Extra Getijden - Lillo Waterdorp 2014 nu zondag 10 augustus 2014, 10u-18u


Inschrijven en uitschrijven

Vierde editie van Vlaanderens meest relaxe havenfeestje
Lillo 2014

Lillo 2014
Nu zondag 10 augustus 2014 brengt Watererfgoed Vlaanderen op en aan de Schelde in Lillo de tijd van de Belgische revolutie tot leven. Dit jaar is het precies 175 jaar geleden dat het Belgisch-Nederlands Scheidingsverdrag van 1839 werd ondertekend. Pas toen – bijna tien jaar na de Belgische onafhankelijkheid – evacueerde het Nederlandse leger het strategisch belangrijke fort van Lillo, waarmee de Nederlandse Republiek de Schelde meer dan twee eeuwen potdicht had gehouden voor de internationale zeescheepvaart (wat een ramp was voor Antwerpen en de Zuidelijke Nederlanden). Enkele latere, kleinere grenscorrecties buiten beschouwing gelaten, is Lillo-Fort dus het jongste stukje België. Het Scheidingsverdrag garandeert tot vandaag de vrije vaart tussen Antwerpen en de zee. Het verdrag is het fundament van de economische bloei van de haven, de tweede grootste van Europa.
Terug naar top

Eenmalige evocatie van de Belgische revolutie in Lillo met re-enactmentgroepen en historische schepen
Lillo 2014

Lillo 2014

 
De vierde editie van het jaarlijkse en steeds populairdere havenfeest Lillo Waterdorp staat helemaal in het teken van de periode 1830-1839. Met historische schepen op de Schelde, de re-enactmentgroepen Napoleontische Vereniging 7de Linie (groep 1830) (België) en de Halve Kompagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij uit 's Hertogenbosch (Nederland) en de nodige kanonnen en musketten zorgen we tussen 15u30 en 16u30 voor een spetterend maar meteen educatief interessant spektakel voor jong en oud, met oorlogstaferelen, een verdragsceremonie met België, Nederland en de garanten Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Pruisen en Rusland, een officiële vlagwissel en de aftocht van de Hollanders. Scheldeliefhebbers Carl Huybrechts en Eric Van Hooydonk geven live commentaar. En achteraf verbroederen alle Belgen en Nederlanders met een pint (Belgisch) bier. Een onvergetelijke familie-uitstap tegen het unieke decor van de machtige Zeeschelde en van het erfgoed en het groen van Lillo-Fort !
Terug naar top

Bomvol dagprogramma
Lillo 2014

Lillo 2014

Lillo 2014

Lillo 2014

Lillo 2014

Lillo 2014

Lillo 2014

Lillo 2014

Lillo 2014

Lillo 2014
 
Ons programma voor zondag ziet er als volgt uit:

van 15u30 tot 16u30:
Re-enscenering Belgische revolutie en overgave van Lillo

van 10u45 tot 16u45:
Havenpodium

10u45Verteltheater 'De winter van de Belgica' door Henk Mesuere
11u30Liedjes 'De Scheldegodin in woord en lied' door Hilde Frateur en Cis Peeters
12u30Verteltheater 'De winter van de Belgica' door Henk Mesuere
13u15Zeemansliederen door JaKL Shantykoor Leopoldsburg
14u152 stemmen, 20 vingers en 4 elementen: waterliedjes door Hilde Frateur en Hans Mortelmans
15u30Verjaag je mee de laatste Ollanders uit Lillo ? Re-enscenering 1830-1839 met Nederlandse en Belgische re-enacters en historische schepen (zie details verderop)
16u15Zeemansliederen door JaKL Shantykoor Leopoldsburg


doorlopend van 10u00 tot 18u00:

Watererfgoedmarkt
Doorlopend infostands en demonstraties door: Watererfgoed Vlaanderen
Mercy Ships
Pandora Publishers
Belgica Genootschap
The New Belgica
The Mission to Seafarers
Zeescouts Antwerpen
Scheepvaartmuseum Baasrode
Poldermuseum Lillo
De Zeeuwse Klipper Avontuur
Simon Stevin Stichting
Stichting Behoud Hoogaars
MAS Havenpaviljoen
MAW Brabo
School voor Scheepsmodelbouw
Op Stoapel
Vrimo-Belmar
Scheldeschilders

Expo's
Werken van de Belgische Marineschilders in de hangar van Scaldis Yachtclub
Thematentoonstelling 'WOI in de Polder' in het Poldermuseum
Expo's over het nieuw maritiem museum van Antwerpen en Lillo 1830-1839 op de stand van Watererfgoed Vlaanderen
 
Historische kampen
De Bossche Schutterij
   Napoleontische Vereniging 7de Linie (groep 1830)

Historische schepen aan de Scheldesteiger
Bezoek aan en rondvaarten met:
de Zeeuwse Klipper Avontuur
de Jacqueline-Denise
de Nele |  de T'ai |  de Alcyon
de YE 36 Andries Jacob

Animatie en geleide wandelingen
Werner Bril

Maritieme hapjes
Scaldis Jachtclub Lillo
 Palingrokerij 't Tonnetje
Het Landshuis

Lillo Boekendorp
De grootste openluchtboekenmarkt van het land

Gratis veerdienst Lillo-Doel
Vertrek Doel: 10u30, 11u30, 13u00, 14u00, 15u00, 16u00, 17u00, 18u00 en 19u0
Vertrek Lillo: 10u00, 11u00, 12u30, 13u30, 14u30, 15u30, 16u30, 17u30 en 18u30

De vierde editie van Lillo Waterdorp wordt gesteund door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en het District Berendrecht-Zandvliet-Lillo en loopt gelijktijdig met Lillo Boekendorp, de grootste openluchtboekenmarkt van Vlaanderen, en met de Scheldewijding in Doel.
Terug naar top

Gratis Scheldetochten en cruise Lillo-Oostende met de tweemaster De Nele
Lillo 2014 Watererfgoed Vlaanderen biedt gratis Schelderondvaarten aan met ons lid de Oostendse tweemaster De Nele. Vertrek aan de Scheldesteiger om 10u30, 12u30 en 17u00. Inschrijven kan tot en met zaterdag via secr@watererfgoed.be of zondag op onze stand in Lillo. De tochtjes zijn kosteloos maar onze leden hebben voorrang. Vermeld zeker of je lid bent (zoniet kan je het misschien meteen worden, het lidgeld bedraagt slechts 25 EUR per jaar). Zondagochtend voor het krieken van de dag - om 4u00 - neemt De Nele avonturiers mee voor een onvergetelijke cruise vanuit Lillo langs de machtige Westerschelde via Terneuzen en Vlissingen tot in Oostende (aankomst tussen 15u00 en 16u00, je kan dus met de trein terugkeren). Deze onvergetelijke Schelde- en zeecruise is eveneens kosteloos maar daarvoor kan je alleen telefonisch boeken bij André Nolf op 0477 77 30 07 (niet via Watererfgoed dus). Goede vaart !
Terug naar top

Inschrijven en uitschrijven
Deze nieuwsbrief bereikt meer dan 9.500 geïnteresseerde lezers in België en het buitenland.
Klik hier als je Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.
Klik hier als je niet langer Getijden wil ontvangen.

Watererfgoed Vlaanderen is de grootste organisatie voor scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed van de Benelux. We verenigen en verdedigen al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). Met onze leden ijveren we voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.

Het lidmaatschap van onze vrijwilligersvereniging kost maar 25 EUR per jaar. Daarmee verleen je onze actie een belangrijke materiële en morele steun.
 
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be