerpen en Oostende
  • Ontwikkelingen in Dublin en Rotterdam
  • Watererfgoedbeurs
  • Receptie en netwerkmoment
Het evenement gaat door in het Auditorium van de ING Bank in Antwerpen. De toegang is kosteloos maar vooraf inschrijven is verplicht.
Terug naar top

Politieke doorbraak leidt tot veelbelovende engagementen
Tweede Maritieme Museumavond

Tweede Maritieme Museumavond
Met de Tweede Grote Maritieme Museumavond draagt Watererfgoed Vlaanderen opnieuw bij tot ideeën- en besluitvorming rond de toekomst van ons scheepvaart- en havenerfgoed. Mede op aansturen van onze koepelvereniging is de nieuwe Vlaamse Regering veelbelovende engagementen aangegaan in verband met de oprichting van twee nieuwe maritieme musea in Antwerpen en aan de kust (we nemen aan in Oostende) en de krachtdadige uitvoering van het verbeterde Varenderfgoeddecreet. Deze politieke doorbraak is mede het gevolg van de eerste editie van de Grote Maritieme Museumavond een jaar geleden en van de internationale maritieme museumstudie die we daar voorstelden.

Bij de start van de nieuwe regeerperiode wil Watererfgoed Vlaanderen zijn leden en leidinggevende vertegenwoordigers uit de sectoren erfgoed, cultuur, scheepvaart, havens, toerisme en stadsontwikkeling informeren over de nieuwe ontwikkelingen en de verwachtingen. Vanuit een gedragen en originele visie en expertise ondersteunen we constructief wat de komende jaren zal worden gerealiseerd.
Terug naar top

Nieuwe internationale inspiratie
Tweede Maritieme Museumavond

Tijdens een ongetwijfeld spraakmakende avondbijeenkomst analyseren we het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord, dat de politieke prioriteiten bepaalt voor 2014-2019, stellen we een gloednieuwe internationale studie naar de herbestemming van historische droogdokken voor, licht de CEO van het havenbestuur van Dublin zijn inspanningen voor erfgoed en cultuur toe, en reageren de conservator van de havenafdeling van het Antwerpse Museum aan de Stroom en de directeur van het Rotterdamse Maritiem Museum op onze voorstellen. Al de leden van Watererfgoed Vlaanderen hebben de mogelijkheid zich tijdens de receptie voor te stellen aan een breed publiek.

De avond gaat door in het auditorium van de ING Bank in het hartje van Antwerpen. Dankzij de steun van de ING Bank kunnen we kosteloze toegang aanbieden, inbegrepen een leuke netwerkreceptie.
Terug naar top

Een gevarieerd avondprogramma en een dito doelpubliek
Tweede Maritieme Museumavond

Tweede Maritieme Museumavond

Tweede Maritieme Museumavond

Tweede Maritieme Museumavond


Het programma van onze Tweede Grote Maritieme Museumavond ziet er als volgt uit:

18u30Onthaal
19u00Verwelkoming
Bram Debruyne, Manager Business Desk Haven, ING Bank Antwerpen
Prof. Dr. Koen Van Cleempoel, Ondervoorzitter van Watererfgoed Vlaanderen
19u05Scheepvaart- en havenerfgoedbeleid tussen 2009 en 2019: terug- en vooruitblik
Prof. Dr. Eric Van Hooydonk, voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen
19u20Heritage and Cultural Initiatives of Ireland's Biggest Port
Plans for a Cooperation Between Ireland's Ports and Antwerp's Eugeen Van Mieghem Museum

Eamonn O'Reilly, CEO of Dublin Port Company
Erwin Joos, Director of the Eugeen Van Mieghem Museum, Antwerp
19u40Repurposing Historic Dry Docks: An Exploration
Eric Van Hooydonk, Chairman of Water Heritage Flanders
19u55Naar een maritiem museum in Antwerpen: stand van zaken
Jef Vrelust, Conservator van de maritieme collectie van het Museum aan de Stroom
20u10De Vlaamse maritieme museumplannen: een reactie vanuit Nederland
Frits Loomeijer, Algemeen directeur van het Maritiem Museum Rotterdam
20u25Slottoespraak
Rob Van de Velde, Schepen van Stadsontwikkeling en Erfgoed van Antwerpen
20u35Besluiten en vooruitblik
Koen Van Cleempoel, Ondervoorzitter van Watererfgoed Vlaanderen
20u40Receptie aangeboden door ING Bank Antwerpen
Watererfgoedbeurs met stands van de leden van Watererfgoed Vlaanderen
 
De avond is bedoeld voor erfgoedzorgers en -liefhebbers, cultuurorganisaties en -werkers, booteigenaars en pleziervaarders, stads- en havengidsen, haven- en scheepvaartbedrijven, maritieme ministeries en besturen, particuliere maritieme professionals, museumontwerpers en -deskundigen, historici en heemkundigen, industrieel-archeologen, maritieme archeologen, stedenbouwkundigen en architecten, projectontwikkelaars, stads- en cultuureconomen, city marketing-specialisten, toeristische dienstverleners, beleidsmakers, de media en... alle fans van havens en schepen.
Terug naar top

Watererfgoedbeurs met onze leden
Tweede Maritieme Museumavond Leden van Watererfgoed Vlaanderen die in de fraaie receptiehal van ING Bank een infostand willen bouwen, kunnen dit aanvragen via secr@watererfgoed.be. Kan je zelf geen stand bemannen, verspreiden we jouw promotiemateriaal graag op de stand van Watererfgoed Vlaanderen. Laat deze opportuniteit niet liggen ! (Niet op voorhand aangevraagde infostands zijn niet toegelaten, dank voor je begrip).
Terug naar top

Schrijf je snel in !
Tweede Maritieme Museumavond De deelnamevoorwaarden, praktische informatie en het online inschrijvingsformulier vind je hier. Meer informatie kan worden gevraagd via secr@watererfgoed.be. Hartelijk dank voor je komst !
Terug naar top

Inschrijven
Deze nieuwsbrief bereikt meer dan 9.500 geïnteresseerde lezers in België en het buitenland.
Klik hier als je Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Watererfgoed Vlaanderen is de grootste organisatie voor scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed van de Benelux. We verenigen en verdedigen al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). Met onze leden ijveren we voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.

Het lidmaatschap van onze vrijwilligersvereniging kost maar 25 EUR per jaar. Daarmee verleen je onze actie een belangrijke materiële en morele steun.
 
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be